U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Liefde Staat Niet In Vuur & Vlam

1 Corinthe 13: 4 De liefde is niet afgunstig,
Het Griekse woord “Zeloo”, dat hier gebruikt wordt voor "afgunstig" wijst op kokend heet zijn, oftewel in vuur en vlam staan. De discipel Simon Zelotes droeg die bijnaam al gelijk met zich mee. Ik heb zo´n flauw vermoeden dat veel gelovigen tegenwoordig zo´n bijnaam ook wel zouden waarderen. Nadrukkelijk staat hier dat Gods onvoorwaardelijke liefde niet kenmerkend zo kokend heet is, oftewel in vuur en vlam staat.

We kunnen natuurlijk gelijk de vertaling “afgunstig” pakken en er de menselijke les uit halen dat we als gelovigen niet jaloers mogen zijn. Is dat dan wel de boodschap? Is jaloezie dan fout? Moeten we jaloezie dan veroordelen? Een vrouw, die jaloers is als haar man vreemd gaat? God, die jaloers is als Zijn volk andere goden achterna gaat? Is het inderdaad de bedoeling om ons eigen ethisch normbesef hier weer eens op los te laten?

Waar we dit Griekse woord voor “afgunstig”, oftewel “kokend heet” in het Nieuwe Testament doorlopen, daar zien we voortdurend twee mogelijke weergaves, die ik hier onder elkaar zal zetten:

Positief:
Johannes 2:17 ‘De ijver voor uw huis verteert Mij.’
Handelingen 18:25 Deze was …
vurig van geest,
Handelingen 21:20 Zij zijn allen
ijveraars voor de wet.
Handelingen 22:3 Ik was
een ijveraar voor God,
Romeinen 10:2 Ik getuig van hen, dat zij
ijver voor God hebben, maar niet met verstand.
Romeinen 12:11 Weest
vurig van geest;
1 Corinthiërs 12:31
Streeft dan naar de grootste genadegaven;
1 Corinthiërs 14:1
Streeft naar de geestelijke gaven,
1 Corinthiërs 14:12 Omdat jullie
streven naar geestelijke gaven,
1 Corinthiërs 14:39
Streeft er naar om te profeteren,
2 Corinthiërs 7:7 Toen hij ons vertelde van jullie …
ijver voor mij,
2 Corinthiërs 7:11 Hoe grote bereidwilligheid heeft het bij jullie bewerkt, ja zelfs …
ijver,
2 Corinthiërs 9:2 Jullie
ijver heeft de meesten aangespoord.
2 Corinthiërs 11:2 Ik ben
naijverig ten aanzien van jullie met een naijver van God;
Galaten 1:14 Omdat ik een nog groter
ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen.
Galaten 4:18 Nu, het is goed in het goede altijd
ijverig te zijn,
Filippenzen 3:6 wat
de ijver betreft een vervolger van de gemeente;
Colossenzen 4:13 Ik getuig van hem, dat hij zich veel
moeite heeft gegeven voor jullie….
Titus 2:14 Een eigen volk …,
ijverig in goede werken.
Openbaring 3:19
Wees dan ijverig en bekeer je.

Negatief:
Handelingen 5:17 Zij werden vervuld met jaloersheid;
Handelingen 7:9 De aartsvaders,
jaloers op Jozef,
Handelingen 13:45 Zij werden met
jaloersheid vervuld.
Handelingen 17:5 De Joden
werden jaloers.
Romeinen 13:13 Laten wij, als op de dag, welvoeglijk wandelen, niet in …
jaloersheid;
1 Corinthiërs 3:3 Als er
naijver en twist onder jullie is, zijn jullie dan niet vleselijk?
2 Corinthiërs 12:20 Dat er misschien twist,
naijver, toorn, …;
Galaten 4:17 Hun
ijver voor jullie is verkeerd, zij willen jullie uitsluiten, opdat jullie voor hen ijver zouden betonen.
Galaten 5:20 afgodendienst, toverij, vijandschap, twist,
jaloersheid, toorn, …
Hebreeën 10:27 Een vreselijke verwachting van het oordeel en
de felheid van het vuur,
Jakobus 3:14 Als je bittere
naijver en twistzucht in je hart hebt,
Jakobus 3:16 Waar
naijver en twistzucht is, daar is verwarring ….
Jakobus 4:2 Jullie moorden en jullie
benijden, en jullie kunnen niks krijgen;

Sorry als mijn indeling van positief of negatief net even iets anders is als waar jij op uit zou komen. Ik kan me dat best voorstellen, want we dragen nou eenmaal allemaal onze eigen ethische norm met ons mee, gelovig of ongelovig. Iedereen heeft een oordeel: Dit is positief. Dit is negatief. Wat is nou het vreemde aan 1 Corinthe 13? Paulus legt helemaal niet uit of hij de positieve of de negatieve lijst bedoelt. Er ligt ook geen veroordeling over “jaloezie” in besloten. Hij is bezig Gods onvoorwaardelijke liefde te omschrijven. In welke zin je dan dit “kokend heet” zijn of het “in vuur en vlam staan” ook bekijkt, het is geen kenmerk van de liefde van God. Dit is trouwens haast niet in ons oordelend brein in te passen.

Laten we nog eens kijken in welke context dit “in vuur en vlam staan” hier in 1 Corinthe 13: 4 nou eigenlijk staat. Hier staat dus letterlijk dat Agapè liefde niet in vuur en vlam staat of kokend heet is. Deze uitspraak is echter omring door twee teksten, waar gelovigen wel in vuur en vlam staan.
1 Corinthiërs 12:31 Streeft/Weest kokend heet dan naar de grootste genadegaven;
1 Corinthiërs 14:1
Streeft/Weest kokend heet naar de geestelijke gaven,
Dit had ik keurig ingedeeld in het positieve rijtje. Maar hoezo zou dit Gods Agapè liefde niet zijn?

Gods Agapè liefde is een weg die ver boven deze (wel degelijk geestelijke) lijn uitgaat. Binnen het Nieuwe Verbond zijn de genadegaven, oftewel de geestelijke gaven, beslist wel een weg waarin God met Zijn kinderen omgaat. Niks mis mee. Geen enkele veroordeling. Dat blijkt wel uit deze twee teksten. Maar dat in vuur en vlam staan naar die geestelijke gaven is niet de lijn van Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde. Dat blijkt ook wel als we deze twee teksten in zijn verband met die liefde compleet citeren.
1 Corinthiërs 12:31 Streeft dan naar de grootste genadegaven; en ik wijs je een weg, die nog veel verder omhoog voert. (Dan komt het 13e hoofdstuk: Liefde)
1 Corinthiërs 14:1 Jaagt naar de liefde (Start met een verwijzing naar het 13e hoofdstuk: Liefde) en streeft naar de geestelijke gaven,

Onze indeling van positieve en negatieve ijver blijkt dus slechts betrekking te hebben op ons eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Willen we zicht krijgen op die uitnemender weg van Gods onvoorwaardelijke Agapè liefde, dan neemt God ons in dit hoofdstuk mee aan de hand op die weg, die verder omhoog voert in een onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende