U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bijbelse Woorden Voor Wereld

Ja, we hebben echt een waanzinnige chaos aan ideeën over werelds denken op ons ‘christelijk’ erf. Wat kunnen we elkaar toch goed veroordelen en verketteren, hè?
1 Corinthe 4: 3 Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door jullie of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet.

Tjonge, Paulus liet al die verkettering en veroordeling zomaar langs zijn kouwe kleren afglijden! Hij deed ook beslist niet mee aan al dat aanwijzen van wereldgelijkvormigheid bij anderen. Moet hij dan helemaal niks geweten hebben over werelds denken? Jazeker, en of hij dat wist. Hij had dat werelds denken voor Dummies keigoed onder de knie. Hij wist alles af van het ABC van werelds denken. Als we ons dus goed door hem laten onderwijzen komen wij er vast ook wel achter.

We gaan nu eerst samen stap voor stap ontdekken wat de Bijbel ons over de wereld en over werelds denken te zeggen heeft. We lopen het Oude Testament door, het Nieuwe Testament door, om zo uiteindelijk bij onze privéleraar in het ABC van werelds denken uit te komen: De apostel Paulus.

In deze tweede studie van de serie over ‘Werelds Denken Voor Dummies’ plaats ik nu eerst het overzicht van de Hebreeuwse kernwoorden voor het Oude Testament en de Griekse kernwoorden voor het Nieuwe Testament. In de volgende studies nemen we die woorden dan stapsgewijs door.

Oude Testament
Het Oude Testament kent vier verschillende woorden voor ‘Wereld’.

1 Erets,
Wereld, aarde, territorium, district, land, stuk grond

2. Adamah,
Wereld, aarde, grond, land, territorium.

3. Tebel,
Wereld. Aardrijk

4. Cheled,
Wereld, leeftijd, levensduur. Betekenis is: Vlug glijden

De vraag is welke van deze vier woorden hebben een negatieve lading en voor welke wordt er gewaarschuwd. Alleen bij die woorden gaan we verder op onderzoek om zijn kenmerken te ontdekken. Nu eerst het overzicht van het Nieuwe Testament.

Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament kent ook vier verschillende woorden voor ‘Wereld’.

1.Kosmos,
De ordelijke en harmonieuze wereld. Het geheel van de aardse dingen.
Het geeft het tegenovergestelde weer van wat de mens ‘chaos’ noemt, wat God nooit geschapen heeft.
Jesaja 45: 18 Zo zegt Yahweh, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben Yahweh en er is geen ander.
De wereld met haar georganiseerde bewoning is het Nieuw Testamentische begrip ‘kosmos’.

2. kosmikos,
Behorend tot deze wereld.

3. Aioon,
Wereld, tijdsperiode, eeuw
Het is het makkelijkst te vergelijken met de uitdrukking ‘De Gouden Eeuw’. We leven nu in de huidige ‘aioon’. Daar zijn er twee aan vooraf gegaan en hier zullen nog twee op volgen. Als het dus met ‘wereld’ vertaald is, moeten we ons altijd afvragen: Welke? De huidige, één van de twee vorige of één van de twee volgende.

4. Oikoumene,
Gehele bewoonde wereld

(In deze opsomming heb ik het Griekse woordje ‘ge’ overgeslagen. Dat woord heeft dan wel precies dezelfde inhoud als het eerste Hebreeuwse woord ‘Erets’ uit de opsomming van het Oude Testament. Het wordt echter terecht nergens vertaald met ‘wereld’. Dat is de reden om het uit deze opsomming weg te laten.)

Ook hier in het Nieuwe Testament geldt de vraag welke van deze vier woorden een negatieve lading hebben en voor welke er dus gewaarschuwd wordt. Omdat de gigantische chaos van de ‘christelijke’ kijk op wereldgelijkvormigheid vrijwel uitsluitend gehanteerd wordt om elkaar moralistisch, normatief te be- en veroordelen, zullen we bij al deze woorden op zoek moeten naar het positieve en negatieve licht waarin zo’n kernwoord geplaatst wordt.

Is dat moralistische, normatieve dan zo kenmerkend 'de wereld''? We zullen het ontdekken door het Bijbels gebruik van deze woorden. Uiteindelijk doet onze privéleraar Paulus dan ook nog aardig wat boekjes open over ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende