U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods liefde zoekt zichzelf niet

1 Corinthe 13: 5 De liefde zoekt zichzelf niet,

Inmiddels kent iedereen al mijn insteek. Niet de moreel, ethische les met dus vanzelfsprekend een verbod om jezelf te zoeken. Nee, het gaat over Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde. Maar nu eventjes de praktijk? Moeten wij als mensen God dan niet zoeken? Dan hoef je nog niet eens op de populaire Tv-uitzendingen te doelen. Maar is dat niet ons normale evangelische pakkie-an om mensen erop te wijzen dat ze God moeten zoeken? Tja!
Bijzonder getuigenis over ons menselijke zoeken:
Romeinen 10:20 Ik ben gevonden door hen, die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden bij hen, die naar Mij niet vroegen.

In deze tekst vind je exact hetzelfde Griekse werkwoord terug voor “zoeken” als in onze liefdestekst. Ik zal open kaart spelen. Ik heb ons menselijk zoeken van Jezus en ons menselijk zoeken van God met ditzelfde Griekse werkwoord vergeleken en er zijn positieve getuigenissen over dat zoeken, zoals de ouders en broers van Jezus, die Hem zochten en zoals de vrouwen na de opstanding, die Hem zochten. Het overgrote merendeel van het zoeken van Jezus wordt echter ingenomen door de beschrijvingen van mensen (meestal godsdienstige), die Hem zochten om Hem te doden of over te leveren. Het positieve zoeken kwam van die mensen, die reeds een relatie met Jezus hadden.

Toch kennen we allemaal deze tekst in de betekenis van de moreel, ethische les, die we eruit trekken: “Pas op! Je moet jezelf niet zoeken!”.
Hoe zit het dan met alle andere uitspraken in het Nieuwe Testament met deze uitspraak of een variatie?
De mens, die zichzelf zoekt:
Lukas 17:33 Wie zijn leven zal zoeken te redden, die zal het verliezen;
Johannes 7:18 Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer;

De vrome mens, die zichzelf zoekt:
Romeinen 10:3 Zij die de rechtvaardigheid van God niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten,

De gelovige broeder/zuster, die zichzelf zoekt:
Filippenzen 2:21 Allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus.

Geen enkel positief getuigenis in het Nieuwe Testament met een klein lichtsprankeltje dat we (eventueel dan alleen als gelovigen) toch nog onszelf niet zouden zoeken. Wat dat betreft zit met name Paulus getuigenis over die gelovigen in Filippi ons toch wel dwars. Kijken we echter naar vers 19, dan houden we gelukkig toch nog één positieve uitzondering op de regel over: Timotheus. “Hè, gelukkig!”. Bij Timotheus komt deze zelfde uitdrukking van “zoeken” echter niet naar voren.

De grote, positieve uitzondering is echter:
1 Corinthe 13: 5 De liefde zoekt zichzelf niet,
En dat is ook terug te vinden in het Nieuwe Testament.
Jezus zoekt zichzelf niet:
Johannes 5:30 Ik (Jezus Christus) zoek niet Mijn wil,
Johannes 8:50 Ik
(Jezus Christus) zoek Mijn eer niet;

De liefde zoekt zichzelf niet. Wat zoekt Gods liefde dan?
Mattheüs 18:12 Hij gaat heen en zoekt het afgedwaalde.
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en te redden, wat verloren was.
Johannes 4:23 De Vader zoekt mensen, die Hem aanbidden in geest en waarheid;
Johannes 5:30 Ik
(Jezus Christus) zoek de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 7:18 Jezus Christus zoekt de eer van Degene, Die Hem gezonden heeft,

De wil, de eer, de roem en de heerlijkheid ligt allemaal bij Vader God. Maar wat heeft het hart van Vader op het oog? Jij en ik, wij waren afgedwaald, maar wij waren kostbaar in de ogen van Vader. Daarom zond Hij Zijn Zoon om ons op onze verre dwaalwegen op te zoeken. Jij en ik, wij waren verloren, maar wij waren kostbaar in de ogen van Vader. Daarom zond Hij Zijn Zoon om het verlorene te zoeken. En Hij zoekt totdat Hij de laatste gevonden heeft. Jij en ik, wij waren mensen die bij aanbidding net als de hele wereld aan uiterlijke dingen dachten, maar Vader zocht ons om ons tot aanbidders in Geest en waarheid te maken. Alles is te danken aan Gods zoekende liefde. Die liefde heeft totaal geen relatie met de liefde in de seculiere wereld, geen enkele met de liefde in de maatschappelijke wereld, maar ook geen met de liefde in de godsdienstige wereld. Die onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde van God zoekt zichzelf totaal niet. Dat is puur de liefde, die God in wezen is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende