U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

19. Redding/Genezing
Mattheus 9:21-22 Zij zei bij zichzelf, als ik alleen maar Zijn kleed aanraak, zal ik gered zijn (van bloedvloeiingen). Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Houd moed, dochter, je geloof heeft je gered. En de vrouw was gered van dat ogenblik af.
Markus 3:4 Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te
redden of te doden?
Markus 5:23 Leg haar de handen op, dan zal zij
gered worden en in leven blijven.
Markus 5:28 Indien ik slechts Zijn kleren kan aanraken, dan zal ik
gered zijn.
Markus 5:34 Je geloof heeft je
gered; ga heen in vrede en wees genezen van je kwaal.
Markus 6:56 Ze legden daar de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van Zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden
gered.
Markus 10:52 Je geloof heeft jou
gered. En terstond werd hij ziende.
Lukas 6:9 Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te
redden of verloren te doen gaan.
Lukas 7:50 Je geloof heeft jou
gered.
Lukas 8:48 Je geloof heeft jou
gered.
Lukas 17:19 Je geloof heeft jou
gered.
Lukas 18:42 Word ziende; je geloof heeft jou
gered.
Johannes 11:12 Here, als hij slaapt, zal hij
gered zijnde zijn.
Handelingen 4:9 Een weldaad aan een zieke, waardoor hij
gered geworden is.
Handelingen 14: 9-10 Paulus zag dat hij geloof had om
gered te worden en zei daarom met grote stem: Sta recht op je voeten! En hij sprong op en wandelde.
Jakobus 5:15 Het gelovige gebed zal de lijder
redden, en de Here zal hem oprichten.

Genezing is één van de eerste kenmerken van het Nieuwe Verbond, die gelovigen onderscheiden wanneer ze oog krijgen voor de verschillen tussen Gods weg met Zijn volk Israel en de volkeren en Gods weg met de Gemeente, het Lichaam van Christus. We zien ook na Gods openbaring aan Paulus van het geheimenis geen genezingen meer dan alleen binnen het Nieuwe Verbond.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende