U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Efeze 1: 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,

Tegenover ons Nederlandse woord ‘verlossing’ staan drie prachtige Griekse woorden:
Agarazo’, dat betekent: ‘te koop op een markt’.
‘Ex-agarazo’, dat betekent: ‘vanaf de markt kopen’.
‘Lutro’,
dat betekent: ‘vrij kopen’. (tegen betaling van het losgeld)

Deze laatste betekenis komen we in onze uitgangstekst in Efeze 1: 7 tegen. We hebben de volle vrijheid omdat we vrijgekocht zijn door Christus vergoten bloed.
1 Corinthe 6: 20 Jij bent gekocht en betaald.
Daar heb je die eerste betekenis. We stonden te koop op die markt en Christus heeft ons voor God gekocht.
Galaten 3: 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet.
Hier heb je die tweede betekenis. We zijn vanaf die markt weggekocht. We waren als het ware geknecht als slaven onder de wet, maar Christus heeft ons daarvan vrijgekocht.
Galaten 5: 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Hier heb je weer die laatste betekenis. Christus heeft ons verlost.

Efeze 1: 6 – 8 tot lof van de heerlijkheid zijner genade heeft Hij ons begenadigd in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand,

Verlost! We zijn vrijgekocht uit de slavenmarkt van satan en de wet. Tot drie keer toe vermeldt Paulus daarbij de bron van die bevrijding:
1/ De heerlijkheid van Zijn genade
2/ Hij heeft ons begenadigd
3/ Naar de rijkdom van Zijn genade
Veroorzaakt dit nu een losgeslagen bende? Gedragen deze vrijgekochten zich nu onverantwoordelijk omdat ze werkelijk vrij zijn? Het grootste voorbeeld van een vrij man is wel de apostel Paulus. Wat lezen we over hem?
2 Corinthe 5: 14 de liefde van Christus dringt ons,

Degene die te koop stond op de markt is vrijgekocht van die markt en is een werkelijk vrij mens geworden. De genade die de bron was waardoor hij bevrijd werd is nu de bron in die vrije mens geworden. God gaat zijn rijkdommen van genade nu ook overvloedig aan die vrije mens bewijzen in alle wijsheid en verstand.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende