U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade

Lukas 18: 21 Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen.
Lukas 15: 29 Ik heb nooit uw gebod overtreden,
In de vorige studie wees ik op de zelfdoenerigheid van de godsdienstige elite. Gold de wet dan niet voor hen? Was het dan niet terecht dat ze daarop terugvielen?

Inderdaad, tijdens de rondwandeling van Jezus op aarde was het volk Israel degene die aangesproken werd met het evangelie van het Koninkrijk.
Mattheus 10:6 Begeeft je liever tot de verloren schapen van het huis van Israel.
Mattheus 15:24 Jezus antwoordde: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israel.

Het was dit volk met wie God zijn huwelijksverbond gesloten heeft met het trouwboekje erbij. De wet gold dus zeker voor de volle 100 % voor hen. Daar heeft Jezus ook nooit iets aan afgedaan.
Mattheus 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

De wet gold dus inderdaad voor hen. Maar dan wel als Gods belofte in Zijn trouwboekje en niet, zoals de godsdienstige leiding van het volk het opvatte, als zwaar juk van slavernij.
Romeinen 9:31 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
Door dat hele wettische zelf doen is Israel nooit aan de essentie van de wet toegekomen. Gods beloften aan hen. De Farizeeën en schriftgeleerden stonden zich erop voor dat zij het volk dit slavenjuk oplegden. Als vertegenwoordiger van die vrome godsdienstige elite kraamt deze oudste zoon ook uit:
Lukas 15: 29 Ik heb nooit uw gebod overtreden,

Nooit? Jazeker, wanneer je jezelf eenmaal de illusie van vrome godsdienstige toewijding aan Slavendrijver God hebt eigen gemaakt, dan verdwijnen de missers, die er ook waren, in de mist van deze grootste illusionistentruc aller tijden. Langzaamaan bouw je je eigen haalbare grenzen op. Trots bekijk je hoe je het binnen jouw grenzen ervan afbrengt. Je vergelijkt het met anderen, die lang zover niet komen. De lastige geboden zijn in het duister weggezakt en vol trots roep je uit:
Lukas 15: 29 Ik heb nooit uw gebod overtreden,

Er is een verbazingwekkend staaltje zelfbedrog gaande bij die huichelachtige Farizeeën en schriftgeleerden die hier in het publiek deze gelijkenis beluisterden. Er speelt een verbazingwekkend staaltje zelfbedrog bij deze oudste zoon, die symbool staat voor die geestelijke elite. En wat speelt er tegenwoordig niet een gigantisch staaltje zelfbedrog in de evangelische wereld waar men ook terugvalt op regels, eisen, opdrachten en verplichtingen ten opzichte van een God, die meer hun Slavendrijver is dan Degene die in genade met hen omgaat.

Lukas 15: 29 Ik heb nooit uw gebod overtreden,
Wat de oudste zoon feitelijk tegen Vader God zegt is: ‘Kijk nou eens! Ik handel perfect! En wat doe jij? Ik hou me ver van het kwaad! Maar wat doe jij? Jij gaat er een feestje mee bouwen! Iemand die jou zo voor schut gezet heeft, zet jij nog eens eventjes prachtig in de bloemetjes! Kijk nou eens naar hoe goed ik wel niet ben!! Honoreer dat nou eens een keertje!!! Maar nee hoor, schaamteloos ren je in je nakie door het dorp naar dat verre land om je daar met die onreine in te laten!!! Je hebt hem geknuffeld, verzoend, vergeven. Alsof je dat ruige leven van hem helemaal te gek vond, zo heb je hem eer bewezen en gezag gegeven en hem het volle zoonschap teruggegeven! Het is duidelijk wie hier de goede partij is en dat ben jij beslist niet!’

Zo ver gaat wettisch denken. We willen nog wel eens genuanceerd hierover denken, maar dit is het resultaat van zelfwerkzaamheid voor de Heer. We willen niet altijd even hard spreken over wettisch gedrag omdat we vrienden, kennissen, broeders en zusters hebben waar we van houden, die nog altijd wettisch handelen. Maar juist Gods liefde, die ons dringt, drijft ons ertoe de overvloeiende rijkdom van genade in al zijn heerlijkheid scherp af te zetten tegenover wettisch denken. Het resultaat van deze gezindheid van die oudste broer was de oorzaak waarom Saulus verbeten rondging om iedereen te vermoorden, die iets had met genade. Moordlust als dienst aan God!

Bij deze gelijkenis komen sommige uitleggers tot de slotsom dat God helaas niet tot Zijn doel kwam met die oudste zoon. Men is dus blijkbaar vergeten waarom de eniggeboren Zoon van God gekomen was. Men is dus blijkbaar het hart van God vergeten.
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
God zoekt totdat Hij het vindt en redt het vervolgens. Saulus was toch wel degelijk een voorbeeld van die godsdienstige elite, die zover in zijn wettisch denken kwam dat hij een moordenaar voor God werd.

Filippi 3: 5-7 Naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.

Ja hoor, hier had je weer zo’n geval:
Lukas 18: 21 Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen.
Lukas 15: 29 Ik heb nooit uw gebod overtreden,
Filippi 3: 6 Naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk.
Zijn onberispelijkheid in overeenstemming met de gerechtigheid van de wet hield in dat hij de gemeente vervolgde, ja hen de dood in joeg. Zo onberispelijk was hij naar de gerechtigheid van de wet!

Deze oudste zoon, deze Saulus, kwam in aanraking met Gods overvloeiende rijkdommen van genade en hij werd Paulus, de grootste verkondiger van die verrukkelijke genade van God! O ja, God komt absoluut tot Zijn doel met deze oudste zoon. Hij zoekt totdat Hij het vind en redt het. Dat is die God die liefde is! En dit gaat gebeuren bij al die oudste zonen.
1 Timotheus 1:16 Hiertoe is mij [Paulus] ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn hele lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen tot in het leven van de aioon.
Israel zal straks precies eender tot geloof komen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende