U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onze Dienst: Het Levende Offer

Romeinen 12: 1-3 Ik roep jullie op, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is jullie logische eredienst. Wordt niet gelijkvormig aan deze aioon, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je zult erkennen wat de wil van God is, wat goed is, wat welgevallig is en wat volkomen is. Want dwars door de genade, die mij geschonken is, zeg ik aan een ieder onder jullie: koester geen gedachten, hoger dan je voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, in overeenstemming met de maat van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Jazeker, ik heb de beruchte tekst nu maar weer in zijn normale verband geplaatst. Ineens is die dan niet zo berucht meer. Het onderwerp van dit hele hoofdstuk is:
* Jouw offer aan God,
* Hoe dat offer niet naar Gods gedachten is (gelijkvormig aan deze aioon)
* Hoe dat offer wel naar Gods gedachten is (veranderen door jouw vernieuwde denken)
* Opnieuw hoe dat offer niet naar Gods gedachten is (gedachten, hoger dan je voegen),
* Opnieuw hoe dat offer wel naar Gods gedachten is (in overeenstemming met de maat van het door God geschonken geloof).
In mijn uitleg blijf ik nu uitsluitend bij de eerste twee verzen.

Heleboel mensen willen God dienen en gaan dus maar gelijk stevig van start. Ik ga er echt wel vanuit dat dit in volle oprechtheid gebeurt
Spreuken 19:2 Zonder verstand deugt zelfs ijver niet,
Romeinen 10:2 Ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand.
Galaten 4:17 Zij zijn vol ijver voor jullie, maar niet op de juiste wijze,
God heeft echter Zijn eigen wegen tot dienst. Die staan hier, in Romeinen 12: 1-3, overduidelijk opgetekend.

Het volk Israel kende vele offers, maar dat waren allemaal stuk voor stuk dode offers. Eerst werd het dier geslacht om daarna geofferd te worden. Wij mogen ons levend lichaam ter beschikking stellen aan God. Dat noemt Paulus een redelijke, oftewel een logische dienst.

Jezelf overgeven in de handen van God is redelijk, oftewel logisch. Hier is het nieuwe denken, waar Paulus in het tweede vers over schrijft, aan het werk. Het onveranderde denken zou deze handeling verre van redelijk of logisch hebben gevonden. Ons denken is echter vernieuwd en daarmee ook onze logica. Onze nieuwe logica is nu uitsluitend gebaseerd op de feiten, zoals God ze heeft opgetekend in de Bijbel.
1 Corinthe 2:16 Wie kent het denken van de Here, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben het denken van Christus.

Als we ons dan afvragen hoe deze logische dienst eruit ziet, dan begint Paulus met aan te geven hoe het er in elk geval niet uitziet.
Romeinen 12: 2 Wordt niet gelijkvormig aan deze aioon,
De volkomen verdraaide voorstelling van wereldgelijkvormigheid hebben we nu wel helemaal uitgekauwd. Daar gaan we dus niet meer op in. Bovendien wordt er dan volkomen aan voorbij gegaan dat Paulus hier schrijft over een dienst aan God.

Het is een tamelijk uniek woord dat Paulus hier gebruikt voor ´gelijkvormig´. Een verwant Grieks woord komen we op twee Bijbelplaatsen tegen±
1 Corinthe 7:36 Vindt nu iemand, dat hij ten opzichte van zijn jongedochter niet betamelijk handelt,
1 Corinthe 13:5 Zij
[de liefde] kwetst niemands gevoel,
In beide gevallen gaat het totaal niet om een materiële zaak of voorwerp, waar je, naar traditioneel begrip, het etiket ‘werelds’ of ‘niet werelds’ op zou kunnen plakken. Het gaat om een prettige of onaangename handeling.

Hoe zou je God kunnen dienen met je lichaam? In een vorm, een manier van handelen, die overeenkomt met deze aioon, met dit tijdperk. In dit tijdperk geldt dat ieder een keuze maakt tussen goed en kwaad: De eerste beginselen van de wereld. Het ABC van het werelds denken zou je dus kunnen toepassen op jouw manier van God dienen. Dat is dan ook precies wat je tegenkomt in het gros van de ‘christenheid’. Alleen wordt die wijze van dienst aan God door Paulus hier onomwonden afgeraden.

Romeinen 12: 2 Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken,
Dat is de manier waarop Paulus onze dienst van God aanbeveelt. Het uitgangspunt is ons totaal vernieuwde denken. Jij en ik, wij hebben het denken van Christus! Dat denken verandert ons. Dat was zo onder Gods huishouden van het Nieuwe Verbond, hier in Romeinen. Dat is ook zo onder Gods huishouding van het Lichaam van Christus, waar jij en ik toe behoren.
Efeze 4:23 dat jullie verjongd worden door de geest van je denken,

Dat denken van Christus heeft een krachtige uitwerking. Dat leert ons dat we met Christus gestorven zijn. Dat leert ons dat we met Christus zijn opgewekt. Dat leert ons dat Christus nu ons leven is. Dat leert ons dat, voor zover we nu nog in het vlees leven, we leven rustend in het geloof van Christus. Dat leert ons leven uit genade.

Hoe dit uitpakt zien we enigszins in die Bijbelteksten waar hetzelfde Griekse werkwoord, dat hier met ‘hervormd’ vertaald is, gebruikt wordt.
Mattheus 17:2 Zijn [Christus] gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zon en Zijn klederen werden wit als het licht.
Markus 9:2 Zijn gedaante
veranderde voor hun ogen,
2 Corinthe 3:18 wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen,
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Wat een grandioze impact heeft zo’n verandering! Dat is wat het denken van Christus uitwerkt. In jouw dienst openbaart dit wat dankzij Gods genade er allang in zat. Het denken van Christus wil die overstromende rijkdom van genade dwars door jou heen openbaren. Dat is jouw logische dienst.

Zelf proberen voor God zo hard mogelijk je in te zetten om zodoende een aangename dienst voor God te bewerken, dat is een offer van de aarde, zoals Kaïn die bracht. Dat is handelen naar de eerste beginselen van de wereld. Dit is wat hier genoemd wordt: Gelijkvormig aan deze aioon. Zo zijn we weer een stapje verder gekomen in ons ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

Hieronder nog 2 stukjes van mijn hand over ditzelfde onderwerp:
Gods Plezier
Genade Revolutie
En nu nog een artikeltje van Machtelts hand:
Een Christen Heeft Een Nieuw Denken

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende