U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Colosse 1: 6 (1e deel)

Colosse 1: 6 (het evangelie), Dat tot in jullie aanwezig is, zoals ook (rustend) in de hele wereld, en het draagt vrucht, evenals (rustend) in jullie, vanaf de dag dat jullie het gehoord hebben en de genade van de God (rustend) in waarheid van boven gekend hebben.
A/ Er zijn hier twee onderscheiden Griekse woorden voor “in”. Ten eerste: “Tot In”. Ten tweede: “Rustend In”.
B/ Het evangelie is tot in deze gelovigen aanwezig.
C/ Het evangelie is ook rustend in de hele wereld aanwezig.
D/ Zo rustend in de hele wereld en ook in de gelovigen draagt het evangelie vrucht.
E/ Paulus noemt twee startpunten waarop het evangelie vrucht gaat dragen.
F/ Wat houdt de dag dat de gelovigen het evangelie gehoord hebben in?
G/ Wat houdt het in dat de genade van God rust in waarheid?
H/ Is het van boven kennen, of het op denken, net zoiets als gewoon kennen?

Natuurlijk rennen we ook in deze studie weer niet door al deze acht onderwerpen heen. We hebben slecht plek voor de eerste drie:
A/ Er zijn hier twee onderscheiden Griekse woorden voor “in”. Ten eerste: “Tot In”. Ten tweede: “Rustend In”.
B/ Het evangelie is tot in deze gelovigen aanwezig.
C/ Het evangelie is ook rustend in de hele wereld aanwezig.

A/ Colosse 1: 6 … tot in jullie aanwezig, … (rustend) in de hele wereld, …, evenals (rustend) in jullie, … de genade van de God (rustend) in waarheid.
De uitdrukking “Tot In” en “Rustend In” wordt in ons Nederlandse taalgebruik meestal heel simpel weergegeven met “In”. In het Grieks zijn het echter heel terecht twee totaal verschillende Griekse woorden. Je hebt het Griekse woord “eis”, dat ik hier dus weergeef met “tot in” en je hebt het Griekse woord “en”, dat ik voor het gemak hier maar even weergeef met “(rustend) in”. Ik zal proberen met een heel kort voorbeeldje het duidelijk te maken.

Voorbeeldje:
Ik stop een papiertje in mijn Bijbel. De volgende dag vind ik dat papiertje in mijn Bijbel.
Nou! Korter kan het voorbeeldje toch niet zijn, hè? Maar nu natuurlijk nog de uitleg.

Het eerste “in” zou in het Grieks dat woordje “eis” zijn omdat er nog niet een papiertje rust in mijn Bijbel, maar omdat ik dat papiertje op dat moment stop tot in mijn Bijbel. Het is hier “tot in” omdat aan het begin van de handeling dat papiertje er nog niet in zit, maar met deze handeling beweeg ik dat papiertje net zolang totdat het in mijn Bijbeltje zit. “Eis” geeft dus altijd die beweging naar binnen toe aan.

Het tweede “in” zou in het Grieks dat woordje “en” zijn omdat dat papiertje die volgende dag rust in mijn Bijbel. Er is die volgende dag geen sprake van een beweging. Het is daarom hier dus “rustend in”. En” geeft dus altijd die rust binnenin aan.

Colosse 1: 6 … tot in jullie aanwezig, … (rustend) in de hele wereld, …, evenals (rustend) in jullie, … de genade van de God (rustend) in waarheid.
In de eerste uitspraak van Paulus is dus sprake van een beweging van het evangelie, het blijde nieuws, dat ging tot in die gelovigen in Colosse, oftewel tot in jullie. Daarna geeft Paulus dus aan dat datzelfde evangelie rust zowel in de hele wereld als in die gelovigen. Ook geeft Paulus dus aan dat de genade van God rust in waarheid. Allemaal stuk voor stuk toch tamelijk vergaande invloedssferen van het evangelie, het blijde nieuws.

Ik wordt door dergelijke onderscheidende verschillen in de Schrift altijd gigantisch getriggerd. Ik ben dan ook dagenlang opgehouden in deze studie omdat ik alles doorloop wat wijst op dergelijke onderscheiden. Ik kan dat onderzoek verder weer even aan de kant schuiven als één van die vastgelopen onderzoeken, dat mij geen nader inzicht heeft opgeleverd in het gebruik van deze woorden in deze tekst. Voorbeelden van hoe het prachtig werkt in bijvoorbeeld Romeinen 6 weet ik, maar mijn vraag zit hem nou juist in het gebruik van deze woorden in deze tekst. Als iemand anders hier wel meer over weet te vertellen, dan houd ik me graag aanbevolen.

B/ Colosse 1: 6 (het evangelie), Dat tot in jullie aanwezig is,
Het evangelie is tot in deze gelovigen aanwezig.
Het werkwoord dat hier met het aanwezig zijn is weergegeven staat in de grondtekst als “parontos”, wat is afgeleid van het grondwoord “pareimi”. Bij “aanwezig zijn” denken we gelijk aan iets dat er reeds is terwijl het Griekse woordje “eis”, dat we in het vorig punt bespraken, een beweging aangeeft. Het evangelie was dus niet reeds in deze gelovigen aanwezig. Het is tot in hen (beweging) aanwezig gekomen. Een betere vertaling is dan ook “aangekomen”.

Colosse 1: 6 (het evangelie), Dat in jullie aangekomen is,
Hier wordt overduidelijk door Paulus over het moment geschreven dat ze tot geloof zijn gekomen. Maar als we het zo zouden formuleren dan ligt de handeling bij ons als gelovigen. Wij zijn dan tot geloof gekomen (en dat is ook zo). Maar hoe is de Bijbelse kijk hierop. De handeling ligt bij het blijde nieuws. Je zou kunnen zeggen de handeling ligt bij het woord van de waarheid, bij Christus Jezus zelf. Kijk hierboven nog eens naar de tekst! Het evangelie was in beweging en zo is het in de gelovigen aangekomen.

Nog boeiender wordt het als we een taalbroertje van dit Griekse werkwoord “pareimi” er naast gaan leggen. Dat is het overbekende zelfstandig naamwoord “parousia”, vertaald naar het Nederlands als “de komst” of “de aanwezigheid”. Wie heeft de hand in de komst van de Heer? Zijn dat de gelovigen? Nee, totaal niet! Dat is de Heer en de Heer alleen! Zo is het ook bij het tot geloof komen van ons. Wie heeft de hand daarin? Dat is de Heer en de Heer alleen! Het evangelie, oftewel het woord van de waarheid is tot in ons aangekomen.

C/ Colosse 1: 6 Dat in jullie aanwezig is, zoals ook in de hele wereld,
Het evangelie is ook rustend in de hele wereld aanwezig. Hier wordt door Jan en alleman enorm op afgedongen. Dat goede nieuws kan in die tijd volgens enorm velen toch niet al een rustplekkie hebben gekregen in de hele wereld? Dan zou de hele wereld al bekend zijn gemaakt met Gods blijde nieuws! Dat kan er bij jan en alleman niet zomaar in. Moet je eens indenken! Wij hebben in onze moderne tijd allerhande communicatiemiddelen die Paulus en al die andere gasten totaal niet hadden. Ze konden niet eventjes een Paulus-vlog op YouTube kwakken. Er was nog niet eens een fotoboek, laat staan een Facebook! En dan zouden wij zomaar moeten geloven dat het evangelie toen al rustte in de hele wereld?

Colossenzen 1:23 Het evangelie, dat jullie gehoord hebben en dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is,
Tja, dat moet dan toch niet de hele wereld zijn geweest? Die hele schepping onder de hemel, dat zal dan toch wel een beperkt groepje geweest zijn? Hoezo? Uit welke woorden in de Schrift zelf kunnen we dat opmaken? Nee, we denken dat niet op grond van het gezag van de Schriften. We denken dat op grond van onze inschatting van de inzichten van die mensen in die tijd. Dus dan zouden deze woorden dus niet goddelijk geïnspireerd zijn? Nee, ik heb er nou juist geen enkele moeite mee om te geloven dat de hele wereld in die tijd bekend was met het evangelie. Het staat toch gewoon in de Schrift?

Met onze communicatie- en vervoersmiddelen van deze tijd is de boodschap van het evangelie evenzogoed toch vrijwel totaal onbekend geworden. Op zich al in de christenheid, laat staan in de hele huidige wereld. We kunnen absoluut niet indenken dat in de tijd dat Paulus dit schreef, zo´n 35 jaar na de opstanding van de Heer, die mensen met het geweldige vervoersbedrijf van bootjes, voettochten, kameel- en dromedaristochten de situatie bereikt hadden dat het evangelie in de hele wereld, oftewel in de hele schepping onder de hemel, bekend zou zijn. We bekijken het dan ook vanaf de verkeerde kant. Het is niet een strijd van het antieke tegen het hedendaagse vervoer, niet een competitie van een rijk scala aan moderne communicatiemiddelen tegen het mondeling doorgeven. Het is God, die aan het werk is in Zijn evangelie.
Colosse 1: 6 Het evangelie, dat in jullie aanwezig is, zoals ook in de hele wereld,
Wat een heerlijk werk van Gods genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende