U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De eerste 12 negatieve kenmerken van 'Kosmos'

Omdat het hele denken binnen de ‘christenheid’ over wereldgelijkvormigheid zo’n gigantische warboel is, proberen we nu in het enige Geschrift dat echt de waarheid is, de Bijbel, het ABC van werelds denken te ontdekken.

Helaas! In het Oude Testament kwamen we van een koude kermis thuis. Er wordt uitsluitend puur neutraal gecommuniceerd over de wereld. Het hele ‘christelijke’ idee dat de wereld zo’n boos, verdorven systeem zou zijn, waardoor we onszelf echt wel hele zware regels moeten opleggen om uit haar klauwen te blijven, wordt totaal niet door het Oude Testament onderbouwd. Daar grepen we dus mooi naast.

Zullen we in het Nieuwe Testament iets meer ontdekken voor onze speurtocht naar het ‘Werelds Denken Voor Dummies’? O ja, reken maar van yes! Het zal alleen wel bijzonder verrassend blijken te zijn. Kom, laten we maar eens naar het Nieuwe Testament gaan.

Nieuwe Testament
Ook hier beginnen we dat Griekse woord terug te zoeken, waar negatief over geschreven is. In het Oude Testament vonden we hem niet. Als we die nu wel in het Nieuwe Testament treffen, dan kunnen we ook kijken of we de kenmerken ervan terug kunnen halen.

We houden nog even de spanning erin door in de studie van vandaag alleen de eerste 12 negatieve kenmerken van dit Griekse woord ‘kosmos’ op de rit te zetten. Pas daarna komt het echte ABC aan de beurt. We moeten dus nog even geduld oefenen om echt inzicht te krijgen in het ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

1.Kosmos,
De ordelijke en harmonieuze wereld. Het geheel van de aardse dingen.

Dit Griekse woord komt redelijk vaak (151 maal) voor in het Nieuwe Testament. Omdat dit woord de georganiseerde structuur van de wereld aangeeft, mag je het wel beschouwen als de grootste kanshebber. Inderdaad. Heel veel teksten tekenen een verdorven georganiseerde wereld! Maar er is een bijna net zo’n groot aantal positieve Bijbelteksten. Eerst de negatieve:

A/ De georganiseerde wereld kent de Vader niet.
Johannes 17:25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet,
1 Johannes 3:1 Daarom kent
de wereld ons niet, omdat zij Hem [de Vader] niet kent.

B/ De georganiseerde wereld erkent Christus niet.
Johannes 1:10 De wereld heeft Hem [Christus] niet gekend.

C/ De georganiseerde wereld kan de Geest van de waarheid niet ontvangen. Het ziet Hem niet en het kent Hem niet.
Johannes 14:17 de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet;

D/ Satan is de overste van de georganiseerde wereld
Johannes 12:31 Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden;
Johannes 14:30 De overste van
de wereld komt en heeft aan Mij niets,
Johannes 16:11 De overste van
deze wereld is geoordeeld.

E/ De wijsheid van de georganiseerde wereld is dwaasheid.
1 Corinthe 1:20 Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt?
1 Corinthe 3:19 De wijsheid van
deze wereld is dwaasheid voor God.

F/ De georganiseerde wereld is besmet.
Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

G/ De georganiseerde wereld als de bron van verleiding.
Mattheus 18:7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde.
2 Petrus 1:4 Het verderf, dat door de begeerte in
de wereld heerst.
1 Johannes 2:16 Alles wat in
de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

H/ De georganiseerde wereld is onbekend met de vrede van God en de wijze waarop die geschonken wordt.
Johannes 14:27 Vrede laat Ik aan jullie, Mijn vrede geef Ik aan jullie; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem aan jullie.

I/ De georganiseerde wereld haat en haar werken zijn boos.
Johannes 7:7 U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn.
Johannes 15:18 Als
de wereld jullie haat, weet dan, dat zij Mij nog eerder dan jullie gehaat heeft.
Johannes 15:19 Omdat Ik jullie uit
de wereld uitgekozen heb, daarom haat de wereld jullie.
Johannes 17:14 Ik heb hun Uw woord gegeven en
de wereld heeft hen gehaat,
Jakobus 4:4 Overspeligen, weten jullie niet, dat de vriendschap met
de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
1 Johannes 3:13 Verwonder je niet wanneer
de wereld je haat.

J/ De gehele georganiseerde wereld staat strafwaardig voor God.
Romeinen 3:19 opdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig wordt voor God,

K/ Christus heeft de georganiseerde wereld overwonnen.
Johannes 16:33 Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

L/ Door één mens is de zonde en de dood de georganiseerde wereld binnen gekomen.
Romeinen 5:12 Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood,

Nu wordt het spannend, want er wacht nog een aspect dat het 'Werelds Denken Voor Dummies' pas echt bloot zal leggen. Dat komt in de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende