U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Even Proeven Aan De Eerste Beginselen

We hadden de spanning wat opgevoerd. O, wat willen we graag gelijk in het diepe van het ‘Werelds Denken Voor Dummies’ duiken. Maar nee, we zagen eerst alleen nog maar de eerste 12 negatieve kenmerken van dit eerste Griekse woord voor ‘wereld’: Kosmos.

Nu zijn we bij het laatste negatieve punt betreffende de georganiseerde wereld aanbeland. Hier komen we dan eindelijk ons ABC van het wereld denken tegen. Hiermee hebben we ‘Het Werelds Denken Voor Dummies’ te pakken.
M/ De eerste beginselen van de georganiseerde wereld.
Galaten 4:3 Wij bleven, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld.
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van
de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van
de wereld, waartoe laten jullie je dan, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Nou, nu verwacht je natuurlijk dat we dit gelijk helemaal uit gaan melken, maar nee, we springen niet gelijk bovenop deze uitspraken voor het ABC van het wereldse denken. Alles heeft namelijk verband met elkaar en we willen eerst alle gegevens van het Nieuwe Testament helemaal op de rit hebben, voordat we onze eerste lessen over wereldgelijkvormigheid gaan vormen. Houdt dit punt dus in gedachten. We komen er op terug!

Tegenover de negatieve kanten van de georganiseerde wereld staan de duidelijk positieve uitspraken over deze wereld.

A/ God zelf heeft de georganiseerde wereld gemaakt.
Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is,

B/ God heeft de georganiseerde wereld lief.
Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld.

C/ Geen oordeel Gods voor deze georganiseerde wereld, maar Gods redding.
Johannes 3:17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden.
Johannes 4:42 Wij geloven ….., want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze werkelijk de Redder van
de wereld is.
Johannes 12:47 Ik ben niet gekomen om
de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
1 Johannes 4:14 wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van
de wereld

D/ God heeft in Christus de georganiseerde wereld met Zichzelf verzoend.
2 Corinthe 5:19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.
1 Johannes 2:2 Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van
de hele wereld

E/ De zonde van de georganiseerde wereld is weggenomen.
Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

F/ Christus geeft de georganiseerde wereld het Leven.
Johannes 6:33 Christus is het brood van God, dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Johannes 6:51 Het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven van
de wereld

G/ Christus is het licht van de georganiseerde wereld.
Johannes 8:12 Ik ben het licht van de wereld.
Johannes 9:5 Zolang Ik in
de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld

Dat zijn toch eventjes weer 7 uitermate positieve vermeldingen van de wereld als georganiseerde mensenwereld. Eigenlijk toch op zijn zachtst gezegd wel vreemd dat wanneer wij als ‘christenheid’ het over de wereld hebben we nooit doelen op deze positieve zaken!

1. Wanneer iemand spreekt over de liefde van God, dan is er niemand die dit vanzelfsprekend acht omdat nou eenmaal de wereld het onderwerp van die liefde is.

2. Wanneer het heerlijke feit belicht wordt dat God niet gekomen is om te veroordelen, maar om te redden en te verzoenen, dan komt er niemand aandragen met het logische argument dat dit dan ook over de wereld gaat.

3. Wanneer men zegevierend spreekt over het geweldig resultaat van Christus werk, waardoor de zonde is weggenomen, dan lijkt het alsof de ‘christenheid’ dat toch niet zo ziet als een voldongen feit voor de wereld.

4. Christus als het Leven en als het Licht wordt in de gunstige gevallen wel verkondigd. De wereld ziet men echter nog altijd als levenloos en duister.

Inderdaad, je kan deze teksten niet laten buikspreken om dit allemaal als vanzelfsprekende kenmerken van de wereld te benoemen. Is het dan niet vreemd dat dit buikspreken wel zo in zwang is als het over die negatieve Bijbelteksten betreffende de wereld gaat? Op onze zoektocht naar het ‘Werelds Denken Voor Dummies’ hebben we nu nog maar net een eerste stap gezet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende