U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)

1 Corinthe 13: 5 De liefde stelt het kwaad niet vast.
God ziet de werkelijkheid: Wie jij bent in Christus. God stelt daarbij het feit vast dat er geen enkel kwaad is. Maar meestal bekijken wij als gelovigen dit soort verrukkelijke beschrijvingen van wie God is als een opdracht voor onszelf. Een onmogelijke opdracht, maar toch….. De meest favoriete toepassing van het Woord is niet het leren kennen van God, maar de eigenschappen van God pakken alsof wijzelf dit waar moeten maken. Wat zijn wij als gelovigen vaak een stelletje ongelooflijke, ongelovige tobbers.

Voorbeeld van die verwrongen, zogenaamd praktische toepassing:
Je zal maar in oorlogsgebied leven. Je hele leefwereld zo ver als dat jij het kent is helemaal tot de grond toe gelijkgemaakt. Er is niets van je stad/je dorp/je land/je familie/je gezin meer over. Jij hebt het vege lijf nog weten te redden, maar wat heb je zonder vrienden, kennissen, familie, werk, collega´s of wat dan ook. Geen eten. Geen contacten. Geen woning. Zelfs schoon water is er niet. Alles vernietigd! Maar gelukkig kom je dan één christen tegen en die weet jou de geestelijke les bij te brengen dat jij als enig gelovig overgeblevene het kwaad niet hoort toe te rekenen! Wow! Wat een onmogelijk juk om op zulke schouders te dumpen!

Tweede voorbeeld:
Je bent opgegroeid in een gezin waar de ouders geen liefde konden geven. Al op je derde werd je misbruikt door je vader. Onder het toegeknepen oog van moeder is dat doorgegaan tot je zestiende. Jij bent het huis uit gevlucht, beladen met het schuldcomplex van dat jij als smerige hoer het er wel naar gemaakt zult hebben. Maar je overleeft. Je ontdekt dat het niet jouw schuld is en je wilt schoon schip maken met alles en iedereen, ook met je ouders, je broers en je zussen. Dan ontmoet je een christen, die jou onderwijst dat we als gelovigen het kwaad nu niet meer horen aan te rekenen! Wow! Wat een onmogelijk juk om op zulke schouders te dumpen!

Wat kunnen christenen toch slecht Bijbellezen. Het taalkundig onderwerp van de zin is “De Liefde”. Wie rekent het kwaad niet? De Liefde! Het is dus niet “Hein”, “Piet” of “Klazina”. Ook is het niet “Piet”, die nu de Heer heeft leren kennen en zich nu voor de Heer inzet het kwaad niet toe te rekenen. Zelfs is het niet “Klazina”, die de Heer gebeden heeft om kracht van Gods Geest om het kwaad niet toe te rekenen. Het is de liefde, die hier het kwaad niet vaststelt. Het is God zelf die jou verklaart: “Ik zie geen enkel kwaad in jou en daar houd ik rekening mee!”

Het kwaad in deze tekst (Grieks: “Karkos”) kan van alles zijn. Hier enkele voorbeelden:
Mattheüs 24:48 Die boze slaaf, die in zijn hart zegt: Mijn heer wacht met te komen,
Markus 7:21-22 Van binnen uit het hart van de mensen komen voort
boze overleggingen, overspel, hoererij, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed en onverstand.
Handelingen 9:13 Ik heb van velen over deze man
(Paulus) gehoord, hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem aangedaan heeft;
Romeinen 7:19
Het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Romeinen 14:20 Alle dingen zijn wel rein; maar het is
kwaad voor de mens die door zijn eten aanstoot geeft.
1 Timotheüs 6:10 Geldzucht is een wortel van alle
kwaad.
Dit hele kleine onderzoekje toont al aan dat het kwaad in veel schakeringen oplicht.

1/ Het is de boze, vrome slaaf, die voor de Heer werkt. Dus keurige vroomheid. Zou zomaar je broeder of zuster kunnen zijn, waar je juist vanwege die vroomheid zo tegenop kijkt.
2/ Het is de vleselijke boosheid, die in het hart van elk mens zit. Daar ontsnap ik ook echt niet aan.
3/ Het was de vrome boosheid, die Paulus dreef om de gelovigen te vervolgen. Wie herkent het niet dat jezelf de strijd met anderen aangaat over de juistheid van je inzichten?
4/ Het is het kwaad dat bij het proberen van iets goeds altijd weer boven komt drijven. We hebben allemaal wel van die mislukte goede voornemens.
5/ Het is het kwaad dat eigenlijk goed is voor de vrije mens, maar die een gelovige in banden behoorlijk kan laten struikelen.
6/ En dan heb je daar weer iets uitgesproken slechts als de wortel van alle kwaad.
Heel verscheiden en dan blijkt het ook nog eens op vele manieren uit te leggen te zijn. Typisch een gevalletje van onze menselijke kennis van goed en kwaad, die we aan die boom te danken hebben.

God ziet die boze vrome slaaf en Hij stelt vast: Geen kwaad. God is namelijk liefde. Hij rekent dat niet. God ziet in het binnenste van het hart van ieder mens, waar die boze overleggingen uit voort komen en Hij ziet die boosheid niet. God is namelijk liefde. Hij rekent dat niet. Hij stelt het niet vast bij die vrome slaaf, niet bij die vleselijke christen, Hij stelt het niet vast bij die strijder voor zijn overtuigingen, Hij stelt het niet vast bij mij en bij jou. Daar alleen draait het hier om. Het gaat God erom dat we Hem beter leren kennen in al Zijn liefde en genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina