U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hè, Geen Bevestiging Voor Priemende Vingers!

Onze zoektocht naar het ABC van het werelds denken is nog maar net begonnen. We kennen nu de acht kernwoorden, die wellicht wat meer licht werpen op het werelds denken voor Dummies. Wat hebben zij ons echter te zeggen? We beginnen daarvoor weer opnieuw bij het Oude Testament.

Oude Testament
We beginnen bij het Oude Testament dat Hebreeuwse woord terug te zoeken, waar negatief over geschreven is. Als we die eenmaal hebben, dan kunnen we ook kijken of we de kenmerken ervan terug kunnen halen.

1 Erets,
Wereld, aarde, territorium, district, land, stuk grond

Dit Hebreeuwse woord geeft in de Online Bible al gelijk 2187 hits. Doorlopend komen we bij dit woord de betekenis van ‘aarde’ of ‘land’ tegen. Dat geeft op zich al aan dat het weinig verband houdt met ‘De Wereld’ in de betekenis van waar wij nou eigenlijk naar op zoek zijn.

We komen een enkele keer, zoals in de tijd van Noach toen de hele aarde vol geweldenarij was, een negatieve uitspraak over deze uitdrukking van de wereld tegen. Daar is het echter meer dat dit het land zelf overkomt. We kunnen er zeker niet iets negatiefs van die wereld zelf uit halen. Dit Hebreeuwse woord ‘Erets’ voor ‘land’ of ‘aarde’ valt dus al gelijk af als kandidaat voor onze les over de wereld.

2. Adamah,
Wereld, aarde, grond, land, territorium.

Dit Hebreeuwse woord komt een stuk minder vaak voor (211 maal). In de meeste gevallen wordt het weergegeven met ‘aardbodem’ of ‘land’. Evenals het vorig woord heeft dit woord voor ‘wereld’ een volkomen neutrale inhoud. Als Mozes wordt meegedeeld dat deze ‘adamah’ heilig is, komt dat omdat de Heer daar aanwezig is en niet om een kenmerk van deze wereld of grond aan te geven. Dit Hebreeuwse woord ‘Adamah’ voor ‘aardbodem’ of ‘land’ valt dus al eveneens af voor onze les over de wereld.

3. Tebel,
Wereld. Aardrijk

Dit Hebreeuwse woord komt slechts 36 maal voor in de Bijbel. Hier duidt het op de zeer letterlijk geschapen wereld, zoals wij die kennen. Niet het menselijk systeem dat wij erop hebben neergezet, maar de heel letterlijke wereld, zoals die door Yahweh op grondvesten is vastgezet zodat hij niet, zoals de wetenschap beweert, beweegt.
1 Samuel 2:8 De grondvesten van de aarde zijn van Yahweh; Hij heeft daarop de wereld gesteld.
1 Kronieken 16:30 Vast staat nu
de wereld, zodat zij niet wankelt.
Job 34:13 Wie heeft
de ganse wereld gegrondvest?
Psalm 93:2 Vast staat nu
de wereld, zij wankelt niet.
Psalm 96:10 Vast staat nu
de wereld, zodat zij niet wankelt;

Deze wereld kan onmogelijk die verfoeide wereld zijn, waar wij ons ver van moeten houden.
Spreuken 8:31 mij verheugend in de wereld van Zijn aardrijk,

In deze wereld van dit Hebreeuwse woord ‘Tebel’ vinden we dus de openbaring van Gods heerlijkheid terug. Volslagen absurd dus om hier het ‘christelijke’ negatieve denken over de wereld in te lezen. Ook dit Hebreeuwse woord valt dus alweer af voor onze les over de wereld.

4. Cheled,
Wereld, leeftijd, levensduur. Betekenis is: 'Vlug glijden'

Dit is het Hebreeuwse woord voor wereld dat in het Oude Testament het minst gebruikt wordt. Slechts vijf keer. Hier denkt menig Bijbeluitlegger echter een grond voor de negatieve inkleuring van het woord ‘wereld’ te hebben gevonden.
Psalm 17: 13-14 Sta op, Yahweh, treed hem tegemoet, doe hem bukken, red met Uw zwaard mijn leven van de goddeloze, met Uw hand, Yahweh, van de mannen, van de wereldse mannen, wier deel in dit leven is, en vul hun binnenste met wat Gij voor hen hebt weggelegd, zodat hun zonen er nog zat van zijn, die wat hun rest, aan hun kinderen nalaten.

Hier hebben we nu eindelijk eens echte ‘wereldse’ mannen. Je ziet a.h.w. de leraars opveren. Duik je in de diverse ‘christelijke’ commentaren over deze tekst, en met name deze uitdrukking (‘Werelds’) binnen deze tekst, wat valt dan op? Gelijk wordt er gesproken over mensen die niet alleen in de wereld leven, maar mensen die echt van de wereld zijn. Zij zouden de god van deze wereld (satan) vereren. Zo wordt het verschrikkelijke van deze mensen, en wat voor onze studie van groter belang is, zo wordt het verschrikkelijke van deze wereld opgeblazen.

Letterlijk gaat het hier over mannen van deze korte levensduur. Inderdaad staat er hier iets negatiefs over deze mannen in de tekst. Zij zijn uitsluitend gericht op de korte levensduur hier op aarde. Voor hen is dus alles wat je hier op aarde kunt genieten ook het belangrijkst. In deze tekst is het zelfs God Zelf die hen daarmee vult.

Er valt hier dus best wel iets te leren over de wereld. Onze aandacht mag boven dit tijdelijke uitgaan. We hebben een hogere roeping in Christus waar onze aandacht op gericht mag zijn. Dat is echter niet de les over het wereldse waar we naar op zoek waren. Het blijkt dat de manier waarop in de christenheid voor ‘de wereld’ gewaarschuwd wordt een onbekend gegeven in het Oude Testament is.

Nou ja! Zo ontdek je, tot je enorm grote verbazing, dat het hele Oude Testament puur neutraal over de wereld spreekt. Een negatief woord over werelds denken is daar dus ook helemaal niet te vinden. De gegevens over het werelds denken worden ons in dit Oude Testament dus ook totaal niet aangereikt. Willen we iets leren over het ABC van wereldgelijkvormigheid, dan hopen we dat dus wel in het Nieuwe Testament terug te vinden.

Nou, dit komt inderdaad in dat Nieuwe Testament. Houd je maar vast voor de volgende studies!!! Waarom? Omdat de uitkomst van wat werelds is totaal anders is als dat de goedgemeente, o nee, de ‘christelijke’ gemeente, verwacht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina //Volgende