U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

27. Geen redding door joodse regels aan heidenen opgelegd
Handelingen 15:1 Sommigen, uit Judea leerden de broeders: Als jullie je niet laten besnijden in overeenstemming met het gebruik van Mozes, dan kunnen jullie niet gered worden.

Hier moest de hele joodse leiding bij elkaar komen om duidelijke afspraken te maken wat men de heidenen kon opleggen van de wet, die toch duidelijk aan het volk Israel gericht was. In heel Handelingen gold dat een jood, die zijn geloof weer serieus ging nemen, besneden moest zijn. Nu kwam de vraag: Gold dat ook voor de heidenen als die tot geloof kwamen? Een kenmerkend Nieuwe Verbondsprobleem. Dit vraagstuk past nergens binnen het geheimenis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende