U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Onze Kurios - Hij doet ons alles toevallen

We vonden in onze eerste studie over dit “Toeval” gelijk al een heel mooie overeenkomst met het “Geluk”. Nu gaan we over dit ene woordje “Toeval” nog wat dieper graven in de Schrift.

Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
Hier hebben we het meest concrete woord voor “toeval” en die komt maar één enkele keer in de grondtekst van het Nieuwe Testament voor, namelijk hier.

Het Griekse woord voor toeval is nou ook nog eens toevallig een heel aparte: “Sugkuria”, Een samenvoeging van twee woorden.
1/ “sun” = tezamen met
2/ “kuria”, afgeleid van “Kurios”. Dat is altijd de meester, bezitter of heer. Het is dus Degene die heerst of regeert. Wat is echter de letterlijke betekenis van “Kurios”? Dat is: “Degene, die toebedeelt” of “Degene, die het ons doet toevallen”. Het is dus Degene die voor alle toevalligheden zorgt. Zelfs als wij iets niet beschouwen als iets toevalligs, dan nog is het ons toegevallen.

Zowel God, de Vader, wordt de “Kurios” genoemd als de Zoon van God. De Zoon is het beeld van Vader, Hij is het Woord van Vader, Hij is Degene, Die ons de onzichtbare God toont. Vader God doet ons dus gebeurtenissen toevallen, maar de Zoon van God doet het dus ook omdat Hij alles doet wat Hij de Vader ziet doen.

Ja, we draaien ons onderzoek van dit woord dus een beetje om. We beginnen bij het tweede woord van deze samenstelling. Dat zal het voorvoegsel “sun” alleen maar duidelijker doen uitkomen.

Ik weet niet of jullie dat ook zo kennen, maar ik heb nogal in de maag gezeten met de volgende tekst:
1 Corinthiërs 12:3 Niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest.
Onvoorstelbaar vond ik deze uitspraak. Ik zal even aangeven hoe dit op mij overkwam: “Voor een ongelovige is het dus uitgesloten dat hij of zij Jezus zo maar aanspreekt of over Hem spreekt als Heer! Dat is alleen voor ons als gelovigen, die Hem kennen”. Tja, ik lette er dus op dat ik het telkens over De Heer Jezus had. Wat een afgang toen ik ontdekte dat menig uitgesproken ongelovige ook heel makkelijk over de Heer Jezus kon spreken. Ze namen zomaar de terminologie over en dat zonder dat zij de Heilige Geest kenden in hun leven.

Het probleem was dat ikzelf niet doorhad wat ik feitelijk beleed met Hem “Heer” te noemen. Daarmee beleed ik Hem als de “Kurios”, als Degene die mij alles toebedeelt. Hij zorgt dat echt elk klein facet tot op ook het uiterst grote in mijn leven mij toevalt. Daar had ik in die tijd nog geen enkele notie van. Maar dat is nou juist de inhoudelijke betekenis van “Kurios”: Hij doet het ons allemaal toevallen.

1 Corinthiërs 12:3 Niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest.
Eigenlijk pikte ik deze uitspraak als een puur wettisch gegeven op. Zo van: Nu we Jezus als onze Redder kennen, nu horen we Hem wel Heer Jezus te noemen! Als we dat niet doen geven we daarmee aan dat de Heilige Geest niet werkt in ons leven.”
Voor alle duidelijkheid. Ook in die tijd zorgde de Heer voor alles wat mij toeviel, willekeurig of dat op mij nu als toeval overkwam of dat het nou gepland leek. De Heer deed mij alles toevallen. Dat gebeurde namelijk gewoon simpelweg omdat Hij nou eenmaal Kurios” is. Hij doet alles toevallen. Dat doet Hij bij jou en bij jou en eigenlijk bij een ieder, gelovig of ongelovig. God volvoert Zijn plan.

Maar wat bedoelt Paulus dan als hij zegt dat niemand Jezus Heer kan noemen dan alleen door de Heilige Geest. Gewoon de letterlijke lijn volgen. “Kurios” is degene die toebedeelt. De Heilige Geest geeft dus duidelijkheid, inzicht en erkenning dat Jezus niet zomaar een mens is (wat concreet ook zo is), maar dat Hij degene is die ons alles toebedeelt. 1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
We komen niet door onze eigen wijsheid tot dat inzicht. Het is de Heilige Geest, die dit ons doet zeggen.

Wie is de Kurios van alles en iedereen? (Slechts enkele teksten)
Mattheüs 11:25 Vader! “Kurios” van de hemel en van de aarde!
Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Hij is “Kurios” van hemel en aarde,
Romeinen 10:12 God is dezelfde “Kurios” van allen,
Romeinen 14:8 Wij zijn van de “Kurios”.

Zie je wat we hier zo eventjes langs zien komen? God is de Heer van allen. Dus niet alleen van de gelovigen. Hij is Heer van alles en iedereen. En wat deed ik in de tachtiger jaren? Als evangelist kwam ik aanzetten met de oproep: ‘Maak Jezus je Heer en Redder’. Wat gebeurt er dan? Nou, dan draaien we de hele boel om. Dan is Hij het verplicht om ook jouw Heer en Redder te worden. Laat ik het zo scherp mogelijk zeggen. Jij hebt dan namelijk in jouw eigen wilskracht Hem opdracht gegeven om je Heer en Redder te worden.

Echt, dat is kolder. Jij maakt Jezus niet tot Heer. Hij is allang Heer. Jij maakt Hem niet tot Redder. Hij heeft Zelf voor jouw redding gezorgd. Probeer God en Zijn Zoon nergens toe te verplichten. Jij bent God niet!

Maak Jezus tot je Heer en Redder’. Dat zou betekenen dat jij die macht bezit. Elke keer als jij God weer ergens toe wilt verplichten zeg je feitelijk: ‘God ik geloof niet dat U almachtig bent.’

Kurios”, oftewel Degene die ons alles doet toevallen, Hij bepaalt ons doen en laten. (Slechts enkele teksten)
1 Corinthiërs 4:19 Ik zal spoedig naar jullie toekomen, als de “Kurios” het wil,
1 Corinthiërs 7:17 Zoals God aan ieder apart heeft toebedeeld, zoals de “Kurios” een ieder geroepen heeft, zo zal hij wandelen.
1 Corinthiërs 15:58 Overvloedig in het werk van de “Kurios”.
1 Corinthiërs 16:7 Ik hoop een tijdje bij jullie te blijven, als de “Kurios” het toestaat.
1 Corinthiërs 16:10 Hij
(Timotheus) werkt het werk van “Kurios”

In onze menselijke ogen is het wonderlijk, bijna ongeloofwaardig, dat echt alles toevalt bij iedereen door Degene die het hen doet toevallen, dus door God. (Slechts enkele teksten)
Habakuk 1:5 Ik (Yahweh) zal iets doen in jullie tijden, wat jullie niet zullen geloven, als men erover spreekt. (straks in Handelingen)
Mattheüs 21:42 Van “Kurios” is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
Handelingen 13:41 Ik (Kurios) doe een werk in jullie tijden, wat jullie niet geloven zullen als iemand het jullie vertelt.

We kwamen het eerste voorbeeld van een gebeurtenis dat toeviel tegen bij die priester.
Lukas 10:31 Toevallig daalde een priester die weg af, en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij.
De Heer (“Kurios”) Jezus geeft hier aan dat dus door de heerschappij van Vader God die priester langskwam.

Hier komen nog een voorbeeld ter overdenking:
Prediker 9:11 We zijn allemaal van tijd en toeval afhankelijk.
Oftewel wat God van tevoren gepland heeft, daarvan zorgt Hij dan ook dat dit als zodanig voltrokken wordt. Salomo tekent dit keurig uit in het begin van ditzelfde vers, waar hij aangeeft dat de snelheid niet echt helpt bij het rennen en dat de sterkte ook al helemaal niet helpt in de strijd en dat het voedsel niet helpt om wat wijzer te worden. Nee, we zijn allemaal van tijd en toeval afhankelijk.

Er is echter ook nog een Bijbeltekst, die lijkt aan te geven dat de hand van God niet in het toeval kan zitten.
1 Samuël 6:9 Let op: trekt zij (de ark van het verbond) op in de richting van haar gebied, naar Beth-sjemes, dan heeft zij (die ark dus) ons dit grote kwaad berokkend; maar zo niet, dan weten wij dat niet Zijn hand ons leed gedaan heeft; dan is het ons toevallig overkomen.
Deze Filistijnen hadden geen kennis van Gods doen en laten. Zij zochten via ervaring de waarheid. Lijkt verdacht veel op veel christelijke zoektochten. Logisch dat zij, net als veel hedendaagse gelovigen, bij voorbaat al denken dat ze vanzelfsprekend toeval en de hand van God tegenover elkaar kunnen plaatsen.

Vader God is de Kurios van allen. Hij is Degene, die alle gebeurtenissen in ons leven ons doet toevallen. Hij spreekt tot ons in de Zoon, die alles doet wat Hij Zijn Vader ziet doen. Hij is onze Heer (Kurios) Jezus. Is het niet geweldig dat we zo in afhankelijkheid van Hem ons leven mogen leiden?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende