U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een middelaar, die zijn hand op allebei legt

1 Timotheus 2: 5-6 Er is één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen,

Hier hebben we een uniek middelaarschap. Er is hier namelijk sprake van één Middelaar. Willen we beseffen wat dat betekent, dan kunnen we niet toe met een uit zijn context gelicht citaat, bijvoorbeeld: “Er is één middelaar. Punt uit!” Dat staat er namelijk niet! Er staat dat de mens Christus Jezus als degene die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, de unieke, oftewel enige Middelaar is. Zo’n middelaar tussen God en mensen zal je verder nergens anders aantreffen. Daar is er maar één van, namelijk de mens Christus Jezus.

Als we deze extra clausule niet kennen en verder ook niet hanteren dan kan dit uiterst verwarrend worden. Waarom? Omdat de Bijbel meerdere middelaars kent. Gelijk al aan het begin van dit hoofdstuk tekent Paulus dat wij zelf ook middelaars zijn.
1 Timotheus 2: 1 Vóór alles bemoedig ik jou, dat je smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen doet voor alle mensen,

Voorbiddingen doen, dus tussen God en mensen in gaan staan, oftewel als middelaar optreden. Hoe komt Paulus er dan bij dat er maar één Middelaar is. Dat staat er toch? Nee, dat staat er niet. De hele omschrijving van het unieke Middelaarschap van Christus Jezus is in zo’n korte uitspraak namelijk helemaal weggelaten. Wat geeft Paulus hier aan? Er is maar één Middelaar tussen God en mensen, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dat is een activiteit, die deze Middelaar, de mens Christus Jezus, volkomen uniek maakt. Dat is niet ons middelaarschap als wij voorbede doen voor anderen. Het unieke middelaarschap van Christus Jezus zit hem dus in het geven van Zijn leven als losprijs voor allen.

Dit unieke middelaarschap van Christus Jezus spreekt luid in de Schrift.
Johannes 14: 6 Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan dwars door mij.
Hoezo komt niemand tot de Vader dan dwars door deze unieke Middelaar heen?
Handelingen 4:12 De redding is in niemand anders; want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij gered worden.
Buiten Christus Jezus is er dus geen enkel andere weg om tot Vader God te komen. Dit is het unieke middelaarschap van Christus Jezus.

Daar waar God ons vanuit genade gebruikt om tussenbeide te treden, zoals Paulus dat in de eerste verzen van dit hoofdstuk beschrijft, daar is geen sprake van een uniek middelaarschap. Dat kan jij, dat kan ik, hier wordt Timotheus bemoedigt om zich zo te laten gebruiken door de Heer en in de Schriften komen we op die manier ook Job en Mozes als zulke middelaars tegen.

Nu eerst gaan we gewoon naar de gebruikelijke betekenis van het middelaar zijn.
Middelaar is geen naam, ook eigenlijk geen titel zoals Christus dat is, maar meer een functieomschrijving. Maar wat voor een functie is dat dan? Laten we maar gelijk naar de Schrift gaan.

Job 9: 33 Er is geen middelaar tussen ons, die zijn hand op ons allebei legt.
Hier komen we een heel mooie omschrijving tegen van de functie van een middelaar. Dat is iemand, die zijn hand op beiden legt. Maar we vinden deze omschrijving in het boek Job. Deze beste Job zat diep in de ellende en nou juist in het diepst van al die kommer en kwel roept hij dit uit.

Job had genoeg vrienden. Hij had ook nog een vrouw. Hadden zij geen middelaar kunnen zijn? Nee, zij hadden meer als rechters gefungeerd naar Job toe en hem geoordeeld en zijn vrouw was al rechter geweest naar God, dus die God kon Job maar het beste vaarwel zeggen. Nee, zij wierpen juist rottigheid op rottigheid! Dus: Rechters zat, maar geen middelaar!

En dan nu die functieomschrijving: Een middelaar is hier iemand, die zijn hand op ons allebei legt. Zo staat het hier in de vertaling. Letterlijk lees ik iets dergelijks: “Hij zal zijn hand op ons tweeën leggen”. Dat vind ik prachtig! Dit is echt een heel mooie omschrijving van deze functie. Hij legt zijn hand op allebei en zo is de link, die er eerst niet leek te zijn, volledig gelegd. Er is verbinding.

Een middelaar legt niet alleen zijn hand op één van de beide partijen zodat hij of zij de roeptoeter wordt van die ene en de andere het maar moet ondergaan. Nee, hij legt zijn hand op allebei. Bij de mens, Christus Jezus, wil dus dat middelaarschap zeggen dat Hij niet alleen maar de onzichtbare God naar de mensen toe vertegenwoordigt, maar ook dat Hij de mensheid naar God toe vertegenwoordigt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende