U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bij Abraham al Wetgeving?

Wet Voor het volk Israël
We weten inmiddels dat de wet specifiek aan het volk Israël geschonken was tijdens hun rondwandeling door de woestijn via de persoon Mozes. Het is hoe God in het verleden met Zijn aardse volk omging, maar ook hoe Hij opnieuw Zijn relatie met Zijn volk Israël zal aanhalen in de toekomst als de wet in hun hart geschreven zal worden.

Geen Eis, maar Belofte
We zijn er inmiddels ook wel al achter dat de wet niet functioneert of functioneerde als een onbarmhartige eis van een niets ontziende demagoog. Het zijn de beloften van God die Hij in Zijn volk wil uitwerken. De weg daartoe is geloof.

Wet in de Bijbel
We willen nu het hele getuigenis van de Bijbel betreffende de wet de revue laten passeren. Daarbij komen we hetzelfde woord in twee talen tegen.
Wet is het Hebreeuwse ‘Thora’ en het Griekse ‘Nomos’.

‘Nomos’ in het Nieuwe Testament
Mijn plan was om vooral het Nieuwe Testament door te lichten op het gebruik van het Griekse woord ‘Nomos’. Uiteindelijk wordt het overgrote deel van de praktijk van de evangelische beweging ook gehaald uit dit Nieuwe Testament.

Grote Verrassing
Omdat ik echter weet dat de eerste maal dat een woord in de Bijbel gebruikt wordt vaak bepalend is voor het de betekenis van het woord, zocht ik de eerste vermelding van het Hebreeuwse woord ‘thora’ op. Er stond me een grote verrassing te wachten. Hier werd dit woord voor het eerst gebruikt ver voor Mozes en de wetgeving.
Genesis 26: 4 - 5 Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden,omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten

Wet Vier Eeuwen Voor De Wet
Ik noemde het een verrassing, maar je kan het wel bijna een schok noemen. Hier wordt gesproken over geboden, inzettingen en wetten zo’n vier eeuwen voordat God een relatie aanging met Zijn vrouw, het volk Israël. Er was nog geen sprake van een huwelijk en dus ook niet van een trouwboekje. Toch vind je hier de drie kenmerkende benamingen voor Gods wetgeving terug.

(On)voorwaardelijk Verbond
De tweede schok was dat het vertrouwde beeld van een onvoorwaardelijk verbond van God met Abraham hier op brute wijze aan diggelen lijkt te worden gegooid. De belofte van aardse zegeningen voor Abraham wordt hier toch zonder meer aan de voorwaarde verbonden dat Abraham de geboden, inzettingen en wetten van God in acht neemt?

Kennis Aan Diggelen?
Ik zal je eerlijk vertellen dat mijn onderzoek weken achtereen stukliep op dit Bijbelgedeelte. Het eerste gebruik van een woord in de Bijbel is kenmerkend voor de inhoud en betekenis van het woord. Hier hebben we het eerste gebruik van het woordje ‘Thora’ en alles wat we tot nu toe leken te weten lijkt omver gegooid.

Loze Commentatoren
Ik heb alle commentaren, die ik bezit, erop nageslagen. Er kwam daardoor wel iets heel opvallends aan het licht. Wettische uitleggers koesteren dit gedeelte en gebruiken het ter verdediging van veel van hun standpunten. Evangelische uitleggers slaan simpelweg dit gedeelte voor commentaar over. Daarmee doen ze een heel belangrijk Bijbels beginsel de das om.
2 Timotheus 3: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Geen Wet Tot Op Mozes
De Bijbel tekent de periode van Adam tot Mozes als een periode zonder wet. Adam had een duidelijk gebod overtreden. Hij had van de vrucht genomen, waar hij niet van mocht nemen. Tot op Mozes was er geen wet die overtreden kon worden. Toch was er wel zonde. Dit is wat Paulus in de Romeinenbrief uitwerkt.
Romeinen 5: 14 Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende.
Paulus besteedt dus een hele uitleg om de periode tussen Adam en Mozes als een periode zonder wet af te tekenen. Toch lijkt die uitleg onderuit te gaan door onze uitgangstekst uit Genesis 26. Dit vraagt verder onderzoek.

Onvoorwaardelijk Verbond
In de Romeinenbrief tekent Paulus Gods verbond met Abraham heel nadrukkelijk als onvoorwaardelijk.
Romeinen 4: 1 – 3 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze voorvader naar het vlees, verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.

Werken Tegenover Geloof
Werken staan hier tegenover het geloof van Abraham. Leraars die geloof dus als een werk uitleggen zitten dus overduidelijk op een verkeerd spoor. Het staat tegenover elkaar. Abraham ontving de gerechtigheid van God simpel door ‘amen’ te zeggen op Gods beloften. Het citaat hier is de allereerste keer dat het werkwoord ‘geloven’ gebruikt wordt.
Genesis 15: 6 En hij [Abraham] geloofde in Yahweh, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.

Opnieuw een heel betoog van Paulus die hier door onze uitgangstekst uit Genesis 26 onderuit lijkt te worden gehaald. Is dat zo? Zit het hem misschien niet juist in dat geloof van Abraham?


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende