U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Tegenwoordige Boze Aioon

Om nu verder op zoek te gaan naar het ‘Werelds Denken Voor Dummies’ pakken we de draad weer op bij het derde Griekse woord, dat in onze vertalingen weergegeven is met wereld.

3. Aioon,
Wereld, tijdsperiode, eeuw

Dit is weer zo’n Grieks woord dat behoorlijk vaak (101 maal) in het Nieuwe Testament voorkomt. Ik zei al dat het feitelijk wijst op een tijdsperiode, zoals wij dat kennen uit de Gouden Eeuw. Dat heet dan wel een eeuw, maar het heeft niet zozeer met een keurige 100 jaar te maken, als wel een historisch tijdperk.

In de diverse vertalingen blijkt wel dat men hier totaal geen zicht op had. Dit Griekse woord wordt dan ook met van alles en nog wat vertaald. De vertaling ‘wereld’ slaat letterlijk gezien eigenlijk nergens op. Evenmin trouwens de vertaling ‘eeuwigheid’. Verwarring is hierdoor dus ook alom ontstaan.

Wij zijn echter op zoek naar positieve of negatieve omschrijvingen van de wereld binnen deze vertalingen. Komen we dat in deze grote hoeveelheid teksten dan ook tegen? Jazeker!

Eerst de negatieve:
A/ De zorg van de wereld
Mattheus 13:22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.
Markus 4:19
De zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.

B/ Wereldgelijkvormigheid
Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,

C/ Satan, god van deze wereld
2 Corinthe 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god van deze wereld met blindheid heeft geslagen,

D/ De boze wereld
Galaten 1:4 Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,

E/ Liefde voor de wereld
2 Timotheus 4:10 Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten.

Nu de positieve:
A/ Christus, Schepper van de wereld (aionen)
Hebreeën 1:2 Christus, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.
Hebreeën 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat
de wereld door het woord van God tot stand gebracht is,

Nogmaals, ondanks dat de vertalers hier over de wereld spreken heeft het woord niks met de georganiseerde structuur van de wereld te maken, evenmin als dat het zou wijzen op de mensenwereld. Het wijst op de tijdperken of op ons eigen huidig tijdperk.

Christus is de Schepper van alle tijdperken. Er is dus niks mis met het tijdperk op zich. Het huidige tijdperk is echter een boos tijdperk omdat satan nu functioneert als god van dit tijdperk. Laten we wel beseffen dat Christus Koning is over alle tijdperken en Hij dus nog altijd de allerhoogste macht bezit.

Aan Demas worden allerlei ernstige zonden toegeschreven binnen de uitleggingen van 2 Timotheus 4: 10. Hij had echter heel eenvoudig de huidige aioon, het huidige tijdperk, lief gekregen. Dat staat gewoon tegenover al diegenen die de verschijning van de Heer (de toekomende aioon) liefhadden.
2 Timotheus 4: 8 allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Het verschil tussen deze twee teksten is dus (Demas) het zien wat voor ogen is en (de anderen) het zien wat boven is.
Colosse 3:1-2 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Het gaat er hier dus om dat we onze aandacht niet op onszelf richten, of op het moment, maar onze aandacht richten op Christus, ons Leven. Demas ging inderdaad de mist in, zoals overigens het gros van christenheid, door de aandacht op zichzelf te richten. Dat begon bij het ABC van werelds denken. Maar die link bewaren we voor de volgende twee studies.

Bij de zorg voor het huidige tijdperk kunnen we gelijk weer aan precies die liefde van Demas voor de tegenwoordige aioon denken. We kunnen ons huidige bestaan als een zware opdracht voor onszelf opvatten, of we kunnen omhoog zien en het alles van Gods genade verwachten. Bedenk die dingen die boven zijn!

Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
Ja, we citeren nog eens eventjes opnieuw deze tekst vanwege de gretigheid waarmee de christenheid deze tekst misbruikt om allerlei uiterlijke vormen die hen niet liggen onder de noemer ‘wereldgelijkvormigheid’ te schuiven. Als we in de volgende twee studies de link naar de eerste beginselen van de wereld leggen, zullen we de werkelijke betekenis van deze uitspraak ontdekken. Dat zal ons een stuk verder brengen in het ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende