U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Alles loopt dwars door de Middelaar

Is Christus Jezus de Middelaar tussen God en mensen en is de enige weg om gered te worden via Christus? Ja, Hij is sowieso de enige echte weg tussen Vader God en ons als mensen Christus Jezus. Ja, Hij is de Middelaar!
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

De mens Christus Jezus is de enige Middelaar tussen God en mensen. Wil ik dus God in mijn leven kennen en verder………. (er zit namelijk een heel leven aan dat kennen van God vast), dan is de enige weg die God zelf voor mij geopend heeft via de mens Christus Jezus.

Het Griekse voorzetsel “Dia”.
Dia, oftewel dwars door: Het unieke middelaarschap van onze Heer!

Dit werkt van God naar de mens, maar eveneens van de mens naar God. Het loopt altijd via de Middelaar, de mens Jezus Christus. Mag ik vanuit het hele simpele Griekse woordje “dia”, dat “dwars door” betekent daar wat voorbeelden van geven?

Dit Middelaarschap kunnen we op diverse manieren terugvinden:

1/ Vader God heeft alles geschapen dwars door de Middelaar:
Johannes 1:10 De wereld is DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gemaakt;
1 Corinthiërs 8:6 Voor ons, één God, de Vader, vanuit Wie het al, en wij tot in Hem; en één Heer, JEZUS CHRISTUS, DWARS DOOR WIE het al, en wij dwars door Hem.
Efeziërs 3:9 De God, Die het al geschapen heeft DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS;

Dus direct bij de schepping was daar het Woord als de Middelaar.

2/ God bereikt de mens dwars door de Middelaar:
Johannes 3:17 De God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat ….. de wereld DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gered zou worden.
Romeinen 2:16 Op de dag, dat de God het verborgene van de mensen zal oordelen DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS, naar mijn evangelie.
Romeinen 5:9 Nu we gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed, zullen wij DWARS DOOR HEM
(Christus Jezus) gered worden van de toorn.
Romeinen 8:37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars DWARS DOOR HEM
(Christus Jezus) die ons lief heeft.
2 Corinthiërs 1:5 Zoals het lijden van de Christus overvloedig is tot in ons, zo is onze vertroosting ook DWARS DOOR CHRISTUS overvloedig.
2 Corinthiërs 4:14 We weten dat Hij
(Vader God), Die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons DWARS DOOR JEZUS zal opwekken,
Efeziërs 1:5 Hij
(de God en Vader, vers 3) heeft ons tevoren DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS tot in de zoonplaats voor Zichzelf bestemd,

3/ De mens bereikt God ook dwars door de Middelaar:
Colossenzen 3:17 Alles wat je doet, in woord of werk, doe het allemaal in de naam van de Heer Jezus, de God en Vader dankende DWARS DOOR HEM.
Hebreeën 13:15 We mogen voortdurend DWARS DOOR HEM
(Jezus Christus) een lofoffer brengen aan de God,

De totale verzoening gaat dwars door onze Middelaar.
2 Corinthiërs 5:18 De God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS,
Colosse 1: 19-20 Het al DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) te verzoenen tot in Hemzelf,

Allen gered dwars door onze Middelaar.
Romeinen 5:9 Wij zullen DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gered worden van de toorn.
Hebreeën 7:25 Redden wie DWARS DOOR HEM tot de God naderen,

Leven dwars door onze Middelaar.
1 Johannes 4:9 Wij leven DWARS DOOR HEM.

Laat deze rijkdom rustig op je inwerken: Echt alles en niets minder komt voort uit God en verloopt dwars door onze Middelaar, de Zoon van God, Jezus Christus!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende