U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Neutrale Kant Van Deze Wereld

In onze vorige studies hebben we een belangrijke les opgedaan over het ‘Werelds Denken Voor Dummies’. We zagen een uitwerking van de eerste beginselen van de wereld. We ontdekten al dat er een vermenging is ontstaan tussen het zogenaamde ethische denken in de wereld en het beoordelen van goed en fout in de ‘christenheid’.

We hebben ook al even vooruit gekeken naar Paulus waarschuwing voor wereldgelijkvormigheid. Betekent dit dat we toch op moeten passen voor allerlei wereldse uitingen, die onze heiligheid kunnen schaden?

We hebben nog 3 Griekse woorden voor ‘wereld’ te gaan. Wie weet wat we daar nog allemaal in zullen ontdekken. Laten we nu dus maar snel weer verder gaan. Deze studie in voor het tweede Griekse woord:

2. kosmikos,
Behorend tot deze wereld.

Dit Griekse woord levert slechts twee hits op in het Nieuwe Testament. Beide teksten geven echter een goed beeld van wat werelds nu letterlijk is.

A/ De wereldse begeerte staat tegenover Gods opvoedende genade.
Titus 2: 11-12 De genade van God is verschenen, …, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

B/ De wereldse tempel onder het Oude Verbond staat tegenover de geestelijke tempel onder het Nieuwe Verbond.
Hebreeën 9:1 Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een werelds heiligdom.

A/ Menselijke wijsbegeerte, oftewel filosofie, plaatst tegenover wereldse begeerte regels en wetten. Men vindt dat die begeerte alleen door strenge eisen ingeperkt kunnen worden. Gods wijsheid plaatst iets heel anders tegenover wereldse begeerte. Dat is Zijn eigen genade. Eigenlijk, wanneer we goed hebben opgelet bij de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen in 1 Johannes 2 is deze tegenstelling heel vanzelfsprekend. Die begeerte van de wereld heeft alles te maken met die eerste beginselen van de wereld, het ABC van werelds denken, die boom van de kennis van goed en kwaad. Daar tegenover kan alleen maar genade staan!

B/ Tegenover een hemels heiligdom zouden wij, zonder het Bijbels inzicht, nooit een werelds heiligdom hebben geplaatst. Wij zouden gesproken hebben van een aards heiligdom omdat die omschrijving ons wat neutraler overkomt. Het hoort echter typisch bij het uiterlijk, materiële van de georganiseerde wereld om een tastbaar, zichtbaar heiligdom te bezitten. Israel, als aards volk van God, zou je in dat opzicht zelfs het wereldse volk van God kunnen noemen.

De negatieve klank die ‘werelds’ bij ons heeft gekregen blijkt dus helemaal niet zo Bijbels te zijn. De wereld is Gods georganiseerde structuur voor deze aarde met zijn inwoners. Die georganiseerde structuur van orde is Bijbels gezien werelds, zonder dat daar iets negatiefs in zit. Chaos zou juist kenmerkend negatief zijn.
Jesaja 45:18 Want zo zegt Yahweh, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd [chaos] heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben Yahweh en er is geen ander.

Binnen die georganiseerde wereldse structuur is door de mens iets binnen gekomen.
Romeinen 5:12 Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood,
Daarmee heeft de mens een set eerste beginselen in deze wereld binnengebracht. Daar deugt het niet. Binnen de georganiseerde structuur van deze wereld is de zonde binnen gekomen en daarmee de dood. De mens heeft gekozen om de georganiseerde structuur van deze wereld in het vervolg volgens het patroon van haar eigen oordeel van goed en kwaad te laten lopen.

De boom van de kennis van goed en kwaad heeft het menselijk onderscheid tussen goed en kwaad in die georganiseerde structuur binnen gebracht. Wil de mens nu volgens haar eigen godsdienst God dienen, dan oordeelt men wat goed en wat fout is. Vervolgens doet men voor God het (naar eigen oordeel) goede.

Het is niet meer God die werkt in de mens. Het is de mens die werkt voor God. Onafhankelijkheid. Men mist Gods doel. De zonde is binnen gekomen. Het resultaat van dit zelf oordelen en zelf werken voor God (zonde) is de dood. Dit ‘Werelds Denken Voor Dummies’ zullen we later verder uitdiepen. In de volgende studies handelen we eerst echter nog twee andere Griekse woorden voor ‘wereld’ af.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende