U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Doop

Romeinen 7: 14 ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.

Mijn Ik Is Slaaf
Mijn eigen ik is concreet gestorven. Vanuit je eigen ik kan je gewoon niet simpel aan die sekswinkel voorbijlopen. Je wordt er gewoon naartoe gezogen. Die sekswinkel is zomaar een voorbeeld. Je kan natuurlijk elk willekeurig voorbeeld daarvoor invullen. Waar ligt die zuigende werking op jouw ik nu feitelijk aan? De reden is omdat de zonde een macht is waaraan jij onderworpen bent. Zonde wordt hier als een macht getekend. We zijn toch vlees, verkocht onder de zonde? Mijn ik is dat vlees. Dat vlees, mijn ik, ligt dus onder de heerschappij van die zondemacht. Daar is ook nadat ik tot geloof gekomen ben niets aan veranderd. Wat mijn eigen ik betreft blijf ik vlees, verkocht onder de zonde. Als ik dus in mijn eigen kracht allerlei activiteiten ga ontplooien, ook al is het heel vroom bedoeld voor de Heer, dan leeft mijn ik en dan kan die macht van de zonde daar weer over heersen.

De Zonde Is Niet Gestorven. Ik Ben Gestorven
Romeinen 6: 1 – 2 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Hier in dit tweede vers geeft Paulus aan dat we niet zo dom moeten zijn door te denken dat we wel door kunnen gaan met te zondigen omdat de genade dan toch wel toeneemt. Nee, Paulus vraagt ons hoe het mogelijk is dat wij, die aan de zonde zijn gestorven, daarin nog zouden leven. Wij zijn aan de zonde gestorven. Let dus even goed op. Er staat niet dat de zonde gestorven is. De macht die heerschappij voert over mijn ik is niet gestorven. Ikzelf ben gestorven aan die macht. Ik lig daar dus als lijk. Als er iemand gestorven is heb je een lijk. Voor de zonde ligt daar nu een lijk. Toen ik leefde heeft hij altijd zijn heerschappij over mij uitgeoefend. Nu ben ik dood. Ik lig daar voor hem als lijk. Nu kan de zonde als macht wel weer komen met zijn verleidingen, zijn aanwijzingen, zijn hints, zijn opdrachten. Maar ik lig daar als lijk. Over een lijk heeft deze macht zijn heerschappij verloren. Dat is dus concreet wat er op het kruis voltrokken is. Dat beginsel wekt Paulus in de volgende verzen nader uit.

Doop In Water Of Doop In Christus?
Romeinen 6: 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Nee, inderdaad weten een heleboel dit gewoon helemaal niet. Heel vaak beseffen we helemaal niet dat het werk van Christus op het kruis een definitief einde gemaakt heeft aan het leven van het eigen ik. We lezen hier over het in Christus Jezus gedoopt zijn, maar zodra we over ‘dopen’ lezen denken we gelijk aan onderdompelen in water. Is dat waar het hier over gaat? Vraagt Paulus hier naar onze kennis van de waterdoop? Vraagt hij hier: ‘weten jullie niet dat allen die in water gedoopt zijn,….’? Nee, hij schrijft over een doop in Christus Jezus en een doop in Zijn dood.

Vreemd Gebruik Van Dit Bijbelgedeelte
Telkens als er een doopdienst is word ik opnieuw met dit gedeelte geconfronteerd. Elke keer opnieuw wordt vanuit dit Bijbelgedeelte bewezen dat de doop uitsluitend een onderdompeling moet zijn in water. Niemand schijnt de titel en naam ‘Christus Jezus’ serieus te nemen. Hooguit wordt hier aan gerefereerd als dat het symbolisch opgevat moet worden. Beginnen we daaraan dan valt ook het gestorven zijn met Christus onder symboliek alleen en gaat de krachtige boodschap van Gods genade helemaal ten onder in het water. Vreemd dat we zo onze eigen leer boven de Bijbel stellen en toch niet voor vrijzinnig willen doorgaan. Daar waar de boodschap van het daadwerkelijk gestorven zijn wel gehandhaafd blijft terwijl men toch naar de waterdoop blijft verwijzen wordt zelfs een krachtige Goddelijke verandering toegeschreven aan een menselijke handeling met water. Moet dit op zijn zachtst niet nog vreemder overkomen?

In het volgende artikel zullen we nader ingaan op wat deze doop concreet is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende