U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Koninkrijk In Mensenhanden

Lukas 19: 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Over Gods speurtocht naar de schat valt nog heel veel te zeggen. Daarom gaan we nu naar twee andere gelijkenissen waar we God ook bezig zien met zoeken totdat Hij het vindt.

Twee Bijzondere Gelijkenissen
Mattheus 13: 44 – 46 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.
Deze twee gelijkenissen zijn eigenlijk een onderdeel van de zeven gelijkenissen die de Heer hier achter elkaar vertelt.

Gods Koninkrijk In Onze Menselijke Handen
Eerst had de Heer al vier gelijkenissen verteld waarin Hij tekende wat er gebeurt als het Koninkrijk van God in de hand van de mensen gelegd wordt. Als er iets in de handen van mensen gelegd wordt verwordt dat helemaal. Wij lijken het altijd weer te verknoeien.
Als het goede zaad, wat God gezaaid had, opkomt schiet er ook nepzaad op. Het lijkt als twee druppels water op het goede zaad, maar het is namaak.
Daarna lees je over het zuurdeeg dat het hele deeg doorzuurt. Zuurdeeg is altijd een beeld van de zonde. Het deeg is een beeld van de gelovigen. Er komt dus zonde dat het geheel van de gelovigen doorzuurt.
Dan krijg je ook nog dat voorbeeld van het mosterdzaadje dat in de grond valt en tot een grote boom uitgroeit. Dat is eigenlijk volkomen belachelijk. Een mosterdzaadje groeit normaliter slechts uit tot een struik. Hier wordt het een grote boom. Dan nestelen daar ook nog eens de vogels van de hemel in. Je hebt daar dus een boom, die feitelijk helemaal niet hoort te bestaan. Je kan dan ook net zo goed van een monsterboom spreken in plaats van een mosterdboom. Bij de eerste gelijkenis had de Heer al uitgelegd dat die vogels van de hemel de boze geesten zijn. Waar God het koninkrijk van de hemelen in de handen van mensen legt groeit het uit tot een gedrocht, waar de demonen in nestelen.

De Bemoediging
Nadat de Heer dit hele verval getekend heeft stuurt hij de massa naar huis.
Mattheus 13: 36 Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij Hem
Als Hij Zijn volgeling bij Zich apart genomen heeft komt Hij met de bemoediging. Er is los van ons menselijk aanmodderen een werk van God gaande. Dat is het werk van Zijn genade waar we onze ogen op mogen richten.

Gods Werk Van Genade
Lukas 19: 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Telkens opnieuw vervallen we erin dat we onze aandacht richten op het werk dat wij voor God denken te doen. God wil onze aandacht richten op het werk dat Hij voor ons deed, doet en zal doen. Het hele initiatief en de uitwerking van het werk van Gods genade ligt in Zijn handen. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt totdat Hij het vindt. Als Hij het vindt redt Hij het. Alles is veilig in Zijn handen. Wij mogen rusten in die genade.

Wat een rust!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende