U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De HebreeŽnbrief is aan de HebreeŽn geschreven

Dit keer wil ik het heel simpel houden bij het opschrift van de Hebreeënbrief. Willen we namelijk goed zicht krijgen op onze eigen praktijk, dan is het ook van belang om te beseffen wat de praktijk van anderen is en wat daar dan wel het verschil in is.

Aan Hebreeën
Dit is het opschrift zoals het ook in de grondtekst is terug te vinden. Het is dus niet iets wat later door anderen, bijvoorbeeld de kerkvaders, bedacht is. Gewoon letterlijk in de grondtekst staat hier de aanhef: ‘Aan Hebreeën’. We hoeven dus maar naar de titel van deze brief te kijken en we weten dat die aan het volk Israel geschreven is. Heel letterlijk genomen zijn Hebreeën mensen die Hebreeuws spreken.

Maar!!! Als dit nou niet aan ons geschreven is, waarom zouden wij zo’n brief dan nog lezen, laat staan bestuderen? Nou, laat ik maar meteen met het antwoord komen. Hier, in deze brief, leer je het hart van Christus zelf kennen zoals het klopt voor Zijn volk. Zijn aardse volk Israel. Maar zouden wij nou niet geïnteresseerd zijn in dat kloppend hart van de Heer voor Zijn volk? Juist naarmate we meer zicht krijgen op onze onafscheidelijke verbondenheid en eenheid met Christus, des te meer zal het verlangen in ons hart komen om Zijn verlangens, Zijn emoties, Zijn hunkering te verstaan. En Christus hart klopt voor Zijn vrouw, ook al is een groot deel voorlopig nog overspelig.

Die twee kanten zitten erin hè? Zijn vrouw, waar God helemaal gek op is en waar Hij grandioze plannen van genade en liefde voor heeft. Het is nou juist Zijn vrouw, het aardse volk Israel, dat God gaat gebruiken om alle volkeren te bereiken. Dat gaat aan veel gelovigen voorbij omdat ze zulke brieven als deze niet letterlijk nemen.

Maar waar dan wel zicht op Israel is, daar gaat weer helemaal dat vreemd gaan van die vrouw volkomen aan hen voorbij. Alles wordt ideaal voorgesteld aan Israel. Kom je aan Israel, dan kom je aan hen. Die gelovigen zouden God nog voor de rechter dagen als Hij iets negatiefs (zoals vreemdgaan) over Zijn vrouw zou zeggen.

Deze brief is een liefdesbrief van God aan Zijn vrouw. Maar het gaat mis met die vrouw en dus komen er ook waarschuwingen. Hou het letterlijk wat hier staat, anders ga je voor je geloofsleven grondig de mist in.

Nogmaals, Hebreeën zijn mensen die Hebreeuws spreken. Had hier gestaan “Aan Nederlanders” dan hadden we op zijn minst al kunnen concluderen dat dit mensen zijn die Nederlands spreken. Eén van de eerste vereisten voor een goede inburgering in Nederland is tegenwoordig wel dat men die taal spreekt. Maar vanzelfsprekend zou zo’n opschrift “Aan Nederlanders’ ook helder en duidelijk verwijzen naar ons Nederlanders als volk. Je weet wel, die mensen die elke zaterdag opnieuw verklaren “Ik hou van Holland”.

Het opschrift ‘Aan Hebreeën’ levert dan ook eigenlijk taalkundig en dus ook uitlegkundig geen enkel probleem op. Dit is dus niet aan ons, de gemeente, het Lichaam van Christus, geschreven. Dit is aan het volk Israel geschreven. Gezien de uitdrukking ‘Hebreeuws’ i.p.v. ‘Israel’ moeten we dus naar het centrum van de Hebreeuwse cultuur, die je vindt in Jeruzalem.

Kijk, en hier komt wel degelijk een addertje onder het gras vandaan. Taalkundig en uitlegkundig is er namelijk geen enkel probleem, maar gezien de dikke boeken die veel knappe bollen binnen de christenheid geschreven hebben over deze brief, is er theologisch een gigantisch probleem.

Iemand die tegenwoordig simpelweg de eenvoudige letterlijke lijn van deze brief volgt, wordt nu met diezelfde dikke theologische werken de oren gewassen omdat ze de euvele moed hebben opgevat om dit prachtig bezit van de christenen weg te roven. Helaas zullen we een dergelijke confrontatie binnen de christenheid voor lief moeten nemen. De brief blijft letterlijk aan de Hebreeën gericht, het volk dat Hebreeuws spreekt, oftewel het volk Israel met gelovige en ongelovige Joden daarin.

Aankondigingen van verschrikkelijke oordelen in deze brief zijn bij vrijwel de meeste van dergelijke theologen ook de aanleiding geweest om te geloven dat je nooit zeker van je redding kan zijn. Het kan altijd weer mis gaan, is hun conclusie.

Omdat ze geen zicht hebben op de adressering van deze brief komen ze tot de vanzelfsprekende conclusie dat je nooit zeker kan weten of je gered bent. Kijk maar eens naar de volgende teksten, maar dan met het verdraaide idee dat het hier over hedendaagse gelovigen zou gaan.
Hebreeën 3: 6 Zijn [Christus] huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.
Hebreeën 3: 14 Wij hebben deel gekregen aan Christus,
mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
Hebreeën 4:11 Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand
ten val komt door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
Hebreeën 6: 4-6 Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, …., en
daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen,
Hebreeën 10:38 Als hij
nalatig wordt, dan heeft Mijn ziel in hem geen welbehagen.

Het probleem van het beluisteren van deze uitspraken en ze dan één op één op onszelf te plakken levert de overbekende onzekerheid bij veel christen op over hun redding, hun behoud. Verwarring is het logische gevolg van het niet letterlijk nemen van wat hier staat. Het is dezelfde verwarring die ontstaat wanneer je per ongeluk de brief voor je buurman in jouw brievenbus ontvangt en dan niet naar de adressering kijkt.

Je hebt de brief open voordat je er erg in hebt en je leest: ‘Tjoh man, rot voor je dat die kanker bij jou kwaadaardig blijkt te zijn. Hoe gaan de chemo’s? We hopen echt allemaal dat je er bovenop komt!’ Woedend gooi je de brief in de hoek. ‘Waarom zei die dokter van de week tegen me dat ik kerngezond was?’ schreeuw je naar je vrouw. ‘Ik ging ervan uit dat het allemaal goed met me ging!’

De verkeerde boodschap voor de verkeerde persoon. Verwarring en ellende is het vanzelfsprekende resultaat. En de sleutel is zo simpel. Gewoon de adressering letterlijk nemen. Dat voorkomt dergelijke spraakverwarringen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende