U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

6. Redding van Israel
Mattheus 1:21 Hij is het die Zijn volk zal redden van hun zonden.
Lukas 1: 68-69 De God van Israel heeft omgezien naar Zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn van
de redding opgericht, in het huis van David, Zijn knecht,
Johannes 5:34 Ik zeg dit, opdat jullie
gered worden.
Lukas 1: 70-71 God heeft gesproken door de mond van Zijn heilige profeten van oudsher om ons
[Israel] te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten,
Lukas 1: 76-77 Jij
[Johannes de doper] zal uitgaan voor het aangezicht van de Here, om Zijn wegen te bereiden, om aan Zijn volk [Israel] te geven kennis van redding in de vergeving van hun zonden,
Handelingen 5:31 Hem
[Christus Jezus] heeft God door Zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Redder om Israel bekering en vergeving van zonden te schenken.
Handelingen 13:23 Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israel
de Redder Jezus doen komen,
Handelingen 13:26 Mannen broeders
[Paulus spreekt hier zo de joden in de synagoge te Pisidië aan], zonen van het geslacht van Abraham, en vereerders van God onder jullie, tot ons is deze boodschap van de redding gezonden.
Romeinen 10:1 Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed over hun
[Israel] redding gaan tot God uit.
Romeinen 11:26 Zo zal heel Israel
gered worden.
2 Timotheus 2:10 Ik wil alles verdragen, om de uitverkorenen
[Israel], opdat ook zij de redding in Christus Jezus verkrijgen met de heerlijkheid van de aioon.
[Loopt parallel met Romeinen 10: 1.]
Hebreeën 1:14 Zijn zij [de engelen] niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen [Israel], die de redding zullen beërven?
Hebreeën 2:3 Hoe zullen wij
[Israel] dan ontkomen, indien wij [Israel] geen ernst maken met zulk een redding, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons [Israel] is overgeleverd,
Judas 1:5 Ik wil jullie te binnen brengen … dat de Here een volk uit het land Egypte
gered heeft,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende