U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wereldse Beginselen In De Evangelische Wereld

We stappen nu definitief het ‘Werelds Denken Voor Dummies’ binnen, het ABC van de eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4:3 Wij bleven, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4:8-10 In de tijd, dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie thans terugkeren tot
die zwakke en armelijke eerste beginselen, waaraan jullie je weer van begin af aan dienstbaar willen maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar.
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met
de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je dan, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Ik kan heel ingewikkeld doen over het Griekse woord ‘stocheion’, dat Paulus hier voortdurend in al deze Bijbelteksten gebruikt voor ‘De Eerste Beginselen’. De hierboven staande omschrijving zou er dan telkens precies eender uitkomen. God geeft ons hier de beginlessen tot het hele verstaan van de structuur, de opbouw en het denken van de wereld.

Vanaf het moment dat een mens in deze wereld geboren wordt, ligt dit ABC van het werelds denken al vast in zijn DNA. Zij vormt het referentiekader voor elk denkend mens op aarde. Al onze vroegste ervaringen, ondervindingen en lessen zijn hieruit opgebouwd. Het vormt de basis van de opvoeding van de kleinste kinderen via de heropvoeding van lastige pubers in trainingskampen tot vastgelopen gedetineerden in opvoedingsgestichten. Het ABC van de wereld!

Hoe is de wereld dan wel opgebouwd? Hoe wordt er gezorgd dat alles en iedereen in deze wereld zich gedraagt? Men houdt alles en iedereen binnen de teugels door duidelijk te stellen wat er van alles en iedereen verwacht wordt en wat alles en iedereen beslist niet kan maken. Dat zijn onze normen en waarden. Dat is ons besef van goed en kwaad en ons van daaruit handelen.

Adam en Eva hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten en, mensenmina, wat een gigantisch groots inzicht heeft de mens zich daarmee verworven! Nu zagen ze wat ze goed voor hun God konden doen. Nu konden ze het kwaad ontdekken in hun handelingen en het gelijk be-, en wat nog grootser is, veroordelen. Wat leverde dat op in hun relatie tot God? Dat betekende dat ze zo hard mogelijk wegrenden en zich verstopten voor God!

Deze geknakte relatie met God is het kenmerk van godsdienstig gedrag geworden. Je beoordeelt jezelf en kijkt of dat er wel voor God mee door kan, oftewel of het goed is, en je verschuilt jezelf zo snel mogelijk weer in een nog grotere prestatie voor God. Voortdurend is daar het aan God bewijzen dat jouw dienst toch wel acceptabel is.

Het bij jezelf beoordelen van goed en kwaad lijkt uitermate nederig: ‘Ach, wat dom van me, Heer! Ik ben ook helemaal niet goed in dit soort dingen, Heer! Ach ja Heer, U weet het, voor U is niks verborgen, die gedachten van mij zijn ook zo oerstom! Sorry Heer, ik zal het waarschijnlijk wel nooit leren!’

Die kennis van goed en kwaad levert niet alleen zulke vreemde discussies met de Heer op. Ook onderling zijn dit soort wereldse, vrome gesprekken niet van de lucht. Natuurlijk hoopt men dan dat de ander het min spreken over jezelf verzacht met woorden als: ‘Ach, zo raar of dom ben je nou ook weer niet! Volgens mij kan je het best wel. Het valt allemaal best wel mee!’ Misschien krijg je zelfs wel een complimentje omdat je zo open durft te zijn.

Die ‘Stocheion’ van de wereld, oftewel die eerste beginselen vormen a.h.w. de loop van deze wereld. Het is de basisstructuur van waaruit de wereld is opgebouwd. Omdat we zulke Dummies zijn wat de wereld betreft, gelooft vrijwel de hele christenheid dat die wereld bij de deur van de Evangelische-, Baptisten-, Bijbel-, Pinkster-, Hervormde-, Levende Steen- of Gereformeerde Gemeente halt houdt. Ik kan je een gegarandeerd ‘Nee!’ verkopen. Dit denken heeft de hele mensheid, en daarmee ook de ‘christenheid’ doortrokken!

De basisstructuur van de wereld ligt vast in het opleidingssysteem van de wereld, in het financiële circuit van de wereld, in de overheden van deze wereld, in de sociale systemen van de wereld en ook in de godsdienstige systemen van deze wereld, waar jouw Gemeente dus ook toe behoort.

In de Bijbel staat het werelds denken voortdurend pal tegenover het Bijbels denken. Vandaar ook de overduidelijke uitspraken van Paulus:
Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

Toen we tot geloof kwamen en nieuwe schepselen werden is er iets grandioos met ons gebeurd. Ons denken is vernieuwd. Eerst konden we niet anders dan volgens het ABC van de wereld denken. Nu hebben we een nieuw denken. Dat richt ons op de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel als ons leven.

Iets wat ook totaal veranderd is, is de bron waar we nu uit leven. Dat is niet langer het denken van de wereld. Het is dus niet meer het uitvogelen van wat goed of wat fout is. Eerst waren het regels en ge- en verboden, die ons opvoeden. Nu is het de genade van God. Dat is de enige mogelijkheid om echt de wereldse begeerte te verzaken. Bij het uitzoeken wat goed of fout is komen we juist telkens midden in die kenmerkende eerste beginselen van de wereld uit. Het zijn juist de keurige vrome godsdienstige regels van normen en waarden die de allereerste beginselen van de wereld vormen.

Het wordt tijd om in onze volgende les onze privéleraar Paulus uitgebreid aan het woord te laten om meer zicht te krijgen op dat bijzondere Griekse woordje ‘Stocheion’, dat ons inzicht geeft in dat ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende