U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)

1 Corinthiërs 13:5 De liefde handelt niet onfatsoenlijk,
Wow! Hoe actueel! Ja, sorry als ik menselijkerwijs deze uitdrukking ervaar als een beschrijving van seksueel niet passend gedrag, ja zelfs misbruik. Wat wordt dit weer een uitdaging om hier niet opnieuw een ethische oproep in te zien! Toen ik op het internet naar uitspraken over deze Bijbeltekst op zoek ging was het eerste het beste artikel dat ik hierover opsloeg een soort van dagboekoverdenking met de opdracht: “Vandaag gaan we wat fatsoenlijker handelen”.

Tja, hoe wil je zoiets concreet zien? Willen we dit wel concreet zien? Ik weet het niet, maar met mijn associatie naar seksueel ongepast gedrag ligt dat niet echt lekker. Stel nou, iemand, die normaliter altijd onfatsoenlijk handelt, die gaat zich vandaag inspannen om zich enigszins in te houden. Dat wordt dus ondanks de positieve gevallen waar het hem lukt zich fatsoenlijk te gedragen toch een ellendige dag voor hen bij wie het hem niet lukt. Hoe komen zichzelf tot geestelijke leiders uitgeroepenen ertoe om dergelijke waanzinnige artikelen te schrijven?

Wanneer je heel veel commentaren, en vooral veel op de praktijk gerichte overdenkingen, erop naleest, dan ontdek je dat echt iedereen er zijn eigen wettisch denkbeeld mooi op kan invullen. De één vindt dat als een zuster er vrouwelijk uitziet, zij niet fatsoenlijk handelt. De ander vindt dat als een broeder een zuster complimenteert, hij niet fatsoenlijk handelt. De één vindt dat als een broeder driedelig grijs draagt, hij niet fatsoenlijk handelt. De ander vindt dat als een broeder nonchalant in spijkerbroek en slobbertrui gekleed gaat, hij niet fatsoenlijk handelt. De één vindt dat als een zuster in het zwart geleed gaat, zij niet fatsoenlijk handelt. De ander vindt dat als een zuster fel gekleurd gekleed gaat, zij niet fatsoenlijk handelt. De één vindt dat als iemand psalmen en gezangen zingt, hij niet fatsoenlijk handelt. De ander vindt dat als iemand opwekkingsliederen zingt, hij niet fatsoenlijk handelt. De één vindt dat als je naar stevige gospelmuziek luistert, je niet fatsoenlijk handelt. De ander vindt dat als je naar seculiere muziek luistert, je niet fatsoenlijk handelt. Kortom: Dit is een tekst om te smullen voor wettische geesten, met dan natuurlijk een pracht van een hakbijl erachteraan: “Maar de liefde is niet onfatsoenlijk!”. Zo, ga er maar aanstaan!

Weer eens even dit hoofdstuk recapituleren. De liefde hier gaat niet over onze pogingen om lief te hebben. We hebben onze eigen capaciteiten op dat punt overdacht en we kwamen bij de mogelijkheden van de Griekse woorden “Eros” en “Phileo” uit. Dat wordt hier echter niet besproken. Het Griekse woord voor liefde “Agapè” is het voor ons onbereikbare, maar het o zo prachtige onvoorwaardelijke liefhebben van God. Zo houdt God van jou en van mij, onvoorwaardelijk, onbegrensd en onvergankelijk. Die liefde, die is niet onfatsoenlijk. (Juist zonder verdere veroordeling over hoe wij het ervan afbrengen).

We gaan weer naar het Griekse woord om toch enigszins een indruk te krijgen waar we over spreken. Ons Nederlands woordje “onfatsoenlijk” is hier een vertaling van het Griekse woord “aschemoeo”. Dit woord bestaat uit twee delen:
1. De ontkenning “a”, wat “niet”, “zonder”, of “geen” betekent.
2. “Schema”, wat “uiterlijke gedaante” of “vorm” betekent.

Wat hier dus letterlijk wordt aangegeven is dat de liefde van God niet zonder uiterlijke vorm is. Dat zegt op zich helemaal nog niks. We zetten dus weer even de teksten met deze en verwante woorden op de rit.
Romeinen 1:27 De mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand: mannen bedrijven met mannen onfatsoenlijkheid,
1 Corinthiërs 7:36 Als iemand meent dat hij
onfatsoenlijk handelt met zijn maagd,…, laten ze trouwen.
1 Corinthiërs 12:23 Die leden, die ons de minder geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met meer eer; en onze
oneerbare (onfatsoenlijke) leden hebben meer versiering;
Openbaring 16:15 Gelukkig is hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn
schaamte (onfatsoenlijkheid) niet ziet.

Daar hebben we dus alle teksten, die in verband staan met juist deze Griekse uitdrukking. Ik weet niet wat dit jou te zeggen heeft, maar bij mij wordt nog eens extra die associatie met ongepast seksueel gedrag benadrukt. Het is “a”, oftewel “zonder”, gecombineerd met “schema”, oftewel “uiterlijke gedaante”. Doordat de uiterlijke vorm wegvalt komt er iets aan het licht wat ongepast is. Dat kan zijn in een relatie tussen man en vrouw, dat kan zijn in een relatie tussen man en man, dat kan ook overdrachtelijk in een relatie tussen gelovigen zijn, zoals in die plaatselijke synagoge in Corinthe, en dat gebeurt tevens wanneer men in zijn nakie staat. Alles wijst op het niet bekleed zijn in een bepaalde situatie. Het onfatsoenlijk zijn in de Bijbel wijst in beginsel dus niet op een ethische kwestie, maar op het niet bekleed, oftewel het naakt zijn.

1 Corinthiërs 13:5 De liefde handelt niet onfatsoenlijk,
Jazeker, Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde is altijd bekleed. Die liefde is niet naakt, oftewel onfatsoenlijk. Het bekleed zijn met de dierenvellen bij Adam en Eva was slechts een begin. Het bekleed zijn van de priesters met priesterlijke kledij en ons bekleed zijn met Christus. De hele Schrift door spreekt van Gods bekleding met Zijn geliefde Zoon.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende