U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

29. Toekomstige redding
Romeinen 5:9 Nu door Zijn bloed gerechtvaardigd, zullen we door Hem gered worden van de toorn.
Romeinen 5:10 Nu wij verzoend zijn, zullen we
gered worden, doordat Hij leeft;
Romeinen 8:24 In die hoop zijn wij
gered.
1 Corinthe 1:18 Het woord van het kruis is voor ons, die
gered worden, een kracht van God.
1 Corinthe 5:5 In de naam van de Here Jezus leveren wij die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest
gered wordt in de dag van de Here.
2 Corinthe 2:15 Wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die
gered worden,
Filippi 3:20 Een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als
Redder verwachten,
1 Thessalonica 5:8 De helm van de hoop van de redding.
[dit is opvallend t/o Efeze 6. Dit is het gewone woord voor redding zonder dat daar de persoon in zit. In Efeze 6 is dat de Redding/Redder. Hier is het de toekomstige redding (hoop). In Efeze 6 is dat de reeds in bezit zijnde Redding.]
1 Thessalonica 5:9 God heeft ons gesteld tot het verkrijgen van redding door onze Here Jezus Christus,
2 Thessalonica 2:13 God heeft jullie als eerstelingen Zich verkoren tot
redding.
2 Timotheus 3:15 Jij kent van kindsbeen af de heilige schriften, die jou wijs kunnen maken tot in
redding door het geloof in Christus Jezus.
2 Timotheus 4:18 De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en
gered in Zijn hemels Koninkrijk brengen.
Titus 2:13 We verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en
Redder, Christus Jezus,
Hebreeën 1:14 Zijn zij
[de engelen] niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen [Israel], die de redding zullen beërven?
Hebreeën 6:9 Wat jullie betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan jullie
redding hangt.
Hebreeën 9:28 Christus zal, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om de zonden van velen op Zich te nemen, voor de tweede keer zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun
redding verwachten.
Jakobus 1:21 Het in jullie geplante woord, dat jullie zielen kan
redden.
1 Petrus 1: 4-5 Een erfenis die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot in
de redding, die bereid is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
1 Petrus 1:9-10 Het einddoel van het geloof, dat is
de redding van de zielen. Naar deze redding hebben gezocht en gevorst de profeten,
2 Petrus 1:11 Rijkelijk zal jullie de toegang worden verleend tot het Koninkrijk van de aioon van onze Here en
Redder, Jezus Christus.
Openbaring 12:10 Nu is verschenen
de redding en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende