U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Oecumene & Wereldgelijkvormigheid

We zijn nu aanbeland bij het allerlaatste Griekse woord uit het Nieuwe Testament om door te nemen.
4. Oikoumene,
Gehele bewoonde wereld

Met de 14 diverse Bijbelteksten waar dit Griekse woord voorkomt, komen we nergens een positieve of negatieve beoordeling van deze wereld tegen. Hier valt dus feitelijk helemaal niks uit te concluderen. Toch is het grappig dat juist dit één van de meest bekende Griekse uitdrukkingen is geworden, die binnen de evangelische wereld een behoorlijke negatieve klank heeft gekregen. Zo wordt de oecumene van de kerken op grond van dit Griekse woord als zeer ernstig en gevaarlijk beschouwd. Als reactie op de oprichting van deze Wereldraad van Kerken in 1948 hebben sommige orthodoxe kerken zich verzameld in een soort tegenraad, het ICCC.

Menig evangelisch christen gelooft op grond van deze vreemde Griekse tenaamstelling van de Wereldraad van Kerken dat de antichrist hier wel uit moet voortkomen. Zo ernstig wordt tegen deze Griekse uitdrukking ‘Oikoumene’ aangekeken. De Bijbel geeft dit woord echter een neutrale lading. Ik zou het daar ook maar gewoon bij laten.

(Even tussen haakjes: Sta ik positief tegenover de Wereldraad van Kerken of de Oecumene? Ik sta er neutraal tegenover. Als zij zo graag zo’n wereldbolwerk van kerkjes willen spelen, moeten ze dat vooral doen. Het is de onzin van een zogenaamde gezaghebbende kerk, maar dan in het groot. Wereldwijd. Let wel: Zo’n tegenraad is natuurlijk precies hetzelfde.

De gemeente is het Lichaam van Christus en dat Lichaam is in de huidige huishouding van God niet uiterlijk in deze wereld. Willen gelovigen toch graag samenkomen, dan kan dat op allerlei manieren maar dan heeft dat niks met Kerk of gemeente zijn te maken. Er valt zeker geen kerkelijk gezag aan te verlenen. Vandaar dat ik het Bijbels gezien onzin noem.

Zo’n wereldlijk overkoepelend orgaan heeft Bijbels gezien echter geen positieve of negatieve lading. Haar tegenhanger, ICCC, natuurlijk idem dito. Vandaar dat ik daar neutraal tegenaan kijk. Dat even tussen haakjes.)

We zijn nu de hele Bijbel doorgelopen. Indien je een bevestiging verwacht had voor de zo scheutig rondgestrooide veroordelingen van wereldgelijkvormigheid binnen de christenheid, dan kan ik me voorstellen dat het resultaat een behoorlijke tegenvaller is. Er is Bijbels blijkbaar niet eens zoveel reden om elkaar als gelovigen te verketteren. Valt dat even tegen!

Bij de behandeling van het Griekse woord ‘aioon’ zijn we wel het bij veel christenen favoriete tekstgedeelte tegengekomen.
Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
Die wereldgelijkvormigheid bleek echter alles te maken te hebben met de eerste beginselen van de wereld, het ABC van werelds denken, oftewel ‘Werelds Denken Voor Dummies’. Tegenover het denken dat je voor goed en tegen kwaad moet kiezen, zoals dat sinds het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad gebeurt, staat het simpel veranderd worden door het totale nieuwe denken, dat we ontvangen hebben.

Het wordt nu zo langzamerhand wel hoog tijd om nu eindelijk eens wat basisinzicht te krijgen in dat denken van de wereld. We gaan daarom terug naar die teksten die we al tegenkwamen toen we het Griekse woord ‘Kosmos’ onder de loep namen.
Galaten 4:3 Wij bleven, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan
de eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4:8-10 In de tijd, dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie thans terugkeren tot
die zwakke en armelijke eerste beginselen, waaraan jullie je weer van begin af aan dienstbaar willen maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar.
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met
de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je dan, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Iemand die grandioos piano speelt, heeft ooit als klein kind een boekje gekregen en daar stonden de eerste beginselen van het pianospel in. Doordat hij stap voor stap zich die eerste beginselen heeft eigen gemaakt, daardoor is niets aan het pianospel hem nu meer vreemd.

God heeft ons Paulus als onze privéleraar toegewezen. Hij leert ons niet de eerste beginselen van pianospel. Hij leert ons iets waar we, gezien de gigantische verwarring in het christendom, tot nu toe nog totaal geen kaas van gegeten hebben. Hij leert ons de eerste beginselen van de wereld.

Met die eerste beginselen van de wereld worden ons dus de eerste stappen in het wijdt geschakeerde geheel van de wereld getoond. Alle elementen van de immens grote georganiseerde wereld worden ons getoond, stapje voor stapje. De grondbeginselen van hoe de wereld denkt, handelt en reageert worden stuk voor stuk voor ons neergelegd. Wij beginnen hier dus met het ABC van het hele ingewikkelde alfabet van deze wereld.
Voor een Knipoogje over dit onderwerp click hier
Voor nog zo'n Knipoogje click hier

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende