U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verdere Uitwerking Van Het ABC

Met de negatieve Teksten voor ons Griekse woord ‘Kosmos’ hebben we heel even gelikt aan de eerste beginselen van de wereld. Het kenmerk voor ‘Werelds Denken Voor Dummies’. Maar we gingen verder. Naast de negatieve kwamen ook positieve kenmerken boven tafel.

Vanzelfsprekend is het niet zo dat we de negatieve uitspraken van God over deze georganiseerde wereld kunnen wegstrepen tegen de positieve uitspraken van God. Het geeft echter wel degelijk aan dat, hoewel de georganiseerde wereld vijandig staat tegenover God, God zelf nog altijd die wereld lief heeft.

Het is nog wel steeds zo dat de georganiseerde wereld God, de Vader niet kent. Ze kent Christus en ook de Heilige Geest niet. Er is bij de georganiseerde wereld nog altijd een volkomen onwetendheid betreffende God zelf en de vrede die Hij schenkt. Van God uit is echter de verzoening van deze vijanden bewerkt.

Wij hebben, als gelovigen, al kennis aan dat geweldige feit. Hierdoor genieten wij nu al die vrede met God en mogen we zelfs de vrede van God ervaren. Wij blijven echter geconfronteerd worden met de verleidingen in die georganiseerde wereld. Alles wat in die georganiseerde wereld is, blijft een gevaar:
1 Johannes 2:16 Alles wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Willen we weten wat dit alles inhoudt dan zullen we moeten doordringen tot het ABC van die georganiseerde wereld. Dat zijn haar eerste beginselen.
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van
de wereld, waartoe laten jullie je dan, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

De begeerte van het vlees ligt in dit ABC van de georganiseerde wereld. De begeerte van de ogen ligt in dit ABC van de georganiseerde wereld. Het hovaardig, oftewel het trotse leven, waar wat voor de mens te roemen valt, ligt vast in dit ABC van de georganiseerde wereld.

Dit ABC van de georganiseerde wereld bestaat uit leeg bedrog en menselijke wijsbegeerte, oftewel filosofie. Het ABC is in overeenstemming met de traditionele menselijke overleveringen. Het meest kenmerkende is dat het zichzelf geboden laat opleggen.

Bij dat laten opleggen van geboden komt nog iets om de hoek kijken. Men ging zichzelf en ja, zelfs de ander be- en uiteindelijk ook veroordelen op grond van die opgelegde geboden. Dat allervroegste ABC van deze georganiseerde wereld is door de eerste mens binnen gekomen.
Romeinen 5:12 Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood,

We zijn nu echt bij de bron van het hele wereldse denken aan beland. We hebben er nu net even iets meer als aan gelikt om het te proeven. We hebben het getast, gevoeld en gegeten. Zoals Adam en Eva de vrucht van die boom van de kennis van goed en kwaad niet alleen gezien hebben. Ze hebben hem getast, gepakt, gelikt, gegeten en doorgeslikt. De mens kreeg kennis aan het onderscheiden van goed en kwaad. Men ging zelf ethisch beoordelen wat goed was en wat fout was.

Dit ethisch reveil was een soort 'Eureka' moment voor de mens. Nu kon men eindelijk God dienen door goed te doen! Men deed echter vaak fout en het goed wat men deed kwam niet langer voort uit hun dichte omgang met God. Met die beoordeling kwam ook de veroordeling en men ging stervende sterven.

Jazeker, we hebben nu een hele stap gezet in het ‘Werelds Denken voor Dummies’. We weten nu dat het ABC van wereldgelijkvormigheid niet alleen te maken heeft met de eerste beginselen van de wereld. Nu zagen we ook de verwevenheid van dit werelds denken met godsdienst, ja inmiddels met het ‘christendom’.

Toch laten we in onze ontdekkingsreis ook nu weer die eerste beginselen van de wereld voor wat het is. We hebben nog maar uitsluitend het allereerste Griekse woord ‘Kosmos’ voor de wereld doorgenomen. Er wachten ons nog drie andere, waarbij we dan ook zullen stuiten op de overbekende waarschuwing van Paulus tegen wereldgelijkvormigheid.

Hebben mensen die regels stellen, met daaraan verbonden oordelen en zelfs veroordelingen, dan toch gelijk? Zijn we wel gedwongen om paal en perk te stellen aan allerlei uiterlijke zaken omdat we anders besmet zullen raken door wereldse zaken? Of moeten we juist luisteren naar de lessen van onze privéleraar Paulus, die spreekt over die eerste beginselen van de wereld? Wijst Paulus ons daarmee niet op het 'Werelds Denken Voor Dummies'?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende