U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

"sun" = tezamen met

Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
Had ik nou nooit eens eventjes stiekempjes deze tekst doorgelopen in de grondtekst, dan was ik niet op dat hele aparte woord “sugkuria” gestuit met als gevolg dat dit hele “Bij Geval” ook voor mij los in de lucht was blijven hangen. Ik vermoed dat het zo met de meesten van ons gaat.

We hadden al ontdekt dat dit aparte Griekse woord eigenlijk een samenvoeging is van twee woorden.
1/ “sun” = tezamen met
2/ “kuria”, afgeleid van “Kurios”. De meester, de bezitter of de heer, en eigenlijk in de letterlijke betekenis van dit woord: “Degene, die toebedeelt” of “Degene, die het ons doet toevallen”.

We zijn in de vorige studie diep gedoken in de letterlijke betekenis van het tweede woord in deze samenstelling. En Wie kwamen we daar tegen? De autonome, soevereine, gelukkige God, die alles in Zijn hand heeft. Hij is Degene die voor alle toevalligheden zorgt.

In mijn eigenzinnigheid houd ik nu maar keurig de omgekeerde volgorde, die we uiteindelijk toch al in de vorige studie gestart zijn, aan. Het is dus tijd om wat licht te werpen op dat voorvoegsel “sug”, wat afgeleid is van een gigantisch belangrijk Grieks woord, namelijk “sun”. Zegt het je al iets? Gaat er al een belletje rinkelen? Valt er al een kwartje? Nee, ik heb het niet over het pak waspoeder met mega reinigingskracht. “Sun” is het vaste voorvoegsel daar waar de Schrift al de zegeningen opsomt van het werk van Christus!

TEZAMEN GESTORVEN
sun” = tezamen met. Wat houdt dat werk van Christus voor ons dan concreet in?
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens tezamen mee [Grieks: sun] gekruisigd is,
Romeinen 6:8 Aangezien wij dan tezamen met Christus gestorven zijn,
Galaten 2: 20 Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij;
Colosse 2:20 Aangezien jullie tezamen met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld,
We zijn gekruisigd! We zijn gestorven! Maar dat zit hem allemaal in dat “Sun”. Dat “sun” wijst op onze versmelting met Christus, hier in zijn sterven. Concreet houdt het in dat we dood zijn voor de wereld, dood zijn voor de wet, dood zijn voor de zonde en zelfs dood zijn voor alle eerste beginselen van de wereld. We zijn namelijk tezamen met (sun) Christus gestorven.

TEZAMEN BEGRAVEN
Romeinen 6: 4 Wij zijn dan tezamen met [Grieks: sun] Hem [Christus] begraven door de doop in de dood,
Ja, wij kunnen het wellicht opvatten als iets dat niet zo concreet is. Wij kunnen het dan misschien wel (helemaal tegen de Schrift in) opvatten als een plaatje. God bekijkt ons gestorven zijn TEZAMEN MET/SUN Christus als een absoluut gestorven zijn. Voor God zijn we heel realistisch dood. Het is voor een dode dat er een begrafenis geregeld wordt. Zoiets doe je niet voor iemand die wel wat ziet in een plaatje van de doop. Die springt namelijk nog gewoon rond. Die heeft geen begrafenis nodig. Wij wel. God heeft ons TEZAMEN MET/SUN Christus begraven.

TEZAMEN LEVEND
sun” = tezamen met. Wat houdt dat werk van Christus voor ons leven dan in?
2 Corinthe 13:4 Wij zullen tezamen met Hem leven voor jullie uit de kracht van God.
Colosse 2:13 Ook jullie heeft Hij levend gemaakt tezamen met Hem,
De reële consequentie van deze volkomen versmelting, die dit “Sun” uitdrukt betekent dat Christus echt jouw en mijn Leven is. Vaak komen mensen na afloop van een toespraak over dit onderwerp naar me toe om te zeggen: “Ja, die genade is allemaal mooi en aardig, maar wij hebben wel onze eigen verantwoording! Ik heb door de genade de vrijheid om iemand om te leggen, maar als ik dat dan ook daadwerkelijk ga doen, dan ben ik wel verantwoordelijk en dan moet ik wel de gevangenis in.”

Christus is ons Leven! Op die boodschap dan zo’n reactie krijgen. Dat is eigenaardig! Maar het gebeurt telkens opnieuw. Waar zien ze Christus voor aan? Een moordenaar? Dat plegen van een moord wordt ook nog wel eens verwisseld met verkrachting of roof of nog iets anders. Tja, wat mij betreft krijgt een moordenaar, verkrachter of iemand met één van die vele andere vergrijpers zijn verdiende gevangenisstraf. Daarvoor is er een rechtssysteem in Nederland. Maar begrijp je dat het vreemde erin zit dat blijkbaar zodra je Christus als ons Leven verkondigt, men op dergelijke ernstige delicten wijst. Ik krijg dan echt de indruk dat in die lijn van denken Christus echt het meest gruwelijke in de mens naar boven brengt.

Efeziërs 2:5 God heeft ons levend gemaakt tezamen met Christus,
Tezamen met Christus levend. Die vereenzelviging tot één plant met Christus komt uit in dat hele piepkleine Griekse woordje “sun”. De Schrift tekent het als de reële werkelijkheid dat hierdoor Christus nu ons leven is, vandaar dat Paulus als vanzelfsprekend kon aangeven dat nu dan ook de liefde van Christus hem drong. Zo’n reactie hierboven over moordneigingen tekent glashelder dat men deze heerlijke waarheid gewoon niet kent. In zekere zin leerstellig dan misschien wel, maar voor de praktijk niet.

TEZAMEN MET HEM ALLES
Romeinen 8:32 God zal ons tezamen met Hem alle dingen schenken?
We drijven te ver van ons onderwerp af als we hier eenmaal verder op in zouden gaan. Mensen! Wat een rijkdom in onze eenwording met Christus, wat in dit kleine woordje “sun” tot uiting komt.

TEZAMEN MET HEM ONZE TOEKOMST
Filippi 1:23 Ik verlang heen te gaan en tezamen met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste;
Colosse 3:3-4 Jullie zijn gestorven en jullie levens zijn verborgen tezamen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook tezamen met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Onze positie in Christus is dus wat we geestelijk concreet nu al geworden zijn dankzij het feit dat Christus zich één gemaakt heeft met ons aan het kruis. Hij noemde dat zelf de doop, waarmee Hij gedoopt zou worden, wat hem zo beklemde totdat het volbracht zou zijn. Wij kunnen nu juichen want het is volbracht! Hij heeft zich één met mij en met jou gemaakt en wij zijn daarmee ook één gemaakt met Hem. Dat alles wordt uitgedrukt in dat ene woordje “sun”, dat woordje dat we toevallig ook tegenkwamen in die uitdrukking in Lukas 10: 31.

Daarmee is de koek nog niet op. Alles lijkt vast te liggen in dit simpele “tezamen met”. Kijk maar eens naar de volgende tekst:
Efeziërs 3: 6 Zij uit de volken zijn tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA) en tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;
Ook hier, net als in ons Griekse woord “sugkuria” diverse vervoegingen voor ditzelfde voorvoegsel. Telkens is het echter een afleiding van “sun”. Vandaar die prachtige inhoud. Alles zijn en bezitten we door onze eenwording of versmelting met Christus in Zijn werk.

“SUGKURIA” – Toevallig – Samen met Hem, die alles doet toevallen
Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
Het vers hier begint in de meeste vertalingen met “Bij geval”, waarbij het wijst op de gebeurtenis die daar plaatsvindt: De priester, die de weg afgaat. In tegenstelling tot alle bovenstaande voorbeelden gaat het hier niet om de positie van een persoon, maar om iets in verband met die gebeurtenis. Die gebeurtenis is helemaal in eenheid of is versmolten met Hem, die alles doet toevallen.

Wat is hier precies aan de hand? De Heer (Kurios) geeft hier een bepaald inzicht door, waarvoor Hij een gelijkenis gebruikt. Hij zet daar dit keer de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan voor in. We kennen de gelijkenis en ook de prachtige verwijzing naar de Heer zelf in die Samaritaan. Maar de Heer had binnen deze gelijkenis nog meer aan onderwijs in de planning. Daarvoor zette Hij hier die priester is. Vandaar dat samen met Hem, die alles toebedeelt deze priester werd ingezet. De Heer heeft alles in de hand, zelfs de vrome gang van die huichelaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende