U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Liefde Vergaat Nooit

In onze eerste studie hebben we dit hoofdstuk in twee onderwerpen verdeeld: De Agapè Liefde & het volmaakte. We beginnen nu met het eerste onderdeel van 1 Corinthe 13. De Agapè Liefde, Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde.

Laten we eens het centrale punt er tussenuit pikken.
1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;
We kunnen hier een romantisch sausje overheen gieten en wijzen op het verliefde stelletje: “Ach, die liefde vergaat nimmermeer!” Iedereen weet dat zo’n uitspraak dan niet waar is. Zelfs als het wat wordt met dat stel en zelfs als ze hun vijftigste huwelijksdag vieren, dan nog weten we dat het met de dood is afgelopen. Vandaar ook die huwelijkstrouw, die meestal wordt uitgesproken: “Tot de dood ons scheidt”. Die liefde is dus vergankelijk en heeft dus, ondanks alle trouwtoespraken met dit hoofdstuk als thema, niets met deze uitspraak te maken.

1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;
Ja, je hebt tegenwoordig ook ‘christelijke’ seksboekjes. Ik heb ook ooit iets dergelijks in een Bijbelwinkel gekocht. Wellicht dat het sommigen ergens mee helpt, maar onze relatie heeft het niet veel goeds gedaan. Je kan het zo gek niet bedenken of ook het seksleven wordt aan dit hoofdstuk gekoppeld. Het argument zou zijn dat het je seksleven verdiept omdat de liefde nimmermeer vergaat. Ik ben nu 65 jaar en lang niet meer zo potent als dat het ooit geweest was. Ik kan plechtig verklaren dat ook dit aan vergankelijkheid onderhevig is.

1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;
Misschien wel het meest vanzelfsprekende is dat vredesbewegingen, mensen die zich inzetten voor allerlei goede doelen en liefdadigheidsinstellingen ook dit hoofdstuk hanteren om hun punt te maken. Ik ben daar in mijn leven best lang en veel door gecharmeerd geweest. Mensen die zich helemaal inzetten voor de ander, die geen kwaad met kwaad vergelden, maar altijd de andere wang toekeren. Dat werkt! Dat was tenminste ons vrede nastrevend ideaalbeeld. Ik heb daar zelf veelvuldig vanuit geleefd, denkend dat ik daarmee iets blijvends op deze aarde zette. Maar wat blijkt?
1 Corinthe 13: 3 Al was het zo, dat ik alles wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al was het zo, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
Daar heb je die onzelfzuchtige actie, maar het baat niks. Ook dat vergaat weer.

Er zijn dus twee overduidelijke zaken om vanuit dit hoofdstuk te bekijken.

1. Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde, onvergankelijke liefde.
1 Corinthe 13: 1-8 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer;

2. De overgang van het onvolmaakte in het volmaakte.
1 Corinthe 13: 8-13 Profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Artikelen met hetzelfde onderwerp:
De Liefde Van God
Liefde Faalt Nooit!
Liefde Is Geen Eigenschap Van God
Liefde Doet Pijn

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende