U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wij Zijn Dood Voor Werelds Denken

In de vorige studie nam onze privéleraar, Paulus, ons mee in zijn brief aan Galaten naar de eerste beginselen van de wereld. Hij ontvouwde dit ABC in werelds denken als iets wat de Joden hadden teruggevonden in hun door God gegeven wet, maar wat de heidenen precies eender in hun regels en voorschriften van de puurste soort afgodendienst hadden teruggevonden. Bij werelds denken draait het er dus niet om of de juiste god wordt benaderd. Bij werelds denken draait het om de vraag hoe dit plaatsvindt.

Israel had de beloften van God bij hun huwelijksverbond opgevat als strakke voorschriften om zelf na te volgen. Ze hadden er een indeling voor hun eigen normering van goed en kwaad in terug gevonden. Precies eender hadden de heidenen dit gedaan bij hun afgodendienst. De ethische normen en waarden hadden de plaats van Gods soevereiniteit ingenomen. De mogelijkheid van Gods genade om te werken was uit die godsdienst weggehaald en de eigen inspanning voor god (bij de heidenen), of voor God (bij de Joden) had hen allen op het gelijke nivo van de eerste beginselen van de wereld geplaatst.

Paulus neemt ons nu mee op onze volgende stap in die eerste beginselen. In Colosse wordt de Gemeente, het Lichaam van Christus, in zijn perfecte staat in Christus in de hemelse gezien. Ook wij, als gelovigen die daar deel van uitmaken, krijgen de waarschuwing voor deze eerste beginselen van de wereld.
Colosse 2: 6-10 Nu jullie Christus Jezus, de Here, hebben aanvaard, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand jullie meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk; en jullie hebben de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Alles wie en wat we zijn, we zijn het in de opgestane en verheerlijkte Heer Christus Jezus. Dat leven in de hemelse is voor ons de werkelijkheid. Zijn genade die nu werkt is voor ons de realiteit. Maar er komen filosofieën en leeg bedrog onder de gelovigen. Die komen met hun normen en waarden, hun regels. Zij willen ons weer terughalen naar die eerste wereldse beginselen. Let er op, dat je niet meegesleept wordt.

De tweede keer dat Paulus het in Colosse heeft over deze wereldse beginselen zijn ze nog scherper en duidelijker.
Colosse 2: 20-23 Aangezien jullie met Christus gestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.

Onze privéleraar Paulus waarschuwt ons ervoor dat we ons niet moeten laten gijzelen door leraren die met hun menselijke filosofieën en leeg bedrog komen aanzetten. Er zijn twee zaken waar die lijn van denken mee in overeenstemming is. Het eerste is de menselijke traditie. Het tweede punt is: de beginselen van de wereld. Er is één zaak waar die lijn van denken totaal niet mee in overeenstemming is. Dat is namelijk Christus, onze opgestane Heer die ons leven is.

Wij zijn samen met Christus gestorven en samen met Hem opgewekt. Hij is nu ons leven. We mogen uit genade leven. Ben je nog steeds niet doordrongen van wat het ABC van wereldse beginselen nu eigenlijk is dan wijst Paulus hier ondubbelzinnig concreet de kenmerken van deze wereldse beginselen aan. Voorschriften dat je bepaalde dingen niet mag eten, niet mag proeven, ja zelfs niet mag aanraken.

Nu zijn er ook inderdaad leraren die ons weer willen gevangen zetten in hun leer. Ze komen ook nog aanzetten met het grote gevaar van wereldgelijkvormigheid. ‘Pas op’, zeggen zij, ‘als jij je daar mee bezig houdt dan begeef jij je in de wereld en dat mag niet’. Ze komen met hun ‘raak niet, smaak niet en roer niet aan’ leer. Juist die leer noemt Paulus ‘de eerste beginselen van de wereld’.

Waar die leraren voor waarschuwen als wereldgelijkvormigheid heeft dus totaal niks met werelds denken te maken. Juist de manier van denken die deze leraren drijft om zo te waarschuwen wijst onze privéleraar in het ‘Werelds Denken Voor Dummies’ radicaal aan als kenmerkend werelds denken. Hij noemt het de eerste beginselen van de wereld omdat sinds de keuze van de mens voor de boom van de kennis van goed en kwaad deze normering de basis van het denken in de wereld is geworden.

Dit is inderdaad godsdienst, maar wel eigendunkelijke godsdienst. Het heeft zelfs een houding van nederigheid. Het is zelfs zo nederig dat het er trots op is zo nederig te zijn. Het kenmerk van godsdienst.

Wij zijn daar met Christus aan afgestorven. Bij iemand die echt in werkelijkheid dood is voor de eerste beginselen van de wereld, kunnen die wereldse beginselen wel hun best doen. Zo’n lijk reageert er niet op, simpel omdat het dood is. We laten die wereldse beginselen dus ook gewoon niet toe in ons leven. Het is de genade van God die deze wereldse begeerte verzaakt. Het volle licht van Gods genade schijnt en de wereldse begeerten vluchten. In de praktijk voedt diezelfde genade ons op om er ook van te genieten.

Ik hoop dat je een beetje mee kon gaan in de lijn die we hier hebben neergezet. Misschien zijn we dan toch niet meer zulke erge Dummies. Wil je nog een verder uitgebreid onderzoek van dit hele punt van de eerste beginselen, dan verwijs ik graag naar mijn studies over Ethiek. Hieronder staan alle links voor die serie:
1. Wat Is Kennis?
2. Kennis Van Goed En Kwaad
3. Ethiek & God
4. Ethiek In Mensenhanden
5. Christus, Gods Antwoord Op Ethiek
6. Christus, De Enige Praktijk
7. Praktische Nabespreking

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende