U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Sarx = Vlees

In het Oude Testament bleken de drie grondwoorden, die allen met ‘vlees’ of ‘lichaam’ vertaald konden worden, duidelijk te wijzen op het materiële, fysieke lichaam. Er was geen enkele grond om de toevlucht te nemen tot het o zo vertrouwde ‘christelijk’ theologisch denken. Er was namelijk geen zondenatuur of oude mens in terug te vinden.

Zal wellicht het Nieuwe Testament de grondslag vormen voor dit ‘christelijk’ theologisch denken? Of zal ook bij het onderzoeken van de Nieuw Testamentische grondwoorden de bodem onder dit denken wegvallen? We slaan daarvoor het Nieuwe Testament op.

Ook binnen het Nieuwe Testament stuiten we op de vertaling ‘Lichaam’, terwijl er in het Grieks geen sprake van het levende lichaam is. Hierdoor zijn er twee grondwoorden in het Grieks die we voor onze zoektocht naar de betekenis van Lichaam/Vlees kunnen overslaan. Hier komen ze:
1. ‘Ptoma’. Dit heeft de betekenis van ‘Lijk’, oftewel ‘dood lichaam’.
2. ‘Koilia’. Dit heeft de betekenis van ‘de onderbuik’, oftewel ‘het verteringsorgaan’.

Er blijven gelukkig nog zat Griekse grondwoorden over in het Nieuwe Testament, die allemaal in een direct verband gebracht kunnen worden met Lichaam of Vlees. Hier komt de opsomming van de zes bruikbare Griekse grondwoorden:

Nieuwe Testament
1.
Sarx Het vlees
2. Sarkikos Vleselijk
3. Soma Het lichaam
4. Somatikos Lichamelijk
5. Somatikoos Lichamelijk
6. Sussomos Het Samenlichaam

Van het eerste woord ‘Sarx’ heb ik 15 verschillende betekenissen teruggevonden, die ik hier keurig op een rijtje zet. Evenals ik dat met een paar betekenissen in het Oude Testament gedaan heb, maak ik ook hier elke omschrijving van de betekenis aanclickbaar. Wanneer je op de omschrijving clickt kom je op de pagina met de daarbij behorende Bijbelteksten. We beginnen bij het eerste grondwoord.

Bijbelteksten met het eerste woord Sarx Het vlees
1.
De mens in het algemeen
2. Gewoon het lichaam
3. De begeerten van het vlees
4. Huwelijk & seksuele relaties
5. Verderf van het vlees, oftewel lichamelijk sterven
6. Verdrukking voor het vlees
7. Het lichaam van dit vlees afleggen
8. Het zwakke vlees
9. Wat bewerkt vlees niet?
10. In het vlees zijn. Identiteit is het zwakke vlees
11. Naar het vlees zijn. Ook hier de identiteit het zwakke vlees.
12. Vleselijk denken
13. Tegenstelling vlees & Geest
14. Geen aandacht schenken aan het vlees
15. De werken van het vlees

Als we elke tekst stuk voor stuk echt goed onderzoeken, komen we tot de ontdekking dat het voortdurend gewoon terug te brengen is tot het fysiek lichamelijke. Bij de punten die de meeste Bijbelteksten opleveren (punten 1, 2, 4, 5 en 6) is het zelfs uitgesloten om daar een zondige natuur of een oude ik of oude mens uit te herleiden.

Straks krijgen we bij het derde Griekse woord ‘Soma’ vrijwel een identieke opsomming. Dan zal blijken dat evenals dat er begeerten van het vlees zijn er werkingen van het lichaam zijn. Ons lichaam blijkt dan, evenals het vlees, zwak te zijn. Onze identiteit ligt ook al niet vast in het lichaam. Het lichaam staat ook tegenover de Geest. We schenken geen aandacht aan het lichaam met lichamelijke oefening.

We zijn nog niet bij het derde grondwoord. Maar het is alvast goed om te bedenken dat als we vanuit ons vlees leven, ook als dat betekent dat we vanuit ons vlees God zeer toegewijd dienen, dat we dan aan Gods genade voorbij schieten. Precies eender zal blijken dat als wij vanuit onze eigen lichamelijke capaciteiten God zeer nauwgezet dienen, we los van Christus staan. Christus is ons dan niet van nut. We zijn dan vervallen van de genade (Galaten 5: 2-4).

Stapje voor stapje komen we tot de ontdekking dat het niet om onze lichamelijke of vleselijke inzet draait. Het is God, die zowel het willen als het werken in ons werkt naar Zijn genade.
Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende