U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Colosse 1: 8

Colosse 1: 8 Die (Epafras) ons ook jullie liefde (rustend) in Geest bekend gemaakt heeft.
A/ Het laatste onderdeel van de reden waarom Paulus in vers 3 voor hen bidt
B/ Hun liefde in de Geest

A/ Colosse 1: 8 Die (Epafras) ons ook jullie liefde (rustend) in Geest bekend gemaakt heeft.
Dit is het laatste onderdeel van de reden waarom Paulus in vers 3 voor hen bidt. De complete reden waarom Paulus de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dankte (oftewel: waarom hij de goede, voortreffelijke genade met God deelde) en waarom hij altijd voor hen bad vinden we dus terug in de verzen 3 t/m 8 van dit eerste hoofdstuk.
Colosse 1: 3-8 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor jullie bidden, omdat wij gehoord hebben van jullie geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gaat tot in alle heiligen, dwars door de verwachting die voor jullie gereserveerd is in de hemelen, die jullie tevoren gehoord hebben in het woord van de waarheid van het evangelie, dat tot in jullie aanwezig is, zoals ook (rustend) in de hele wereld, en het draagt vrucht, evenals (rustend) in jullie, vanaf de dag dat jullie het gehoord hebben en de genade van de God (rustend) in waarheid van boven gekend hebben, zoals jullie die geleerd hebben van Epafras, onze geliefde samen-slaaf, die een gelovend dienaar van Christus is voor jullie, die ons ook jullie liefde (rustend) in Geest bekend gemaakt heeft.

Ik denk dat Paulus hart behoorlijke sprongetjes van vreugde gemaakt heeft toen hij zo al die heerlijke zaken, wat Gods genade hier onder deze gelovigen in Colosse uitwerkte, met de Vader besprak. Logisch dat als je zo in gebed bent, dat je dan niet anders kan dan die voortreffelijke genade van God met de Vader delen: Hem loven, prijzen en danken! Het grootste feest dat je in je gebedsleven kan ondervinden.

We hebben Epafras al redelijk goed leren kennen in de voorgaande studies. Deze dankjubel van Paulus sluit hij af met nog een facet van de dienst van deze gelovende dienaar van Christus te vermelden. Epafras heeft iets over de gelovigen in Colosse over gebriefd aan Paulus, namelijk hun liefde in Geest.

B/ Colosse 1: 8 Jullie liefde (rustend) in Geest.
Epafras had aan Paulus hun liefde in Geest bekend gemaakt. Paulus wist gelijk om wat voor liefde het ging en ook wat het betekent dat die liefde van hen in Geest was. Het was de liefde van God zelf, uitgestort in hun harten.
1 Johannes 4: 8 & 16 God is liefde
Romeinen 5:5 De liefde van de God is uitgestort (rustend) in onze harten dwars door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

We hebben al eerder in deze serie stilgestaan bij de liefde, die God werkte in deze gelovigen in Colosse. Dat vind je terug in de volgende link: Colosse 5

Wat zullen we verder in deze brief nog tegenkomen over de onvoorwaardelijke liefde, die in deze gelovigen werkte?
Colossenzen 1:13 God heeft ons overgebracht (tot) in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde,
Colossenzen 2:2 Onze harten zijn samengevoegd (rustend) in liefde,
Colossenzen 3:14 (Doe) boven alles de liefde (aan), die de band van de volmaaktheid is.
Zodra we aan die teksten zijn toegekomen, dan zullen we dat ook zeker weer verder uitdiepen.

B/ Colosse 1: 8 Jullie liefde (rustend) in Geest.
De liefde van deze gelovigen is feitelijk God in actie in deze gelovigen. Daarom staat er ook achter dat die liefde in Geest is. De bron waaruit deze actieve liefde in deze gelovigen put is Gods eigen heilige Geest. Wat weten we over die Geest?

Dat we door Gods Geest levend gemaakt zijn (2 Corinthe 3: 6).
Dat we door Gods Geest volkomen nieuwe schepselen zijn (Titus 3: 5).
Dat we door Gods Geest de zekerheid bezitten kinderen van God te zijn (Romeinen 8: 16).
Dat we door Gods Geest zelfs zonen van God zijn (Galaten 4: 6).
Dat we door Gods Geest gerechtvaardigd zijn (1 Corinthe 6: 11).
Dat we door Gods Geest nu vrij zijn (Romeinen 8: 5; 2 Corinthe 3: 17).
Dat we door Gods Geest nu volkomen heilig zijn (Romeinen 15: 16).
Dat we door Gods Geest God nu echt mogen kennen (Efeze 1: 7).
Dat we door Gods Geest nu in onze inwendige mens gesterkt worden (Efeze 3: 16).
Dat we door Gods Geest echt blij zijn (1 Thessalonica 1: 6).
Dat door Gods Geest Zijn liefde in ons hart is uitgestort (Romeinen 5: 5; Colosse 1: 8).

Voor al die verschillende zaken geldt dat het Gods Geest is die daarvoor werkzaam is. Niet wij zijn de actieve partij. Wij zijn de ontvangende partij. Voor onze relatie met God geldt:
1. Niet wij hebben onszelf levend gemaakt.
2. Niet wij hebben onszelf tot nieuwe schepselen gevormd.
3. Niet wij hebben onszelf tot kinderen van God gemaakt.
4. Niet wij hebben onszelf tot zonen van God gevormd.

God heeft dit allemaal in ons leven gewerkt door Zijn Geest. En nu rusten we in Geest en wat is het resultaat? Liefde, Agapè-liefde. Liefde, die geen enkele voorwaarde eist. Dat is precies wat Epafras aan Paulus doorverteld heeft over deze gelovigen in Colosse.

Colosse 1: 8 Jullie liefde (rustend) in Geest.
We rusten in Geest. Er staat niet in de Geest. Zou inderdaad het lidwoord “de” erbij staan, dan zou Paulus hier schrijven over de Heilige Geest op zich, maar Paulus schrijft over Geest zonder lidwoord en daarmee doelt hij op de werking van Gods Geest. We rusten in wat de Geest van God werkt.

Romeinen 8: 9 Jullie zijn niet (rustend) in vlees, maar (rustend) in Geest,
Wij zijn niet in vlees geeft Paulus hier aan. Had hier het lidwoord gestaan, dan hadden we naar ons lijf kunnen wijzen en Paulus kunnen corrigeren. We staan, zitten, lopen, werken en doen echt alles in ons vlees. We zijn geen geestenmanifestatie. Zo simpel is dat.

Romeinen 8: 9 Jullie zijn niet (rustend) in vlees, maar (rustend) in Geest,
Ook hier gaat het weer over de werking van het vlees. Dat doet niks!!! Alles wat we doen en laten komt niet voort uit ons vlees, oftewel uit onszelf. Het komt allemaal voort uit de Geest, want Geest zonder lidwoord, zoals Paulus het ook hier weer neerschrijft, wijst op de actieve werking van Gods Geest. Omdat dit in Romeinen 8 zo´n gigantische werkelijkheid is voor deze gelovigen in Colosse, daardoor functioneerde ook die onmogelijke liefde, die wijzelf totaal niet kunnen opbrengen.

Efeze 5: 18 Wordt vervuld (rustend) in Geest,
Ken je die oproep? Die is echt aan ons ieder gericht. Het heeft echter totaal niks te maken met een emotionele ADHD-toestand. Het heeft niks te maken met ongecontroleerd gebrabbel en gerol. Het heeft alles ermee te maken dat we rusten mogen in datgene wat God door Zijn Geest in en door ons werken wil. Het is opnieuw Geest zonder het lidwoord “de”. Dus wijst het puur op de werking van Gods Geest. Deze gelovigen in Colosse kenden dat en dat was heerlijk blij nieuws dat Epafras aan Paulus melden kon.
Colosse 1: 8 Die ons ook jullie liefde in Geest bekend gemaakt heeft.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende