U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aandelenfraude, bouwfraude, vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Dagelijks kan je de vette krantenkoppen lezen. Zo rijk, zo ontiegelijk rijk, het stinkt een uur in de wind.
1 Timotheus 6: 17 Zij, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet je bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk geeft om te gebruiken,

Er is niets mis met rijk zijn. No problem, alleen besef wel dat het heel onzekere rijkdom is. Je ziet het in die landen waar de inflatie gigantisch toeslaat. Daar moet je extra grote tassen aanschaffen om de bankbiljetten te kunnen vervoeren als je een brood wilt kopen. Onzekere rijkdom.

Wij zijn niet stinkend rijk. Gelukkig maar. Er is echter wel een onmetelijke rijkdom zomaar gratis te verkrijgen. Dat heet ‘genade’.
2 Corinthe 8: 9 Je kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat jij door zijn armoede rijk zou worden.
Die genade heeft ons zo ontzaglijk rijk gemaakt in Christus!

Efeze 3: 16 opdat Hij [God] u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,
God is een gevende God. Zijn geven uit genade alleen is in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn heerlijkheid. Waar vindt dat geven plaats? In onze uiterlijke mens? Dan zou Hij ons grote stukken land geven. Dan zou Hij een paar miljard geven om rustig van te rentenieren. Dan zou Hij een goede gezondheid schenken om lang te kunnen leven. Die onzekere rijkdom zou Hij schenken als het plaats vond in de uitwendige mens.
Genade werkt in de inwendige mens. God versterkt dat nieuwe leven dat we in Christus ontvangen. Dat doet hij met een kracht die in overeenstemming is met de rijkdommen van Zijn heerlijkheid.

Efeze 1: 7 En in Hem [Christus] hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Twijfelen we aan onze eigen gedragingen? Vragen we ons af of we het wel allemaal goed doen? O ja, er zijn genoeg overtredingen aan te wijzen, maar God vergeeft. Wil je weten welke maatstaf God hanteert om jou te vergeven? De rijkdommen van Zijn genade. Die onverdiende gunst geeft Hij niet in een beperkte, afgepaste, hoeveelheid. Dat blijft doorgaan en doorgaan en doorgaan. Het zijn rijkdommen van Zijn genade en in overeenstemming met die rijkdommen vergeeft Hij. Hij meet het niet af naar ons succes of ons falen. Hij meet Zijn vergeving af naar Zijn eigen rijkdommen van genade.

Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Zijn genade is in overvloed, oftewel het is een overweldigende rijkdom. Zou je de rijkste van de rijkste zijn, die op deze aardbol rondloopt, dan nog is die rijkdom van Gods genade overweldigend. Die rijkdommen zijn over ons gekomen in Christus Jezus. Dat is een vaststaand feit. Momenteel zien nog maar weinigen dit, maar Gods plan is om dat in de komende tijdperken tentoon te stellen. Dat gebeurt in die komende eeuwen of aionen.

Efeze 3: 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,
Wat een voorrecht was Paulus ten deel gevallen! Hij mocht de niet na te speuren rijkdommen van Christus verkondigen. Wat is het een voorrecht voor ons dat wij nu al mogen genieten van deze niet na te speuren rijkdommen van de Opgestane Christus!

Efeze 3: 18 – 19 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Is het niet heerlijk om daar nu al samen mee bezig te mogen zijn? We mogen proberen het te vatten. Samen mogen we zo steeds meer proeven van die overweldigende rijkdommen van Zijn genade. We zijn niet stinkend rijk, nee, overweldigend rijk in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende