U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Verloren Zoon

Lukas 19: 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
We gaan nu naar de derde gelijkenis.

Verdeling Van De Erfenis
Precies hetzelfde beginsel vinden we terug in de gelijkenis van de verloren zoon.
Die gelijkenis kan je nalezen in Lukas 15: 11 – 32.
Die jongste zoon had eigenlijk zijn vader al lang en breed afgeschreven. Als je zegt: ‘Kom maar op met je erfenis’, dan beschouw je je vader zo goed als dood. Anders heb je toch geen recht op die erfenis? Die vader zegt niet: ‘Nee, je moet maar rustig wachten’. Die vader verdeelt inderdaad zijn erfenis. Als er nu staat dat de vader de erfenis verdeelt, houdt dat in dat ook de oudste zoon zijn deel krijgt. Dat betekent dat de oudste twee derde deel krijgt en de jongste één derde deel. Die jongste gaat weg en brengt inderdaad alles van zijn deel erdoor. Hij is inderdaad verloren.

Verkeer Idee Van Verloren Zijn
Bij de term ‘verloren zijn’ hebben we vaak een volkomen verkeerde voorstelling. Vaak denken we dan aan iemand die wanhopig, helemaal kapot is. Maar dat is nou echt niet het gevoelen van die jongste zoon als hij zijn geld erdoor jaagt en groot feest aan het vieren is. Nee, zolang het geld maar blijft stromen heeft hij helemaal dat gevoel niet. Toch is hij wel verloren. Het ‘verloren zijn’ heeft eigenlijk helemaal niet op jezelf betrekking. Het heeft op de eigenaar betrekking. Als ik iets kwijt ben, dan is dat mijn probleem. Zo is het Gods probleem als Hij iets kwijt is. God zal ook inderdaad klaarkomen met dit probleem dat hij de mens kwijt is.

Totdat Hij Het Vindt
De Zoon des mensen is gekomen om dat verlorene te zoeken en te redden. De Herder zoekt ‘totdat hij het vindt’. Die vrouw haalt het hele huis overhoop ‘totdat zij het vindt’. God komt klaar met het probleem dat Hij het verlorene kwijt is.

Vader Is Al Aan Het Rennen
We lezen van deze verloren zoon dat hij in dat verre land is. De vader ziet hem in de verte, lezen we even verder in de gelijkenis. Die ‘verte’ is exact hetzelfde woord als dat ‘verre’ land. Die vader ziet hem dus in dat verre land. Wat is dan de reactie van die vader? Hij zet het op een rennen! We hebben vaak een uitermate waardige voorstelling van God en daar voldoet deze handeling nou niet zo echt aan. Maar dat doet God als Hij het verlorene vindt. Die vader zet het op een rennen omdat hij zijn verloren zoon heeft gevonden daar in de verte. Als die zoon nog helemaal geen gedachten over vader heeft, maar druk bezig is zijn bezittingen erdoor te jagen, ziet de vader hem al in dat verre land en zet het op een lopen. De zoon is nog aan het feest vieren, maar vader is al aan het rennen.

Alles Uit Genade
Is het niet geweldig dat het hele initiatief in deze gelijkenis bij de vader ligt?
Lukas 19: 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Hier ligt het hele initiatief bij de Zoon des mensen. Hij zoekt jou. Hij zoekt mij. Hij zoekt totdat Hij het vindt en Hij zoekt om te redden. Ja, het initiatief plus de hele uitwerking ligt in handen van God. Hij zoekt totdat Hij het gevonden heeft. Als Hij het gevonden heeft redt Hij het. We mogen volledig terugvallen op de God van alle genade. Het hele reddingsplan plus het reddingswerk is bij Hem in goede handen. Hij zal het doen.

Wat een rust!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende