U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Doop

Romeinen 6: 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

Met Een Doop Gedoopt Worden
Ik zal je een heel goede aanwijzing geven die deze vraag van Paulus sterk verheldert.
Lukas 12: 50 Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
Hier ziet de Heer Jezus vooruit naar het kruis en zegt: ‘Ik moet met een doop gedoopt worden’. Wat zag Hij in het verschiet liggen dat Hem tot deze uitspraak bracht? Hij zag iets in de verte dat hem beklemde totdat het volbracht is. Wat beklemde de Heer zo? Hij wist al lang van tevoren welk werk Hij zou volbrengen. Daar in die drie uren dikke duisternis, toen Hij op het kruis hing en God zich zodanig van Hem afgewend had zodat Hij het uitriep ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’, daar heeft de Heer Jezus Zich volkomen één gemaakt met mij en met jou, dat Hij ons meenam die dood in. Dat werk noemde Christus een doop waarmee Hij gedoopt moest worden. Vandaar dat het Hem zo beklemde.

Totdat Het Volbracht Is
Drie jaar terug, toen Christus nog 30 jaar was, werd Hij door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. Dat was een doop in water. Dat was niet waar Hij naar uitkeek toen Hij erover sprak dat Hij met een doop gedoopt moest worden. Hij zag vooruit naar dat moment dat Hij zich volledig één maakte met de mens, met jou en mij. Daarom die dikke duisternis. Daarom moest Hij het uitroepen: ‘Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Daarom beklemt die doop Hem zo. Totdat het volbracht is. Toen Hij het uitriep: ‘Het is volbracht’, had hij deze doop tot een eind gebracht. De overwinning is behaald!

Eénwording
Christus heeft Zich één gemaakt met ons in die doop. Dat laat een duidelijk licht schijnen op de betekenis van de woorden die Paulus in de Romeinenbrief neerschrijft.
Romeinen 6: 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Zoals Christus Zich één maakte met ons tot in de dood, zo zijn wij hier tot in Christus Jezus één gemaakt en dus tot in Zijn dood één gemaakt. Zoals de doop waar Christus naar uitzag Zijn éénwording met ons weergeeft, zo spreekt Paulus over onze doop als onze éénwording met Christus tot in de dood. Deze doop in Christus heeft ieder die zijn vertrouwen op Christus heeft gesteld ondergaan. Een doop in water staat hier volkomen buiten en door dat denkbeeld hier wel te introduceren vertroebel je de directe betekenis van deze uitspraak.

Wanneer Heeft Deze Doop Plaats Gevonden?
Letterlijk 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha. Daar ben ik in Christus Jezus gedoopt. Daar ben ik één gemaakt met Hem. Natuurlijk geniet ik er pas concreet van als ik mijn vertrouwen stel op dat werk. Het resultaat van die doop ga ik pas proeven als ik de Heer bedank voor het feit dat Hij daar in mijn plaats gestorven is. Ik mag nu definitief weten dat ik daar met Christus gestorven ben.

Kennis Hebben Van Die Genade
2000 jaar geleden was het werk dat Christus voor de mensheid deed volkomen volbracht. Mijn eenwording met Christus was daar en toen een feit. Jouw eenwording met Christus was daar en toen een feit. Toen ik mijn vertrouwen stelde op de Persoon van de Heer Jezus ging ik genieten van dat volbrachte werk. Toen jij je vertrouwen op Christus stelde begon voor jou het genieten ook. Je kon de vruchten plukken van dat voltooide werk. Je mocht direct weten dat je meegestorven was. Als we het niet weten ligt dat vaak aan het gebrek in onderwijs over dit volbrachte werk. De genade van God heeft nog altijd maar een kleine plek binnen het evangelisch onderwijs van de Bijbel. Toch mogen we het weten. Dit weten wordt het onderwerp van het volgend artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende