U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Middelaars, zoals Job en Mozes

Job 9: 33 Een middelaar, die zijn hand op ons allebei legt.

We hebben al even het unieke Middelaarschap van Christus aangetipt en ook dat er meerdere middelaars zijn/waren en we hebben de prachtige functieomschrijving van een middelaar bekeken. Dat middelaarschap leek hard nodig toen Job zo gigantisch in de sores zat.

Job had een goede relatie met God, maar kende Hem nog niet van aangezicht tot aangezicht.
Job 1: 8 Yahweh zei tegen satan: Heb jij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde is zoals hij, een man oprecht, vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.

Jazeker, de relatie tussen God en Job zat snor. Toen kwamen die vrienden en die wisten daar twijfel over te zaaien. Toen ging Jobs zekerheid er langzaam aan en kreeg hij een verkeerd beeld van God. Toen had hij ook opeens een middelaar nodig. Job zat in de ellende en moest daarover met God zelf helemaal uit komen. Een middelaar was handig geweest. Maar die was er gewoon niet.

Om een lang verhaal kort te maken. God komt met Job klaar.
Job 42: 5 Ik had van U met de oren gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.

Met zo’n uitspraak neigen we alweer tot een oordeel hè? Ja, we hebben snel de neiging om iets dergelijks te zeggen als: “Ach, dat geloof van Job stelde ook niks voor. Hij had wel eens over God gehoord. Tja, wie niet?”

Besef dat wij het geloof van God hebben ontvangen uit het gehoor.
Romeinen 10:17 Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God,
Wij hebben dus van God gehoord met de oren. Dat is een Bijbelse omschrijving van ons geloof.

Maar nu heeft zijn oog God gezien. Kan dat? Nou, niet letterlijk zoals wij elkaar zien. Maar net als bij Mozes is daar het sterke vertrouwen op de onzichtbare God.
Hebreeën 11:27 Door het geloof heeft hij (Mozes) Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning; want hij hield zich vast, als ziende de Onzienlijke.

Wat eerst nog zeer onzeker bij Job eruit kwam als een soort lippendienst.
Job 2:10 Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.
Het was dus prima wat Job daar beleed. Hij zondigde niet. Maar het was een belijdenis met de lippen. Heel iets anders als dat met de tong belijden, waar later ieder mens toe zal komen.

Maar nu, aan het eind van het boek Job, is die lippendienst een belijden met de tong geworden.
Job 42: 5 Nu heeft mijn oog U gezien.

Wat blijkt dan opeens? Er is nu wel een middelaar!
Job 42: 8-9 Ga naar Mijn knecht Job, en offer brandoffers voor jullie, en laat Mijn knecht Job voor jullie bidden, want hem zal Ik aanzien, waardoor ik jullie niet zal behandelen naar jullie dwaasheid; want jullie hebben niet goed over Mij gesproken, zoals Mijn knecht Job.

Je hebt ook nog een middelaar van het oude verbond (Mozes) en een Middelaar van het nieuwe verbond (Christus Jezus).
Galaten 3:19 Waartoe de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij er bijgevoegd, totdat het zaad zou komen, waaraan de belofte gedaan was; en zij (de wet) werd verordend door engelen in de hand van een middelaar.

Opvallend is dat de mens Christus Jezus de Middelaar voor allen is. Mozes was de middelaar voor het volk. Mozes mocht het volk aan het hart van haar Man, haar Echtgenoot, brengen. Christus Jezus brengt allen aan het hart van Vader God.

Dit zegt Mozes er zelf over:
Deuteronomium 5: 5 Ik stond destijds tussen Yahweh en tussen jullie, om jullie het woord van Yahweh aan te zeggen; want jullie waren bang voor het vuur en klommen dus niet op de berg.

Ja, heel logisch. Zij waren bang voor het vuur en dus gingen zij niet naar boven om God te ontmoeten en dus ging Mozes in hun plaats. Als middelaar ging hij naar boven. Het was geen juridische strijd, die daar door Mozes gevoerd moest worden voor het volk bij God. Nee, God had woorden voor het volk. Het waren zelfs woorden van liefde, genade en zorg voor Zijn aanstaande vrouw en Mozes bemiddelde in de zin dat hij de woorden ontving en ze doorgaf.

Het is met name bij de wetgeving dat Mozes middelaarschap heel letterlijk ook zo genoemd wordt. Maar eigenlijk is hij zijn hele bediening door een middelaar tussen het volk en God gebleven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende