U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zijn mensen met een BDE wel oprecht?

Dit wordt een serie studies over Bijna Dood Ervaringen oftewel BDE’s. Waarom? De laatste tijd leven de diverse verhalen van BDE’s weer in alle hevigheid op. Nou heb ik in het verleden al het één en ander over dergelijke ervaringen geschreven. Zo heb ik een parodie op de BDE in het volgend Genade Knipoogje verpakt.
Ik droomde, ik was in de hemel
Ook heb ik de vraag al eens beantwoord hoe het zit met die BDE’s.
Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?

Dat echt iedereen verleid wordt door de schoonheid van veel van dergelijke verhalen ontdekte ik geschokt doordat meerdere vrienden duidelijk gecharmeerd en enthousiast over deze BDE’s spraken. De oprechtheid en het kinderlijk geloof van deze mensen met die ervaringen werd geprezen. Beide (oprechtheid & kinderlijk geloof) zijn heel positieve eigenschappen. Zullen we dan zomaar hun oprechtheid en kinderlijk geloof gaan navolgen? Nee toch?

De BDE’s komen nergens overeen met wat er in de Bijbel staat. Eigenlijk is dat een heel sterk, doorslaggevend argument om ons er maar niet mee bezig te houden. Dat blijkt echter veelal niet eens de grote vraag te zijn. De vraag die wordt gesteld is of deze sprekers/schrijvers over die BDE’s dan leugenaars zijn? De vraag die weerklinkt is of ze oprecht zijn? De vraag die wordt geopperd is of wij niet wat van hun kinderlijk geloof kunnen leren?

Nou ben ik niet zo snel geneigd om iemand een leugenaar te noemen. Er zijn ontiegelijk veel mensen die andere gedachten hebben dan ik over het geestelijk leven. Mijn houding is niet om die mensen vanwege hun oprechte mening gelijk de grond in te boren. Ik geloof namelijk ook echt dat deze sprekers/schrijvers volkomen oprecht zijn in zijn overtuiging. Dit zijn geen mensen die een keer uit bed zijn opgestaan met de gedachte “Laat ik vandaag nou eens heerlijk een vette leugen de wereld insturen!”. Deze mensen geloven oprecht kinderlijk in hun BDE. Is het daarmee plotseling Bijbels geworden? Nee, die ervaringen staan haaks op de Bijbel.

Oprechtheid en het niet bewust verspreiden van leugens en het kinderlijk geloven maakt misleiding niet plotseling tot een gezond Bijbels inzicht. Heel kinderlijk oprecht geloven dat het dagelijks innemen van een portie vergif ons tot op hoge leeftijd een goede gezondheid oplevert zal ons beslist geen goed doen. Oprechtheid, geen leugen en een kinderlijk geloof maakt dat vergif niet plotseling tot een levenselixer.

Paulus vervolgde de gemeente en daarin was hij uiterst oprecht. Hij was er stellig van overtuigd daarmee God een dienst te bewijzen. Hij spreekt er later ook over dat hij altijd een onbesmet geweten heeft gehouden (Handelingen 23: 1; 24: 16; 2 Timotheus 1: 3). Maar om nou te zeggen dat het volkomen Bijbels was om de gemeente te vervolgen, dat zou een stap te ver gaan.

Nu ik Paulus, de grootste van alle zondaren, genoemd heb kan ik nu ook wel de wat mindere zondaren noemen zoals bijvoorbeeld de moslim terroristen. Ook zij zijn oprecht in hun overtuiging. En ik denk dat God hen net zoals bij Paulus in hun nekvel zal pakken om Zijn liefde aan kwijt te kunnen. Zo denk ik ook dat God deze mensen met een BDE wel degelijk op Zijn tijd in hun nekvel grijpt en dan zullen ook die mensen Gods liefde leren kennen via Gods Zoon Jezus Christus. Ja, het is opvallend hoe de Zoon van God in deze BDE’s meestal helemaal buiten het plaatje valt. Maar de enige weg tot God is door de Zoon.
Johannes 3:17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden.
Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand
door Mij [Jezus] binnenkomt, zal hij gered worden;
Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan
door Mij [Jezus].
Handelingen 13:38 Het is bij jullie bekend, mannen broeders, dat door Hem [Christus Jezus] aan jullie vergeving van zonden verkondigd wordt;
Handelingen 13:39 Ieder die gelooft wordt gerechtvaardigd
door Hem [Christus Jezus].
Romeinen 2:16 Mijn
[Paulus] evangelie, door Christus Jezus.
Romeinen 5:9 Wij zullen
door Hem [Christus Jezus] gered worden
2 Corinthe 5:18 Alles is uit God, die
door Christus ons met Zich verzoend heeft
Efeze 1:5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen
door Jezus Christus,
Efeze 2:18
Door Hem [Christus Jezus] hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
Colosse 1:20
Door Hem [Christus Jezus] heeft God vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis om alle dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem [Christus Jezus], hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
Hebreeën 7:25 Hij kan volkomen redden, wie
door Hem [Jezus Christus] tot God gaan,
1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde van God ten opzichte van ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven
door Hem [Die eniggeboren Zoon].

Dus ja, ik geloof zondermeer in de oprechtheid van deze mensen met een BDE en ik zie hen ook niet als leugenaars. Ik denk wel dat ze door deze BDE (Bijna Dood Ervaring) misleid zijn. God werkt in alles via Zijn Zoon, Christus Jezus. De totale afwezigheid van Christus in de weergaves van de meeste mensen met BDE is dan ook kenmerkend. De kenmerkende misleiding van satan, zoals hij dat ook altijd via godsdienst aanpakt. Alles kan, volledige toewijding aan God, zolang Christus er maar geen plek in heeft. De misleiding ten top.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende