U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

He's Got The Whole World In His Hands

Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
Gods aanpak om anoniem te blijven lag volgens Einstein in de toevalligheden. Ik zou Gods aanpak inderdaad niet zomaar in het handelen van die priester hebben gezien, maar…..
Prediker 9:11 We zijn allemaal van tijd en toeval afhankelijk.

Ja, God is het die ons alles doet toevallen. Wij zijn daarvoor van tijd en toeval afhankelijk. God heeft alles geschapen en Hij kijkt naar de tijd als een overzichtelijk geheel en ziet elk moment op elk gewenst tijdstip. Voor Hem is de gebeurtenis oftewel het toeval in 2130 even helder en duidelijk zichtbaar als de historische gebeurtenis van 1918 en alles kwam of komt uit Zijn hand. Wij zitten er middenin en zijn van tijd en toeval afhankelijk.

Dit alles maakt het ineens ook een stuk duidelijker hoe het mogelijk is dat de wil van God in Israël door loting gevonden werd.
Handelingen 1:26 Zij wierpen het lot over hen en het lot viel op Matthias en hij werd tot de elf apostelen gerekend.
De volgelingen van de Heer zouden bestaan uit 12 apostelen. Judas ontbrak, dus moest er weer eentje bij gezocht worden. Hoe zouden wij dat nou aangepakt hebben?

Ik denk dat wij daar een stevig lange bestuursvergadering tegenaan gegooid zouden hebben. Dit moet grondig doorgedacht en doorgesproken worden zodat we met een nuchtere, doorworstelde conclusie kunnen komen. Ehhh……Nee, zij deden het met loting. “Hoe kunnen ze nou zoiets belangrijks aan het “toeval” overlaten?” Jaja, ons vlees reageert gelijk. Onze onnozelheid brengt ons er meeste kans zelfs toe om voor zoiets belangrijks maar te vertrouwen op ons eigen gezonde verstand met het argument: “Het gaat hier wel om de zaak van de Heer!!!

Tja, het is ook de zaak van de Heer. Dat is zelfs juist de reden waarom Kurios het ons doet toevallen. Zo’n bestuursvergadering? Nee, zo werkt het niet! God werkt Zijn plan uit gewoon in het toeval.
Spreuken 16:33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Yahweh.
Bij loting hebben wij (mensen) geen enkel flauw vermoeden hoe het uit zal pakken. Maar er is dus Eén, die daar nou juist de hand in heeft. Gods plan in een lot uit de loterij. Hij regelt alles!

Ja, wij zitten er behoorlijk naast met te denken dat de Heer (“Kurios”) niet het toeval zou beheren. De Heer (“Kurios”) leidt gewoon alle stappen. Hij heeft jouw hele leven in Zijn hand. (He’s Got The Whole World in His Hands). Het valt ons allemaal toe. Of je nou heel hard zelf voor de Heer (“Kurios”) rent en vliegt of dat je het nou overlaat aan de Heer (“Kurios”), oftewel je doet het werk van de Heer, die je het alles doet toevallen (“Kuria”), jouw en mijn en ieders leven is en blijft een kwestie van toeval (“Sugkuria”).

Nog eens onze begintekst:
Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.

Het woordje “Toevallig” is dus een vertaling van het Griekse woord “sugkuria”. Een combinatie van twee woorden “sun”, dat “tezamen met” betekent en “kurios”, dat “toevallen” betekent, vandaar dat wij daar vooral de heerschappij in zien. In dit “sugkuria” zien we dus de versmelting van een gebeurtenis met de Kurios. Het draait hier dus niet om ons als gelovigen, die ook versmolten met die Heer. Goed om te beseffen dat elke gebeurtenis ons toevalt.

Nu eens kijken wat er hier in deze gelijkenis als gebeurtenis toevalt. Had ik, of willekeurig elke andere gelovige, dit verhaal bedacht, dan ben ik er wel haast zeker van dat we voor een bepaalde gebeurtenis, die deze half dode man langs de kant van de weg toegevallen kreeg, eerder gedacht hebben aan die barmhartige Samaritaan. We kennen allemaal het verhaal van die liefdevolle, barmhartige zorg, die deze Samaritaan verleende aan dit slachtoffer. “Nou”, zouden wij zeggen, “dit heeft God hem echt laten toevallen”. Zo denken wij. Vanwege die geweldige zorg en liefde zien we in die Samaritaan zelfs een type van Christus Jezus. “Dat moet echt van God komen!”, denken we namelijk. En natuurlijk komt dat ook van God.

Maar dan toch wel die grote stap: Wij zouden dat toevallen niet zo snel bij die huichelaar van een priester denken, die hem wel eventjes heel vroom mooi laat stikken. Nou juist daar gooit de Heer dus de toeval als de hand van God in dit verhaal, waarmee Hij ons foutieve denken corrigeert. Tja, die les had vroom Heintje nodig en daarom deed de Heer deze priester aan dit verhaal toevallen.

Wat ons dus schijnbaar als een willekeurige gebeurtenis overvalt, daar heeft God, net als bij deze priester, Zijn hand in. We kennen die teksten wel:
Lucas 12: 7 Ja, ook de haren van je hoofd zijn allemaal geteld.
Mattheus 10: 29 Worden niet twee musjes verkocht voor één penning? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder je Vader.
Jesaja 46: 9 Ik ben God, en niemand meer; een God, wiens gelijke nergens is: Ik, die tevoren verkondig wat hierna komen gaat, ja, vooraf wat nog niet aanwezig is, Ik zeg: Mijn raad zal bestaan, en Ik doe alles waar Ik zin in heb; Ik, die een roofvogel roep uit het Oosten, en een man, die mijn raad volbrengt, uit een ver land; wat Ik zeg, dat zal Ik ook doen komen; wat Ik denk, dat zal Ik ook volledig uitvoeren.

Nou, probeer daar maar eens omheen te komen! En toch, we hebben zo onze ideetjes over wat God nou wel en wat Hij nou niet doet. Denk bijvoorbeeld eens aan onze indeling in echt belangrijke dingen en de wat minder belangrijke dingen.

We perken Gods toebedeling nogal eens in tot zogenaamde echt belangrijke zaken. De rest verzorgen wij wel. Voor God is die indeling er gewoonweg niet. Fantasietje van ons. Als God nou zijn hand heeft in het leven of dood van elke mus, wat moeten we dan onder belangrijk of onbelangrijk plaatsen? God is gewoon de autonome Soeverein!

Het is best goed om te beseffen dat als we weer een nieuwe baan krijgen, dat het ons toevalt van de Kurios, de Heer, of dat als we verliefd worden en gaan trouwen, dat het ons toevalt van de Kurios, de Heer, of als we een pracht van een baby krijgen, dat dit ons toevalt van de Kurios, de Heer, of als ons bedrijf floreert, dat dit ons toevalt van de Kurios, de Heer.

Het is echter ook goed om te beseffen dat als we ontslagen zijn, dat dit ons toevalt van de Kurios, de Heer, of als we gescheiden zijn, dat dit ons toevalt van de Kurios, de Heer, of als we een miskraam hebben gehad, dat dit ons toevalt van de Kurios, de Heer, of als ons bedrijf failliet is gegaan, dat dit ons toevalt van de Kurios, de Heer.

God heeft alles in Zijn hand en alles valt ons toe van de Heer, zelfs zo’n onmenselijke priester, die wel vroom is maar geen barmhartigheid kent en aan de overkant van de straat verder loopt (“Ik heb een belangrijke spreekbeurt over geestelijk leven”). Dat Aso-gedrag viel die halfdode man, die daar lag aan de kant van de weg, toe van de Heer, van de Kurios.

Hoe kan dat? Waarom handelt God zo vreemd naar ons inzicht?
Romeinen 8: 28 God laat alles samenwerken tot in het goede;
Er is dus niets wat buiten Zijn toebedeling omgaat. Alles werkt samen en dat is Gods werk. Het goede werkt samen, maar ook het kwade werkt samen onder die heerschappij van de Heer, de Kurios. Het zijn allemaal onderdelen binnen het plan van God om te komen tot in het goede.

Gods plan loopt uit tot in het goede. Nu is God nog bezig met al die samenwerking van alles. Die samenwerking van fijne, heerlijke momenten en rotte, kapotslaande momenten gaat door tot in het goede. Wij hebben een kreet bij ons op het toilet hangen: “Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen”.

Ik kan je zeggen dat ik met mijn 69 jaar nu wel al terugkijk op mijn leven en soms de logica van bepaalde gebeurtenissen begrijp, maar voor het overgrote deel is het nog steeds één grote kluwen, waar ik niet uitkom. Van alle ellende in het leven begrijp ik geen snars, maar er staat ook niet: “God laat alles samenwerken tot in het 69e levensjaar”. Mensen, wat een deceptie zou dat zijn!

Straks zullen we bij de Heer zijn. Straks zal elke knie zich buigen voor die Heer. Straks zal elke tong belijden dat Jezus Heer is. Dan is alles samengewerkt tot in dat goede. Dan mag ik met mijn Heer samen terugkijken en dan krijg ik de uitleg: “Kijk, die onvoorstelbare ellende, Ik heb dat laten samenwerken met ……… en zie je hoe dat uitwerkt tot in ………?” O, de Heer gaat het allemaal uitleggen, verklaren en samen mogen we genieten van al het goede.

En ondertussen? Nu? Nu mogen we ook daadwerkelijk genieten van alles wat de Heer (“Kurios”) in ons leven uitwerkt? Hij doet ons alles toevallen. Alles, echt alles is genade. We mogen ondergaan in die overvloeiende rijkdom van genade. Voor jou, voor u, voor mij, voor iedereen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina //