U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

1. God, de Redder
Lukas 1:47 Mijn [Maria] geest heeft zich verblijd over de God, mijn Redder.
1 Timotheus 1:1 Paulus, een apostel van Christus Jezus naar de opdracht van God, onze
Redder, en van Christus Jezus, onze hoop,
1 Timotheus 2:3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze
Redder,
1 Timotheus 4:10 De levende God, die
Redder is van alle mensen,
Titus 1: 2-3 de verkondiging, die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze
Redder:
Titus 2:10 De leer van God, onze
Redder,
Titus 3:4 Toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze
Redder God verscheen,
Jakobus 4:12 Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te
redden.
Judas 1:5 Ik wil jullie te binnen brengen … dat de Here een volk uit het land Egypte
gered heeft,
Judas 1:25 De enige God, onze
Redder,
Openbaring 7:10
De redding is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
Openbaring 19:1 Halleluja!
De redding en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God,

Het hele reddingplan is vanuit, door en tot God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende