U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

21. Redding van omstandigheden
Mattheus 14:30 Petrus begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!
Mattheus 27:42 Anderen heeft Hij
[Christus] gered, Zichzelf kan Hij niet redden.
Mattheus 27:49 Laten we eens kijken, of Elia komt om Hem
[Christus] te redden.
Markus 15:30
Red Uzelf, kom af van het kruis!
Markus 15:31 Anderen heeft Hij
gered, Zichzelf kan Hij niet redden.
Lukas 23:35 Anderen heeft Hij
gered, laat Hij nu Zichzelf redden.
Lukas 23:37 Als U de Koning van de Joden bent,
red dan Uzelf!
Lukas 23:39 Bent U niet de Christus?
Red Uzelf en ons!
Johannes 12:27 Vader,
red Mij uit dit uur! Maar hiertoe ben Ik in dit uur gekomen.
Handelingen 27:20-21 Ons werd tenslotte alle hoop op
redding benomen. Toen zei Paulus tegen de hoofdman en zijn soldaten: Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet gered worden.
Handelingen 27:34 Ik spoor jullie aan voedsel te nemen, want dit is goed voor je
redding.
Hebreeën 5:7 Tijdens Zijn
[Jezus] dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst,
Hebreeën 11:7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot
redding van zijn huisgezin;

Deze manier van dit woord gebruiken is ons niet vreemd. Wij spreken ook vaak over gered zijn uit een omstandigheid. Opvallend bij al deze teksten is dat het nergens ook maar enigszins te maken heeft met Christus reddingswerk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende