U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Twee Onderwerpen: Gods Liefde & Het Volmaakte

Je kan 1 Corinthe 13 wel een uitermate populair hoofdstuk uit de Bijbel binnen de christelijke godsdienst noemen. Ik merk het gelijk als ik enkel en alleen een Bijbeltekst uit dit hoofdstuk op Facebook post. Zoals bijvoorbeeld de volgende:
1 Corinthe 13: 4-8 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blij over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer;

Zodra zo’n tekst op mijn Facebookpagina verschijnt ontploffen gelijk de ‘likes’. Allemaal mensen, die anders nooit op mijn postings reageren, moeten plotseling hun instemming kwijt. Komen dan ook de reacties binnen, dan blijkt plotseling dat men helemaal niet de grootsheid van Gods liefde viert met deze betuigingen van het leuk te vinden. Men is dan meestal blij dat ik eindelijk iets gepubliceerd heb wat mensen tot daadkracht drijft. Het is het lezen van het blijde nieuws met onveranderde ogen, zoals Paulus de houding van het volk Israel ten opzichte van de wet beschreef.
Romeinen 9: 31-32 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen omdat het daarbij niet uitging van geloof, maar van werken.

Een beetje parafraserend zou je deze tekst zo actueel kunnen maken: “De christenheid, hoewel het de liefde in 1 Corinthe 13 ter gerechtigheid najaagde, is aan de liefde van God niet toegekomen omdat het daarbij niet uitging van geloof, maar van werken.

Het voortdurend vergeefse oproepen tot onderlinge liefde met dit hoofdstuk als stok achter de deur heeft dit Bijbelgedeelte wellicht tot de meest bekende christelijke uitspraak in de wereld gemaakt. Maar het is zeker niet het enige onderdeel uit dit hoofdstuk waardoor de christenheid dit Bijbelhoofdstuk zo omarmd heeft. Er is nog zeker één andere uitspraak die naar eigen hand gezet is.
1 Corinthe 13: 9-12 Onvolkomen is ons kennen …. Maar als het volmaakte komt, zal wat onvolkomen is afgedaan hebben….. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Eén uitspraak, die de christenheid misbruikt om twee onbijbelse conclusies uit te trekken. Ten eerste wordt er totaal geen studie van gemaakt wat het onvolkomen kennen in dit hoofdstuk feitelijk is. Nee, we misbruiken het gelijk om onze onkunde over Gods Woord, de Bijbel, te rechtvaardigen. “Kijk maar”, komt dan het argument, “je kan ook geen echt volkomen inzicht in Gods Woord hebben, want ons kennen is onvolkomen. Wij zien nog steeds in een spiegel, in raadselen.”

Dat is het eerste punt waarin deze uitspraak misbruikt wordt om vastgelegde kerkleer mee te rechtvaardigen. Als wij toch in raadselen rondtasten en onze kennis maar krakkemikkig is, dan is de bescherming van de gelovigen tenminste verzekerd door een duidelijke kerkleer. Vandaar dat de kerkleer ook boven het gezag van Gods Woord staat, want ja, die kennis is maar onvolkomen.

Dit eerste punt van deze uitspraak gaat de mist in omdat er niet echt onderzocht wordt wat er hier in 1 Corinthe 13 echt zo onvolkomen is en welke tijd hier omschreven wordt. Door nou juist die tijd foutief door te schuiven naar onze tijd komt ook het tweede mislopende punt van deze uitspraak naar voren. Men wacht nog steeds op het volmaakte, dat hier beloofd wordt. Wanneer gelovigen dan ook over een volmaakt Woord van God spreken, dan wordt daar argwanend tegenaan gekeken. Als iemand dan ook nog spreekt over een volmaakte positie in de opgestane Christus, dan zijn voor velen de rapen pas echt gaar.

Voorlopig laten we dit tweede onderdeel (het volkomene) nog een aardig tijdje rusten om ons helemaal op de Agapè Liefde te richten, Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde.

Hier volgen nog enkele artikelen over ditzelfde onderwerp:
De Naijverige God Is Niet Afgunstig
Wachten Op Volmaakte Liefde?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende