U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade: Werelds Denken Van De Komende Aioon

Ik hoop dat iedereen echt goed begrijpt dat ik hier geen anarchistisch geschrift heb neergepend. De wereld heeft structuur nodig. Zolang alles nog niet nieuw geworden is, zolang zal deze wereld ook voor chaos behoed worden door de keuze die Adam en Eva maakten voor de boom van de kennis van goed en kwaad. Die structuur doortrekt de hele wereld en voorkomt voorlopig chaos. Wanneer echter de grootste chaos de wereld zal treffen zal de Dag des Heren aanbreken, waarbij deze eerste beginselen in vuur zullen wegsmelten.

2 Petrus 3:12 De dag van God, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de eerste beginselen in vuur zullen wegsmelten.
Gaat het hier dan niet over de atomen, de kleinste deeltjes van de materie? Nergens, in Galaten, Colosse, maar ook in Hebreeën, wordt er materie bedoeld met de eerste beginselen.
Hebreeën 6: 1 Laten wij daarom de eerste beginselen aangaande Christus laten rusten.

Nergens spreekt de Bijbel over de totale vernietiging van de materiële wereld.
Jesaja 65:17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden,
2 Petrus 3:13 Wij verwachten naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar Petrus in deze brief naar uitziet, is niet het Griekse ‘Neos’, dat gloednieuw of pas verwekt betekent. Het is het Griekse ‘Kainos’, dat van een nieuwe soort, een nieuwe vorm, betekent. Twee totaal verschillende Griekse woorden, waarbij Petrus kiest voor de tweede soort: ‘kainos’.

De hele structuur, de hele opbouw van die wereld, het hele denken van die wereld, het zal allemaal nieuw zijn. Die eerste beginselen van de wereld, waar we nu nog aldoor mee van doen hebben, zullen dan met vuur zijn vergaan. Er geldt daar een volkomen nieuwe manier van denken. De boom van de kennis van goed en kwaad (ethiek) is dan definitief ingewisseld voor de Boom des Levens (Christus). Genade zal dan de structuur van de wereld zijn.

Jesaja 16:5 Dan zal in genade een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen Eén, die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen.
Jesaja 63:7 Ik zal de genade van Yahweh vermelden, de roemrijke daden van Yahweh, naar alles wat Yahweh ons heeft gedaan en naar de grote goedheid jegens het huis van Israel, welke Hij het betoond heeft naar Zijn barmhartigheid en naar Zijn grote genade.
Jeremia 33:11 Looft Yahweh Zebaoth, want Yahweh is goed, want zijn genade is tot in de aioon!
Ons leven nu is al nieuw in Christus. Dat opstandingsleven is voor ons nu al een wezenlijk feit. Vandaar dat genade nu ons leven bepaalt.

Heel veel mensen kijken uit naar de komst van de Heer omdat dan echt alles nieuw zal zijn. Wow, God zal uiteindelijk alles in allen zijn! Daar verlangen we best allemaal naar. Hoe zullen we in die tijd het denken van de hele wereld omschrijven? Genade zal dan het kenmerk van werelds denken zijn. Nu is nog presteren werelds denken. Dan zal Gods genade het denken van de wereld zijn. Dat is dan voldongen een feit! Wow! Inderdaad iets om naar uit te zien.

Jesaja 54:8 Met genade van de aioon ontferm Ik Mij over jullie, zegt jullie Losser, Yahweh.
Jeremia 31:2 Zo zegt Yahweh: Het volk van hen die ontkomen zijn aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israel, op weg naar zijn rust.
Joël 2:13 Genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van genade
, berouw hebbende over het onheil.
Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest van genade.
Openbaring 22:21 De genade van de Here Jezus is met allen.

Dat feit is nu dus al realiteit in jouw en mijn persoonlijk leven. Jouw denken is genade! Jouw leven is Christus! Er is nu in jouw en mijn leven geen enkel presteren meer voor God bij. Dat hoort namelijk bij het oude van de wereld, waar wij aan afgestorven zijn. Zo volmaakt als dat dit straks voor de hele wereld zal zijn, zo volmaakt is dat nu al voor jou.

Natuurlijk hopen we op een spoedige wederkomst van de Heer. Maar als dat is omdat je uit ziet naar die genade, uit ziet naar die volheid in Christus omdat je dat nu nog niet ervaart, dan kan die wederkomst van Christus wel eens een behoorlijke domper worden. Voller dan vol, wat je nu reeds in Christus bezit zal het namelijk nooit worden. Jouw leven is Christus. Geniet daarvan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina