U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Soma = Het Lichaam

We hebben vrij vlot de 15 verschillende kenmerken van het vlees de revue laten passeren. Ik kan me voorstellen dat dit voor veel aanhangers van het theologisch denken dat het vlees de zondenatuur of de oude ik is toch wel een tikkeltje te snel ging.

Goed ik neem even een heel concreet punt. Het derde punt, namelijk de begeerten van het vlees is voor velen een behoorlijk struikelblok. Het staat er toch zeker zo duidelijk?
Efeze 2:3 trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen van de toorn,

Iemand die voor de allereerste keer deze tekst leest, zal hieruit concluderen: ‘dus Paulus beweert hier dat ons lichaam ergens naar hunkert, iets wil, iets bedenkt. Iets, wat blijkbaar straf oplevert.’ Dat komt omdat zo’n persoon nog niet vertrouwt is met de ‘christelijke’ theologie.

Paulus zelf noemt die begeerten van het vlees en die wil van het vlees echter heel gewoon de werkingen van het lichaam.
Romeinen 8:13 Indien jullie naar het vlees leven, dan zullen jullie sterven; maar indien jullie door de Geest de werkingen van het lichaam doden, zullen jullie leven.

Dat die begeerten van ons vlees de werkingen van het lichaam zijn blijkt wel uit de overbekende Bijbelplaatsen.
Romeinen 3:11-18 Er is niemand, die verstandig is [Het denken in je brein], niemand, die God ernstig zoekt [zoektocht in datzelfde brein]; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet [Gebeurt in je lichaam] wat goed is, zelfs niet één. Hun keel [van het lichaam] is een open graf, met hun tong [van het lichaam] plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen [van het lichaam]; hun mond [van het lichaam] is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten [van het lichaam] om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen [lichamelijke wandel], en de weg van de vrede kennen zij niet. De vreze van God staat hun niet voor ogen.
Voorlopig lijkt mij hiermee het idee van vlees als iets anders dan het lichaam van de baan.

We hebben in het Nieuwe Testament nog verscheidene woorden te gaan.
Nieuwe Testament
2.
Soma Het lichaam
3. Sarkikos Vleselijk
4. Somatikos Lichamelijk
5. Somatikoos Lichamelijk
6. Sussomos Het Samenlichaam

Tegenover de vorige studie over ‘Sarx’, het vlees, vormen we in deze studie net zo’n lijst betreffende het woord ‘Soma’, het lichaam, met dertien kenmerken. Opnieuw zijn de beschrijvingen aanclickbaar. Ook hier werkt het hetzelfde. Als je op zo’n omschrijving clickt, dan kom je op de pagina met de onderliggende Bijbelteksten. Als je serieus deze opsomming onderzoekt, zul je de ontdekking doen dat het geforceerde ‘christelijke’ onderscheid tussen vlees en lichaam wegvalt.

Bijbelteksten met het tweede woord Soma Het lichaam
1.
Plaatselijke synagoge lichamen onder het Nieuwe Verbond
2. De universele, onzichtbare Gemeente, het Lichaam van Christus
3. Het materiële lichaam
4. Paulus draagt de littekens van Jezus in zijn lichaam
5. Het dode lichaam. In dit Griekse woord geen onderscheid tussen levend lichaam en lijk, zoals dat wel bij ‘Sarx’ het geval was.
6. Staat voor wat er met het letterlijke lichaam van Christus is gebeurd
7. Huwelijk & seksuele relaties
8. Tempel van de Heilige Geest
9. Het zwakke lichaam
10. Het resultaat van het lichaam van Christus
11. De tegenstelling van lichaam & Geest
12. Geen aandacht schenken aan de werkingen van het lichaam
13. De redding van het lichaam is nog toekomstig

Vergelijk deze opsomming eerlijk met de uitkomst van de opsomming van ‘Sarx’, het vlees. De overeenkomst zal je dadelijk opvallen. Dat is ook de reden waarom elke tekst aan de beurt komt. We hoeven geen moeilijke leer op te stellen, die niet gelijk uit de Bijbelgedeelten zelf naar voren komt.

Waar er sprake is van gewone materiële lichamen bij (sarx) het vlees, is dat ook het geval bij (soma) het lichaam. Waar het huwelijk en de seksuele relaties worden uitgedrukt in sarx, is dat ook het geval in soma. Waar sprake is van zwak vlees, is er ook sprake van een zwak lichaam. Waar het vlees tegenover de Geest geplaatst wordt, gebeurt dat ook bij lichaam en Geest.

Aan het begin van deze studie zijn we al uitgebreid ingegaan op de begeerten van het vlees en de werkingen van het lichaam. Wat beiden betreft kijken we uit naar het moment dat onze Redder zal verschijnen en ons lichaam verlost zal worden. Dan verandert het geloof in aanschouwen. Tot die tijd hebben we te maken met zwak vlees/zwak lichaam. Maar dat is een reden temeer voor dank. Ons zwakke vlees, oftewel ons zwakke lichaam doet ons telkens opnieuw uitstrekken naar die overvloeiende rijkdom van Gods genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende