U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Moralistisch Verhaaltje: De Muizenval

Romeinen 12: 2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,

Wereldgelijkvormigheid is een vloek die binnen de christenheid aan de lopende band van de preekstoel wordt uitgekotst. Ik weet dat sommige gelovigen mijn wijze van spreken te confronterend en daardoor te kwetsend vindt. Meestal zijn dat ook precies diegenen die deze verkondiging van angst en vrees over de diverse gemeenten uitstorten.

Ik heb nu ‘deze wereld’ zo vertaald gelaten, zoals het ten onrechte in de NBG en meerdere vertalingen is overgezet. Het gaat hier echter om de aioon waar wij momenteel in leven. Kan een tijdsperiode een vorm hebben? Ja, wel degelijk. Dan gaat het echter niet om de uiterlijke vorm van andere zaken. Het gaat om het kenmerk van deze aioon. Het kenmerk van de eerste aioon was de soevereiniteit van God. Het kenmerk van de laatste aioon zal zonder meer genade zijn (aan het eind van deze serie komt die toekomstverwachting aan de orde). De letterlijke uitdrukking ‘aioon’ past echter niet zo lekker in de angst en vrees prediking. Nee, ‘wereld’ (en dan in zijn negatieve betekenis) is veel bruikbaarder voor dat doel.

Ik heb nu heel bewust de tekst geïsoleerd van hetgeen eraan vooraf gaat:
Romeinen 12: 1 Ik roep jullie op, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is jullie logische eredienst.
De waarschuwing voor wereldgelijkvormigheid in het tweede vers is dus een uitwerking van deze oproep tot het levende offer. Dat verband wordt liever niet gelegd door de angst en vrees predikers. Geïsoleerd is het veel bruikbaarder voor hun doel.

Ik heb nu ook heel bewust de tekst geïsoleerd van hetgeen erop volgt:
Romeinen 12: 2 Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je zult erkennen wat de wil van God is, wat goed is, wat welgevallig is en wat volkomen is.
Die eerste schijnbare mogelijkheid voor zo’n levend offer aan de Heer is dus die wereldgelijkvormigheid. De tweede mogelijkheid, die Paulus hier duidelijk aanbeveelt, is dit laten doorwerken van dat vernieuwde denken. Dat verband wordt zeker niet graag gelegd omdat er dan niks overblijft voor de angst en vrees prediking. Geïsoleerd is deze uitspraak veel bruikbaarder voor dat doel.

In de allereerste studie van het ‘Werelds Denken Voor Dummies’ ben ik al uitgebreid ingegaan op de diverse onbijbelse toepassingen van deze tekst die deze angst en vreespredikers hanteren om de gelovigen gevangen te houden. Dat ga ik hier niet nog eens herhalen. Een waarschuwend verhaaltje, dat men daarbij denkt te kunnen gebruiken, is echter tekenend. Het verhaaltje van de muizenval.

“Op zekere dag besloot een boerenmuis zijn veilig plekje in de schuur te verlaten om zijn geluk op wat voedsel in het huis te gaan beproeven. Hij was de drempel van het huis nog niet over of hij stond oog in oog met een muizenval. Balen!!!

Behoorlijk geschrokken rende hij het huis weer uit. Snel terug naar de veilige schuur! Hij had zich nu ernstig voorgenomen om echt iedereen te waarschuwen voor het grote gevaar van een val in dat huis.

Hij rende als eerste naar de kip. ‘Er is een muizenval in het huis! Er is een muizenval in het huis! Daar moet je echt niet naartoe gaan!’ De kip keek verbaasd op en zei: ‘Ik ben veel te groot voor zo’n muizenvalletje! Trouwens, ik ben helemaal niet van plan om naar dat huis te gaan. Waarom zou ik? Ik heb het echt veel te druk met op mijn eieren te zitten om me ook nog eens bezig te houden met dit soort onzin!’

De kleine muis rende door naar het varken en riep in alle staten: ‘Er is een muizenval in dat huis! Daar moet je beslist niet naar toe!’ Het varken keek op en zei: ‘Ach joh, ik ben net zo lekker bezig me rond te wentelen in de modder! Moet je eens kijken wat een heerlijke spoeling ik nu weer te eten heb! Denk je nou echt dat ik nog tijd over heb om ook nog naar dat huis te gaan? Ik heb alles wat mijn hartje begeert in mijn stalletje, hier in de schuur. Trouwens, denk je niet dat ik ietsje te groot zou zijn voor dat muizenvalletje?’

De kleine muis had geen tijd om zijn afwijzing aan te horen en rende door naar de koe. Maar ook die koe leek niet echt geïnteresseerd in de enge boodschap van voorganger Muis. Terneergeslagen trok het muisje zich uiteindelijk terug. Niemand leek zich echt zorgen te maken over die muizenval in het huis.

Een week laten kreeg de vrouw van de boer plotseling zware griep. De boer is toen met haar naar de dokter gegaan en toen ze ’s middags thuiskwamen heeft de boer gelijk de kip geslacht om er kippensoep van te trekken voor zijn vrouw.

Naarmate de week vorderde werd ze helaas niet beter. De boer moest door met zijn werk en dus organiseerde hij meerdere mensen die bij zijn vrouw konden waken. Hij moest het varken slachten om al die mensen te eten te geven.

Uiteindelijk stierf de vrouw van de boer. Heleboel mensen kwamen naar de begrafenis om de boer te ondersteunen en het verdriet te delen. Dit koste de koe de kop. Hij werd geslacht en alle gasten konden daardoor ’s avonds mee-eten.

Tot zover (zonder moraal) vind ik dit verhaaltje wel grappig. Het is echter bedoeld om een moraal mee te geven. Het is de moraal van onze uitgangstekst, maar dan zoals de moralist die verstaat.
Romeinen 12: 2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,

Predikers kunnen moord en brand schreeuwen (de muis), maar iedereen gaat maar door alsof er geen gevaar dreigt. Men gaat maar vrolijk door met het leven en de waarschuwingen van de muis (predikers) heeft men naar de achtergrond geduwd. Men wil het niet horen want dan zou men iets op moeten geven waar men nou juist zo aan verknocht is (de wereld). Als men niet de wereld afzweert en begint met een goed, net leven dan komt het oordeel van de dood er echter onherroepelijk aan!

De moraal van het verhaaltje van het moord en brand schreeuwend muisje, oftewel de hel en verdoemenis predikende voorgangers, tekent dat de betekenis van Romeinen 12: 2? Nee, gek genoeg is dit soort verkondiging nou juist kenmerkend wereldgelijkvormig. Dat zal blijken in de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende