U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade als Dienst van Yahweh

Genesis 26: 4 - 5 Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden,omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten

Het Geloof Van Abraham
In het vorige artikel over dit Bijbelgedeelte vroeg ik me af of het antwoord op de vele tegenstrijdigheden die deze uitspraak opleveren te vinden is in het geloof van Abraham. Ik denk van wel.
Romeinen 4: 13 Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs.

Geloven - Amen
Waaruit bleek dit geloof? Abraham hoorde de stem van Yahweh en sprak daar zijn ‘amen’ over uit. ‘Geloven’ is het Hebreeuwse werkwoord ‘aman’, waar het overbekende woord ‘amen’ een afleiding van is. Wat sprak God?
Genesis 12: 1 - 3 Yahweh nu zei tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

De Stem Van Yahweh
Hier ontving Abraham voor het eerst de belofte van Yahweh. De oproep van geloof dat daarbij paste was: ‘Ga uit…’. Abraham omarmde deze belofte in geloof door inderdaad gehoor te geven aan die oproep.
Genesis 12: 4 Toen ging Abram, zoals Yahweh tot hem gesproken had,

Tweede Maal De Stem Van Yahweh
God herhaalde Zijn onvoorwaardelijke belofte aan Abraham nogmaals in Genesis 15.
Genesis 15: 5 Toen leidde Hij [Yahweh] hem [Abraham] naar buiten, en zei: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zei tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.
Het antwoord hierop is die eerste vermelding van ‘geloven’ in de Bijbel.
Genesis 15: 6 En hij [Abraham] geloofde in Yahweh, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.

Luisteren Naar De Stem - Geloof
In Genesis 12 is Abrahams respons op Gods onvoorwaardelijke belofte dat hij luistert naar de stem van Yahweh en zijn land uitgaat. In Genesis 15 is Abrahams respons idem dito. Daar wordt het echter onder woorden gebracht als geloof dat hem tot gerechtigheid gerekend wordt.

Praktisch Geloof
Geloof is pas geloof als het handen en voeten krijgt. Je kan geloven dat een bepaalde trein wel naar Utrecht vertrekt omdat je het leest op die blauwe borden van de NS. Dat is mooi als je dat als waarheid aanneemt. Als jij echter naar Utrecht toe moet en je stapt in die bepaalde trein ook daadwerkelijk in omdat dit op die blauwe borden aangegeven staat, dan krijgt je geloof handen en voeten.

Luisteren Naar De Stem - Geloof
Het geloof van Abraham had handen en voeten gekregen toen hij daadwerkelijk uitgegaan was. Hij had naar de stem van Yahweh geluisterd en daar ‘amen’ op gezegd, oftewel hij geloofde dat. Dat is precies wat in onze uitgangstekst staat.
Genesis 26: 5 omdat Abraham naar Mij geluisterd …. heeft:

De Dienst Van Yahweh
Abraham had Yahweh geloofd. Dat bleek uit het luisteren naar Zijn stem en uit te gaan uit het land en uit zijn familie. Abraham had zich dus door het geloof helemaal één gemaakt met wat Yahweh wilde werken, oftewel de dienst van Yahweh. Vandaar dat die dienst ook als een eenheid met het luisteren naar de stem van Yahweh genoemd wordt.
Genesis 26: 5 omdat Abraham naar Mij geluisterd en Mijn dienst in acht genomen heeft:

Genade = Uitwerking Van Geloof
De dienst van Yahweh wordt hier samengevat in die drie uitdrukkingen:
Genesis 26: 5 Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.
In Abraham leek het Nieuwe Verbond al zijn volle uitwerking te hebben: De wet in het hart geschreven. Kijk eens naar het aantal keren ‘Mij(n)’ in deze tekst. Vijf is het getal van genade, die overvloedig in het leven van Abraham is terug te vinden.


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende