U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Allen zullen levend gemaakt worden in Christus

De ingeslapen doden, die door de Heer werden gewekt, zouden een getuigenis van God zijn. Het wakker worden uit de dood was dus niet door God bedoeld om met grandioze verhalen over de hemel rond te trekken. BDE´s zaten niet in de verhalen van deze wakker geroepen doden. De opstandingskracht van God was hun getuigenis. De echte opstanding wordt echter door Paulus beschreven.

1 Corinthe 15: 22-24 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn eigen orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna is de voltooiing.
Hier zien we de opstanding geheel in het licht van Gods plan staan om echt iedereen levend te maken. Wat allemaal vastzit aan die levend making hebben we al in die eersteling Christus Jezus gezien. Dat is meer dan alleen maar even een bestaan terug geven, oftewel wakker maken, zoals bij die ingeslapen heiligen. Het is het onvergankelijke, onsterfelijke leven, dat in Christus Jezus is. Bij deze uitdrukking “Levend Making” gaat Paulus dus veel verder dan onze menselijke voorstelling van opstanding nogal eens toestaat. Het is het Leven van Christus, dat buiten het bereik van de dood of sterven is terecht gekomen.
Johannes 6:33 Het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.
Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben,
Johannes 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven;
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.
Colossenzen 3:3-4 Jullie zijn gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, ons leven, zal geopenbaard worden, dan zullen jullie met hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

In de rangorde van levenmaking zagen we al Christus als eersteling. Daarna volgen zij die van Christus zijn bij Zijn parousia. De vertalers maken er allemaal Zijn komst van. “Parousia” wijst echter veel meer op de totale aanwezigheid. Het gaat hier dus om de tijd van Christus aanwezigheid op aarde. Christus openlijke heerschappij op de aarde. Dat is voorlopig nog niet aangebroken. Zeker niet zo direct na Christus opstanding bij deze wakker geschudde ingeslapen heiligen. Deze opstanding van hen die van Christus zijn bij Zijn parousia wordt in Openbaring de eerste opstanding genoemd.
Openbaring 20:5/6 De overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig (gelukkig) en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Een slechte vertaling:
1 Corinthe 15: 24 Daarna het einde.
Dat had moeten zijn:
1 Corinthe 15: 24 Daarna is de voltooiing.
Paulus had het over een rangorde van levend making. Maar na het eerste het beste resultaat van de opstanding van de Heer voor hen die van Christus zijn, zou die rangorde alweer ten einde zijn als we onze vertalingen moeten geloven. Niet echt een concrete opsomming. Maar Paulus was wel degelijk bezig met een opsomming. Na die eerste opstanding komt er nog eentje. Dat is namelijk: “Daarna is de voltooiing”. Maar wanneer gaat dat dan plaatsvinden?

Gewoon het Bijbelgedeelte verder lezen want Paulus geeft daar direct antwoord op.
1 Corinthe 15: 24/26 De voltooiing, wanneer hij (Christus) het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer Hij te niet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want Hij moet heersen, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.

Het kan hier niet dezelfde opstanding zijn als die van de overige doden in Openbaring 20. Daar vindt nog het oordeel van de poel van het vuur (de tweede dood-Openbaring 20: 14) plaats. Voor deze overige doden zal dit een concrete dood (dus zonder bewustzijn) zijn. Dat is nog niet de tijd dat Christus alle heerschappij weer uit handen geeft aan de Vader. De dood (de tweede dood) is dan nog niet teniet gedaan. Er is daar dan nog geen sprake van leven buiten de invloedssfeer van de dood.

Hier in 1 Corinthe 15 schrijft Paulus dat die voltooiing zal plaatsvinden als Christus het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Hoelang blijft de Heer dan regeren? Velen denken hier zelfs niet over na en denken dat Christus altijd zal blijven regeren. Anderen lezen Openbaring 20 en denken dat Hij blijft regeren tot het einde van die duizend jaren. Die duizend jaren zijn echter slechts een onderdeel van Christus heerschappij. Dat geeft een Bijbeltekst aan, waar het in de vertaling weer niet in terug te vinden is.
Openbaring 11: 15 Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en hij zal heersen tot in alle eeuwigheid.

Wat is er nou feitelijk in deze tekst verstopt? Nou die “eeuwigheid” verstopt de werkelijke bewoording. In het Grieks staat er: “εις τους αιωνας των αιωνων”. Fonetisch klinkt dat zoiets als: “eis aionos tou aionos”. Letterlijk weergegeven is dat: “tot in de aionen van de aionen”. Een aioon is een tijdperk met begin en eind. In het verleden zijn er geweest. In de toekomst komen er nog. Maar de superieure aioon komt er eigenlijk pas na het duizendjarig rijk. Evenals Heer der Heren een soort overtreffende trap aangeeft, of de koning der koningen, zo is het hier precies eender.

Na die duizend jaren zal de Heer nog in een alles overtreffende aioon heersen. In Openbaring wordt dat beschreven als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is tijdens die aioon dat ook die poel van het vuur er zal zijn, die tweede dood. Dit bestaan van die tweede dood zou gelijk al bij ons een belletje kunnen laten rinkelen waarom de Heer ook nog in die alles overtreffende aioon blijft heersen en nog niet het koningschap aan Zijn Vader heeft overgedragen. Waarom dan?
1 Corinthe 15: 26 Want Hij moet heersen, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.

Het is na het duizendjarig rijk dat de poel van het vuur als de tweede dood zijn werkzaamheden begint. Gedurende Christus heerschappij op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is daar deze tweede dood. Christus zal echter heersen totdat Hij die laatste vijand (de dood) teniet gedaan zal hebben. De dood is er nog altijd. Vandaar het volgende:
Openbaring 22: 2 De boom van het leven, …. ; en de bladeren van de boom waren tot genezing van de volken.
Er is geen genezing meer nodig als er geen dood zou zijn. Ziekte is namelijk een kenmerk van ons vergankelijke of sterfelijke bestaan.

De mensen uit deze tweede dood (de poel van het vuur) staan op, worden levend gemaakt. De dood wordt namelijk vernietigd, teniet gedaan. Er blijft geen snippertje dood meer over. Totaal Kaboem! Dat beschrijft Paulus als de derde en laatste stap in de opstandingen. Dan zijn dus in Christus allen levend gemaakt. Het leven heeft overwonnen! Dat is de voltooiing.

Ik heb een zo compleet mogelijke uitleg gegeven van wat de Bijbel bedoeld met opstanding ten leven omdat het verschil dan ook gelijk duidelijk wordt met deze wakker roeping van die ingeslapen heiligen. Die mensen zijn later nog gewoon gestorven. Maar allen zullen levend worden. Dat is leven zonder de dreiging van de dood. Die is namelijk teniet gedaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende