U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bemoediging Tot Gehoorzaamheid van het Geloof

Genesis 26: 4 - 5 Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden,omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten
Abraham geloofde Yahweh door naar Zijn stem te luisteren en te handelen. Genade van God gaat dan aan de slag en werkt de dienst van Yahweh in het leven van Abraham uit.

Let Op De Context
Bijbelstudie zonder naar de context te kijken levert altijd een verwrongen beeld op. Daarom zou het ook hier onterecht zijn om deze tekst geïsoleerd te onderzoeken.

Geloof Van Abraham – Voorbeeld - Geloof Van Izaäk
Feitelijk is Abraham niet het onderwerp in dit hoofdstuk. Het draait in Genesis 26 om zijn zoon, Izaäk. Izaäk hoefde niet, zoals zijn vader, uit te gaan om op de plaats van Gods beloofde zegeningen te komen. Hij was er al. Het was juist hier dat hij een hongersnood ondervond. De verleidingen zijn dan te over om zelf aan de slag te gaan, om zelf voor oplossingen te gaan zorgen. Hier is het dat aan Izaäk het voorbeeld van het geloof van zijn vader Abraham werd voorgehouden. Dat is de bedoeling van de Bijbeltekst dat wij hier als uitgangspunt hebben.

Stem Van Yahweh
Abraham had naar de stem van Yahweh geluisterd, die zei: ‘Ga uit’. Abraham had geloofd en was gegaan. De stem van Yahweh klinkt ook hier bij Izaäk.
Genesis 26: 2 – 3 Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat Ik u zeggen zal, vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal Ik al die landen geven, en Ik zal de eed gestand doen, die Ik uw vader Abraham gezworen heb.

Praktisch Geloof
De stem van Yahweh voor Abraham was: ‘Ga uit’.
De stem van Yahweh voor Izaäk in dit Bijbelgedeelte is: ‘Blijf staan’.
Hierbij drukt Yahweh Izaäk Zijn onvoorwaardelijke aardse zegeningen voor zijn nageslacht op het hart met het voorbeeld van geloof van zijn vader Abraham. Geloofde Izaäk Yahweh? Ja!
Genesis 26: 6 Dus bleef Izaäk in Gerar.

Geloofsgehoorzaamheid
Evenals bij Abraham bleek dat ook Izaäk geloofde uit zijn reactie.
Genesis 26: 12 - 13 En Izaäk zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem. En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was.

Geloof In Opstandingsleven
Hier zaaide Izaäk in een gebied dat zo gigantisch droog en woest was dat het een weergaloze hongersnood had opgeleverd. Het zou in het hoofd van geen enkel normaal denkend mens zijn opgekomen. Het was echter geloof in de stem van Yahweh. Evenals zijn vader Abraham geloofde Izaäk in de God die leven uit de dood wekt.

Bemoediging van Geloof
Genesis 26: 4 – 5 En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.
Het was hier tijdens een verschrikkelijke hongersnood op het terrein van zegen dat Yahweh Izaäk komt bemoedigen met het voorbeeld van geloof van zijn vader Abraham.

Geloofsgehoorzamheid
Evenals de Romeinenbrief getuigt dit gedeelte van het onvoorwaardelijke verbond tussen Yahweh en Abraham. Wat ook precies eender is als de Romeinenbrief is het doel waartoe die brief geschreven werd. Dat doel had ook deze bemoediging aan het adres van Izaäk.
Romeinen 1: 5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,
Romeinen 16: tot bewerking van
gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken)


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina