U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

We zijn van satan losgekocht en voor God aangekoch

1 Timotheus 2: 5-6 Er is één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen,
Het puur unieke aan het Middelaar zijn van de mens Christus Jezus is dat Hij zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen.

Er is door Christus Jezus een losprijs betaald voor alle mensen. Daar valt Bijbels gezien echt niks op af te dingen. Alle mensen zijn dus losgekocht uit gevangenschap. De prijs daarvoor is betaald en dat is nou juist het unieke aan Christus middelaarschap.

Maar waarom is dat dan niet een losprijs aan God? Nou let eens op hoe er over ons gekocht en betaald zijn geschreven wordt.
Openbaring 5:9 Zij zongen een nieuw gezang, zeggende: U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt [hen] VOOR GOD GEKOCHT met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie;
Er staat beslist niet dat ze gekocht zijn “VAN” God, maar juist dat ze gekocht zijn “VOOR” God. Die mensen zijn dus van iemand anders losgekocht voor God.

Een voorbeeldje: Vorig jaar verdwaalden mijn vrouw en ik in een sieradenwinkel. Van alles en nog wat aan moois lag daar uitgestald. Machtelt vond een bepaalde collier mooi. Het was wel weer eens tijd dat ik weer wat investeerde in onze relatie. Ik kocht dat collier. Dat is de korte samenvatting, maar nu de uitgebreide om het als voorbeeld te laten dienen.

De winkeleigenaar was heer en meester van dat collier dat in een vitrine gevangen zat. Nu kocht ik dat collier van deze winkeleigenaar voor Machtelt. Zodra ik de prijs om dat collier los te kopen van die winkeleigenaar en te verlossen uit die vitrine aan de winkeleigenaar betaald had, was de losprijs voldaan en was het collier niet langer eigendom van die winkeleigenaar. Ik had het sieraad gekocht voor Machtelt.

Als er dus zo overduidelijk in Openbaring gesproken wordt dat we gekocht zijn voor God, dan is het belachelijk om daaruit te concluderen dat we nou juist van God gekocht zouden zijn. Dat is zo’n gigantische omdraaiing van feiten. Nee, we zijn nu het eigendom geworden van God. Zoals in Hebreeën 2 dus al stond is de losprijs aan satan betaald, de gevangenbewaarder.

Stel echter dat het zo zou zijn dat Gods gerechtigheid, zoals het eigenlijk telkens getekend wordt, elke schuld mij toerekent en dat daar voor betaald moet worden tot op de laatste cent, dan zou ik dus een onmogelijke schuld aan God hebben om te kunnen vereffenen en dan moet ik al die teksten over de losprijs aan satan even loslaten en dan kan de Heer Jezus mijn schuld als losprijs vereffenen bij God.

Zo´n soort gerechtigheid van God is iets heel anders dan de gerechtigheid van God, zoals die in de brief aan de Romeinen en de brief aan de Galaten getekend wordt, een gerechtigheid van God, die mij puur uit genade (onverdiend) aangemeten wordt. Maar wat heb ik nou net geschreven dat zo kenmerkend is aan die zogenaamde gerechtigheid? Dat was dat door God mijn schuld toegerekend werd en dat daarvoor betaald moest worden. Maar wat zegt Gods Woord?
2 Corinthe 5:19 God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, die hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, “DOOR HUN HUN OVERTREDINGEN NIET TOE TE REKENEN”, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Vergeving is één van de kenmerken van Gods genade en vergeving staat buiten het voldoen van een schuld. Als er een schuld betaald is, dan is er geen sprake van genade, maar van een juridische procedure, waar het begrip “onverdiende gunst” nooit enige invloed meer kan hebben. Nee, mijn zonden zijn door God niet toegerekend! Dat staat er zo expliciet. Daar kunnen we toch niet overheen lezen? Dat betekent niet dat ze betaald zijn, maar voor God buiten het plaatje vallen. Kijk, dat is losmaking, oftewel daar is echt sprake van vergeving.

Het kruis is dus naast het bewijs van Gods liefde tevens het bewijs van Gods vergeving, oftewel het niet toerekenen van mijn schuld. Aan satan als slaveneigenaar en gevangenbewaarder is echter wel een prijs betaald.

Prijst God! We zijn van satan losgekocht! We zijn vrij! We zijn voor God aangekocht! We zijn voor altijd het eigendom van Vader God! Dat alles is uit genade alleen! Wat een grandioos plan van Gods overvloeiende rijkdommen van liefde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende