U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Hebreeuwse Woord 'Kadosh' voor 'Heilig'

‘Heilig’ In Het Oude Testament

In het Oude testament zijn er zo rond de 400 voorbeelden van het gebruik van het Hebreeuwse woord ‘kadosh’, voor ‘heilig’.

Ik ga in deze reeks niet alle 400 behandelen. Er is een veelvoud aan herhalingen van ‘heilig’ verbonden aan dezelfde zaken. Ik pik uitsluitend van elk apart voorbeeld één tekst er tussenuit. Dat op zich geeft al een hele waslijst.

Exodus 16:23 Een heilige sabbat is het morgen voor Yahweh;
Exodus 28:2 Jullie zullen
heilige kleren maken voor je broer Aaron,
Exodus 28:38
De heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen;
Exodus 29:6 Je zal
de heilige diadeem aan de tulband vastmaken.
Exodus 30:13
De heilige sikkel (deze sikkel is twintig gera);
Exodus 30:25 Je zal het tot
een heilige zalfolie maken,
Leviticus 14:13 Hij zal het schaap slachten op de plaats, waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op
de heilige plaats,
Leviticus 22:2
De heilige gaven die de Israëlieten Mij heiligen:
Leviticus 23:2 De feesttijden van Yahweh, die jullie zullen uitroepen als
heilige samenkomsten,
Leviticus 27:14
Zijn huis heiligen als iets heiligs voor Yahweh,
Leviticus 27:32
De tiende zal heilig zijn voor Yahweh.
Numeri 3:31
Het heilige gerei, waarmee men de dienst verrichtte,
Numeri 7:9 De dienst van
de heilige voorwerpen.
Deuteronomium 26:15 Zie neder uit
Uw heilige woning, uit de hemel,
1 Samuel 21:4 Er is wel
heilig brood;
1 Samuel 21:5
De wapens van de manschappen zijn heilig,
1 Kronieken 16:29 Buigt je neer voor Yahweh in
heilige feestdos,
2 Kronieken 35:3 Zet
de heilige ark in de tempel.
2 Kronieken 35:13
De heilige stukken kookten zij in potten, ketels en pannen,
Ezra 9:2
Het heilige zaad heeft zich vermengd met de volken van de landen;
Nehemia 11:1 Jeruzalem,
de heilige stad,
Psalm 2:6 Sion,
Mijn heilige berg.
Psalm 5:7 Ik zal mij neerbuigen naar
Uw heilige tempel in vreze voor U.
Psalm 11:4 Yahweh woont in
Zijn heilig paleis,
Psalm 20:6 Hij antwoordt hem uit
Zijn heilige hemel.
Psalm 24:3 Wie mag staan in
Zijn heilige stede?
Psalm 47:8 God is gezeten op
Zijn heilige troon.
Psalm 78:54 Hij bracht hen naar
Zijn heilig gebied,
Psalm 98:1
Zijn heilige arm gaf Hem zege;
Psalm 102:19 Hij heeft uit
Zijn heilige hoogte neergezien,
Psalm 105:42 Hij gedacht aan
Zijn heilig woord,
Jesaja 23:18 Dan zal
haar winst en haar hoerenloon heilig voor Yahweh wezen;
Jesaja 35:8 Daar zal
een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt;
Jesaja 62:12 Het
heilige Volk, De Verlosten van Yahweh;
Jesaja 63:10 zij bedroefden
Zijn heilige Geest;
Jeremia 11:15 Zou
heilig vlees jullie rampspoed aan je doen voorbijgaan?
Jeremia 31:40
Het hele lijkendal met de as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort oostwaarts, zal heilig zijn voor Yahweh;
Klaagliederen 4:1
De heilige stenen zijn weggeworpen op de hoek van elke straat.

We hebben hier heilige kleren, heilige dingen, een heilige diadeem, heilige zalfolie, heilige plaatsen, heilige gaven, de heilige sikkel, heilige tienden, heilig gerei, heilige voorwerpen, een heilige woning, heilig brood, een heilige feestdos, heilige ark, heilige stukken, heilig zaad, een heilige stad, een heilige berg, een heilige tempel, een heilig paleis, een heilige stede, een heilige troon, een heilig gebied, een heilige arm, een heilige hoogte, een heilig woord, een heilige winst, een heilig volk, heilig vlees en dan als laatste heilige stenen.

Bij geen enkele van al die verschillende voorbeelden zal ook maar iemand denken aan geestelijke groei in een ethische ontwikkeling. Toch komt vrijwel de hele godsdienst tot deze inhoud bij het woordje ‘heilig’. Heilig is voor de godsdienst iemand die een bepaalde geestelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, waardoor men op een hoger ethisch nivo is geplaatst.

Bestaan er hogere ethische kleren? Bestaat er een hogere ethische diadeem? Bestaat er een hogere ethische zalfolie? Bestaat er een hogere ethische sikkel? Bestaan er hogere ethische tienden van al je bezit? Bestaat er hoger ethisch zaad? Zo kan je dat hele rijtje afwerken. Het blijkt regelrechte onzin te zijn.

Dan zijn er natuurlijk nog heilige zaken die heel erg opvallend zijn. Er bestaan heilige wapens. Er bestaat zelfs heilig hoerenloon, Welke ethische hoogstandjes hier aan verbonden mogen zijn, is mij totaal een raadsel. Het idee dat ‘heilig’ iets met geestelijke groei te maken zou hebben is dus heel erg overduidelijk een verzinsel uit de grote duim van vadertje godsdienst.

Heilig betekent ook in het Hebreeuwse woordje ‘kadosh’ heel simpel enkel en alleen ‘apart gezet’. Met die betekenis blijken in één klap al die voorbeelden hele logische uitspraken. Daar houden we het dus maar op. Heilig = Apart Gezet!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina